Danh sách kiểm tra đối với ứng dụng dành cho TV

Người dùng được tận hưởng trải nghiệm trên ứng dụng TV khi ứng dụng đó nhất quán, logic và dễ dự đoán. Các ứng dụng đó phải có thể điều hướng trong ứng dụng và trên toàn bộ Android TV mà không bị mất thông tin hoặc phải "đặt lại" giao diện người dùng và bắt đầu lại. Người dùng đánh giá cao những giao diện rõ ràng, nhiều màu sắc và chức năng, giúp mang lại trải nghiệm tuyệt vời. Với những ý tưởng này, bạn có thể tạo ra một ứng dụng phù hợp với Android TV và hoạt động như người dùng mong đợi.

Những danh sách kiểm tra này đề cập đến những khía cạnh chính trong quá trình phát triển cho cả ứng dụng và trò chơi để giúp đảm bảo rằng ứng dụng của bạn mang lại trải nghiệm tốt nhất có thể. Những yếu tố khác cần cân nhắc đối với trò chơi chỉ được đề cập trong phần Trò chơi.

Để biết các tiêu chí đủ điều kiện để phân phối một ứng dụng Android TV thông qua Google Play, hãy xem phần Chất lượng của ứng dụng dành cho TV.

Hỗ trợ kiểu dáng TV

Những mục này trong danh sách kiểm tra áp dụng cho trò chơi và ứng dụng.

Thiết kế giao diện người dùng

Những mục này trong danh sách kiểm tra áp dụng cho trò chơi và ứng dụng.

Tìm kiếm và khám phá nội dung

Những mục này trong danh sách kiểm tra áp dụng cho trò chơi và ứng dụng.

 • Cung cấp kết quả tìm kiếm từ ứng dụng của bạn trong hộp tìm kiếm toàn cầu của Android TV.
 • Cung cấp trường dữ liệu dành riêng cho TV để tìm kiếm.
 • Hãy đảm bảo ứng dụng của bạn hiển thị nội dung đã được phát hiện trên màn hình chi tiết để cho phép người dùng bắt đầu xem nội dung ngay lập tức.

Màn hình chính của TV

Các mục trong danh sách kiểm tra này áp dụng cho bố cục và nội dung của màn hình chính.

Kênh

 • Đặt một tên có ý nghĩa đại diện cho nội dung của kênh. Đừng sử dụng tên ứng dụng làm tên kênh.
 • Không thay đổi tên kênh trừ phi có hoạt động tương tác với người dùng.
 • Thêm biểu tượng liên kết cho từng kênh. Biểu tượng không nhất thiết phải là biểu tượng chính xác của ứng dụng; biểu tượng có thể là đại diện lồng ghép thương hiệu của nội dung trên kênh.
 • Tạo từng kênh riêng biệt và không bắt chước chức năng của hàng Play Next. Ví dụ: việc cho phép người dùng xem tiếp từ nơi họ đã dừng lại trong video không phải là trường hợp sử dụng hợp lệ cho kênh.

Nội dung trong các kênh

 • Giới hạn mỗi chương trình trong kênh ở một nội dung duy nhất. Một chương trình không được chứa một bộ sưu tập video.
 • Không sử dụng các chương trình cho thông điệp quảng cáo hoặc quảng cáo.
 • Thêm nội dung mô tả phù hợp cho từng chương trình và ánh xạ siêu dữ liệu của chương trình một cách chính xác. Ví dụ: mức phân loại nội dung không được xuất hiện ở nơi tiêu đề dự kiến.
 • Đừng cắt hoặc kéo giãn hình ảnh xem trước biểu thị nội dung chương trình. Các đối tượng này phải khớp với một trong các tỷ lệ khung hình hiện có.
 • Bắt đầu phát một chương trình ngay khi người dùng chọn chương trình đó.

Chơi trò chơi tiếp theo

 • Không thêm nội dung vào hàng Play Next trừ phi người dùng đã tương tác với nội dung đó theo cách nào đó. Ví dụ: bạn có thể thêm tập tiếp theo vào một chương trình dài tập mà người dùng đang xem, nhưng không thêm một chương trình dài tập có liên quan nhưng khác khi người dùng xem xong chương trình dài tập hiện tại.
 • Chỉ hiển thị nội dung trên Play Next ở các chương trình truyền hình, phim hoặc sự kiện truyền thống. Không thêm đoạn video vào hàng Play Next.

Ứng dụng phát

Các mục trong danh sách kiểm tra này áp dụng cho các ứng dụng phát nội dung đa phương tiện.

Trò chơi

Những mục này trong danh sách kiểm tra áp dụng cho trò chơi.

 • Đặt cờ isGame trong tệp kê khai để trò chơi của bạn xuất hiện trong phần trò chơi trên màn hình chính.
 • Đảm bảo khả năng hỗ trợ tay điều khiển trò chơi không phụ thuộc vào các nút Bắt đầu, Chọn hoặc Trình đơn. Không phải tay điều khiển nào cũng có các nút này.
 • Sử dụng hình ảnh đồ hoạ chung chung của tay điều khiển trò chơi (không có thương hiệu cụ thể cho tay điều khiển) để thể hiện các nút ánh xạ trong trò chơi.
 • Kiểm tra kết nối Ethernet và Wi-Fi.
 • Cung cấp cho người dùng một cách rõ ràng để thoát ứng dụng của bạn.

Phân phối đến Android TV

Để tìm hiểu cách phân phối cho Android TV, hãy xem hướng dẫn chi tiết về cách phát hành ứng dụng dành cho TV lên Google Play.