Tổng quan về Android TV

Nếu bạn có ứng dụng hoặc trò chơi Android, Android TV có thể mang đến cho người dùng ứng dụng hoặc trò chơi trong phòng khách của họ. Ứng dụng Android TV sử dụng cùng kiến trúc như ứng dụng cho điện thoại và máy tính bảng. Phương pháp này có nghĩa là bạn có thể tạo các ứng dụng mới dành cho TV dựa trên những gì bạn đã biết về cách tạo ứng dụng cho Android, hoặc mở rộng các ứng dụng hiện có để chạy trên cả thiết bị TV.

Để bắt đầu, hãy đọc bài viết Làm quen với ứng dụng dành cho TV.

Tài liệu

Tài nguyên khác

Để tìm hiểu thêm về Android TV, hãy xem các tài nguyên bổ sung sau đây.

Mẫu

Lớp học lập trình

Blog

Video