Yêu cầu về tính liên tục

Để người chơi của Google Play Games trên máy tính có được trải nghiệm tuyệt vời nhất, chúng tôi yêu cầu phiên bản trò chơi trên Google Play Games trên máy tính và thiết bị di động (Android) phải mang đến trải nghiệm liền mạch trên nhiều thiết bị bằng cách sử dụng SDK Dịch vụ trò chơi của Google Play phiên bản 2 mới để được coi là tối ưu hoá cho Google Play Games trên máy tính.

Dưới đây là phần tóm tắt các yêu cầu:

  • Người chơi trên thiết bị di động (Android) và Google Play Games trên máy tính (trên máy tính) sẽ tự động được đăng nhập vào Dịch vụ trò chơi của Google Play trong trò chơi khi có thể; tiến trình không có hướng dẫn của người chơi sẽ được liên kết với Mã nhận dạng người chơi trên Dịch vụ trò chơi của Google Play. Trên các thiết bị khác, trò chơi sẽ tự động khôi phục tiến trình này khi không có xung đột với trạng thái trên thiết bị.
    • Xin lưu ý rằng người dùng có thể tự động được đăng nhập vào trò chơi của bạn bằng Dịch vụ trò chơi của Google Play, nhưng không đăng nhập bằng hệ thống nhận dạng hiện có (ví dụ: tài khoản khách). Trong trường hợp này, nếu người dùng được đăng nhập bằng Dịch vụ trò chơi của Google Play và mong đợi rằng tiến trình của họ sẽ được lưu, bạn vẫn phải sao lưu và khôi phục tiến trình của người dùng. Ngoại lệ duy nhất là khi người dùng hiểu một cách cụ thể rằng chế độ khách chỉ liên kết với một thiết bị.
    • Bạn phải sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Dịch vụ trò chơi của Google Play phiên bản 2 thì mới đáp ứng được yêu cầu này. Nếu bạn đang sử dụng tính năng Đăng nhập bằng phiên bản 1, chúng tôi cung cấp hướng dẫn về cách di chuyển các tiện ích tích hợp JavaUnity.
  • Nếu trò chơi của bạn có các giải pháp nhận dạng khác, hãy liên kết Mã nhận dạng người chơi trên Dịch vụ trò chơi của Google Play với các giải pháp này để người chơi không phải khôi phục thông tin xác thực theo cách thủ công khi sử dụng thiết bị mới.
  • Khi có xung đột về tiến trình (người chơi đăng nhập bằng Dịch vụ trò chơi của Google Play và nền tảng nhận dạng khác), bạn cần giải quyết xung đột theo cách người chơi mong đợi và hiểu được. Có thể giải quyết bằng cách hỏi người chơi xem họ muốn chơi bằng tài khoản nào, ưu tiên tiến trình cục bộ hay hợp nhất tiến trình.

Chúng tôi hiểu rằng các giải pháp nhận dạng hiện tại của bạn cũng có những điểm phức tạp riêng. Chúng tôi cũng có thể linh hoạt với những trường hợp hiếm gặp phát sinh trong việc giải quyết xung đột nhận dạng. Trên hết, yêu cầu đặt ra là tiến trình hoặc trạng thái của người chơi sẽ tự động được khôi phục khi người chơi chuyển đổi giữa thiết bị Android (bao gồm điện thoại và máy tính bảng) và Google Play Games trên máy tính.

Bạn nên tham khảo trang này để biết các đề xuất về cách tích hợp Dịch vụ trò chơi của Google Play với hệ thống nhận dạng hiện tại của bạn. Ví dụ: một số trò chơi có thể chọn tạo kết nối 1:1 giữa Dịch vụ trò chơi của Google Play với hệ thống nhận dạng hiện tại của trò chơi (hoặc một giải pháp liên kết như chúng tôi đã đề cập trong trang được liên kết ở trên). Các trò chơi khác có thể chọn liên kết tài khoản Dịch vụ trò chơi của Google Play với một số tài khoản liên kết với người dùng để khôi phục trạng thái (hoặc một giải pháp ghi nhớ như chúng tôi đã đề cập trong trang được liên kết ở trên).

Bạn có thể sử dụng các trường hợp kiểm tra trên trang này để đánh giá giải pháp của bạn so với các yêu cầu.

Dưới đây là danh sách kiểm tra gồm các hành vi bắt buộc và được khuyến khích liên quan đến việc đăng nhập vào Dịch vụ trò chơi của Google Play trong Google Play Games trên máy tính.

Mã nhận dạng Mức độ quan trọng Mô tả
1.1 Bắt buộc Đăng nhập cho người chơi bằng tính năng Đăng nhập bằng Dịch vụ trò chơi của Google Play phiên bản 2 trên thiết bị Android và trong Google Play Games trên máy tính.

Tích hợp SDK Dịch vụ trò chơi của Google Play phiên bản 2 mới với các bản dựng cho Android cũng như Google Play Games trên máy tính và bật Chức năng đăng nhập trong trò chơi của bạn. Sử dụng thông tin xác thực của người chơi đã đăng nhập để củng cố yêu cầu 1.2.

Lưu ý rằng tính năng Đăng nhập bằng phiên bản 1 không đáp ứng được yêu cầu này. Nếu đang sử dụng Dịch vụ trò chơi của Google Play phiên bản 1 trong trò chơi, bạn cần phải nâng cấp lên phiên bản 2. Để biết thêm thông tin về việc di chuyển tích hợp, hãy xem hướng dẫn về JavaUnity.
1.2 Bắt buộc Sao lưu và khôi phục tiến trình của người chơi bằng Mã nhận dạng người chơi trên Dịch vụ trò chơi của Play.

Không bắt buộc phải áp dụng bước này khi người dùng hiểu rằng tiến trình được liên kết với thiết bị cục bộ và có thể bị mất khi chuyển sang một thiết bị khác hoặc tiến trình chỉ nằm trong phần hướng dẫn.

Để đảm bảo người chơi không bị mất tiến trình khi chuyển đổi hay đặt lại thiết bị, hoặc nếu chơi trên nhiều thiết bị, hãy đảm bảo rằng tiến trình của họ được sao lưu vào một giải pháp lưu vào đám mây, đồng thời sử dụng Mã nhận dạng người chơi trên Dịch vụ trò chơi của Play làm khoá, một cách an toàn nếu sử dụng máy chủ trò chơi phụ trợ của riêng bạn. Khi người chơi đăng nhập bằng Dịch vụ trò chơi của Play, hãy kiểm tra xem tài khoản đó có tiến trình hay không. Nếu có, hãy cho phép người chơi tiếp tục trò chơi từ nơi họ đã dừng lại. Bạn có thể dùng giải pháp lưu vào đám mây của riêng mình hoặc dịch vụ Trò chơi đã lưu trên Dịch vụ trò chơi của Play

Nếu người chơi chưa đăng nhập vào Dịch vụ trò chơi của Play, hãy cố gắng duy trì tiến trình của người chơi trên thiết bị, sau đó đồng bộ hoá tiến trình đó sau khi người chơi đã đăng nhập vào Dịch vụ trò chơi của Play. Đây là cách giúp bảo lưu toàn bộ tiến trình của người chơi nếu người chơi trì hoãn việc đăng nhập vào trò chơi của bạn.
1.3 Phương pháp hay nhất Cung cấp nút đăng nhập cho người chơi đã đăng xuất.

Người chơi có thể chọn không sử dụng Dịch vụ trò chơi của Play nên sẽ không tự động được đăng nhập vào trò chơi của bạn. Bằng cách cung cấp nút đăng nhập cho người chơi đã đăng xuất, bạn cho phép người chơi đổi ý và đăng nhập vào Dịch vụ trò chơi của Play khi họ quan tâm nhiều hơn đến trò chơi của bạn.

Nút đăng nhập phải dễ tìm đối với người chơi, ví dụ: nên đặt nút đăng nhập trên màn hình chính hoặc màn hình Cài đặt. Không nên đặt nút này dưới nhiều tầng trong trình đơn trò chơi.
1.4 Việc nên làm Tuân thủ nguyên tắc sử dụng thương hiệu của Google.

Để cung cấp cho người chơi trải nghiệm trọn vẹn, hấp dẫn và nhất quán, hãy triển khai nguyên tắc sử dụng thương hiệu của Dịch vụ trò chơi của Play.