Tạo ứng dụng phát trên TV

Duyệt và phát các tệp đa phương tiện thường là một phần trong trải nghiệm người dùng do một ứng dụng TV cung cấp. Việc tạo một trải nghiệm như vậy từ đầu trong khi đảm bảo rằng trải nghiệm nhanh, linh hoạt và hấp dẫn có thể là một thách thức. Cho dù ứng dụng của bạn cung cấp quyền truy cập vào danh mục nội dung nghe nhìn lớn hay nhỏ, hãy giúp người dùng nhanh chóng duyệt qua các lựa chọn và tìm được nội dung họ muốn.

Chủ đề

Xây dựng giao diện người dùng bằng Compose dành cho TV

Lưu ý: Bộ công cụ giao diện người dùng Leanback (sử dụng thành phần hiển thị và mảnh) không còn được dùng nữa và thay vào đó là Compose.

Triển khai một phiên nội dung nghe nhìn
Sử dụng MediaSession để thông báo cho Android TV nội dung đang phát trong ứng dụng và cho phép các hoạt động tương tác từ bên ngoài ứng dụng điều khiển nội dung nghe nhìn.
Bộ điều khiển chế độ phát trên TV
Các phương pháp hay nhất để tạo trải nghiệm phát nhất quán trên hệ điều hành Android TV.
Hiển thị thẻ Phát hiện nhạc
Sử dụng MediaSession để hiển thị thẻ Phát hiện nhạc trên màn hình chính.
Hiển thị bản xem trước video
Kết xuất video xem trước ngay trên bề mặt của màn hình chính.
Hỗ trợ Chế độ môi trường xung quanh
Tiết kiệm năng lượng và tránh các vấn đề gây cháy màn hình.
So khớp tốc độ khung hình của nội dung
Quản lý tốc độ khung hình bằng API tốc độ khung hình.