Đăng nhập

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tính năng đăng nhập vào Dịch vụ trò chơi của Play sẽ xác thực người chơi bằng Dịch vụ trò chơi của Play và cung cấp thông tin nhận dạng trong trò chơi Android (mã nhận dạng người chơi) để sử dụng khi chơi trên nhiều thiết bị. Tính năng đăng nhập hỗ trợ dịch vụ Trò chơi đã lưu, nhưng bạn cũng có thể dùng mã nhận dạng người chơi làm chìa khoá cho dịch vụ lưu vào đám mây của riêng mình.

Phiên bản SDK

Chủ đề này dành cho SDK Dịch vụ trò chơi của Play phiên bản 2. Để biết thông tin về SDK trước đó, vui lòng xem tài liệu về Dịch vụ trò chơi của Play phiên bản 1.

So với phiên bản 1, SDK Dịch vụ trò chơi của Play phiên bản 2 mang đến các điểm cải tiến sau đây về trải nghiệm đăng nhập:

  • Điểm cải tiến dành cho người dùng:
    • Sau khi chọn một tài khoản mặc định, người dùng sẽ đăng nhập mà không cần tương tác với lời nhắc.
  • Điểm cải tiến dành cho nhà phát triển:
    • Mã ứng dụng khách không cần xử lý luồng đăng nhập hoặc đăng xuất nữa, vì hệ thống sẽ tự động kích hoạt luồng đăng nhập khi trò chơi bắt đầu, đồng thời xử lý hoạt động quản lý tài khoản trong các chế độ cài đặt hệ điều hành.

Hạn mức yêu cầu đăng nhập

Chúng tôi áp dụng hạn mức hàng ngày đối với yêu cầu đăng nhập bằng Dịch vụ trò chơi của Play. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Quản lý hạn mức hằng ngày của bạn.

Dịch vụ đăng nhập nhiều tài khoản

Dịch vụ trò chơi của Play cung cấp thông tin nhận dạng cho người chơi trong trò chơi Android, nhưng không nhất thiết phải là thông tin nhận dạng duy nhất liên kết với người dùng của bạn. Bạn có thể đăng nhập cho người chơi của bạn bằng cách sử dụng cùng lúc Dịch vụ trò chơi của Play, mã nhận dạng của mạng xã hội và hệ thống mã nhận dạng trong trò chơi của riêng bạn.

Tự động đăng nhập

Khi khởi chạy một trò chơi đã bật tính năng tự động đăng nhập, người chơi sẽ được đăng nhập vào trò chơi đó mà không cần tương tác với lời nhắc đăng nhập. Người chơi có thể bật tính năng tự động đăng nhập trong ứng dụng Google Play Games hoặc khi lời nhắc đăng nhập xuất hiện lần đầu trong trò chơi.

Lời nhắc tự động đăng nhập

Mã nhận dạng người chơi

Mã nhận dạng người chơi là giá trị nhận dạng cho tài khoản người chơi sử dụng Dịch vụ trò chơi của Play. Trò chơi của bạn có thể truy xuất mã nhận dạng người chơi của mọi người chơi đăng nhập vào trò chơi đó bằng tính năng đăng nhập của Dịch vụ trò chơi của Play. Máy khách trò chơi, máy chủ phụ trợ của trò chơi dịch vụ lưu vào đám mây có thể sử dụng mã nhận dạng này để truy cập an toàn vào dữ liệu người chơi trong Dịch vụ trò chơi của Play.

Mã nhận dạng người chơi của một người dùng không thay đổi khi họ chơi trò chơi của bạn trên nhiều thiết bị. Tuy nhiên, mã nhận dạng người chơi có thể thay đổi giữa các trò chơi. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại chủ đề này về Mã người chơi thế hệ mới.

Phạm vi OAuth

Dịch vụ trò chơi của Play dựa vào hệ thống OAuth để cho phép người dùng cấp cho trò chơi của bạn quyền truy cập vào tài khoản của họ. Dịch vụ trò chơi của Play có một phạm vi riêng cho trò chơi (games-lite), đồng thời dựa vào một phạm vi khác (drive.app_data) nếu trò chơi của bạn sử dụng tính năng trò chơi đã lưu. Tính năng trò chơi đã lưu cho phép truy cập vào tài khoản Google Drive của người dùng, đây là nơi lưu trữ dữ liệu trò chơi.

Khi sử dụng SDK Dịch vụ trò chơi của Play phiên bản 2, bạn không thể yêu cầu thêm phạm vi OAuth. Nếu cần thêm phạm vi OAuth, bạn nên sử dụng SDK Đăng nhập bằng Google với Dịch vụ trò chơi của Play.

Tích hợp máy khách trò chơi

Khi tích hợp tính năng đăng nhập vào dự án trò chơi, bạn nên sử dụng quy trình sau đây cho người dùng:

  1. Trong quá trình khởi động trò chơi, tính năng tự động đăng nhập sẽ chạy và tìm cách đăng nhập người dùng hoặc tạo tài khoản mới.

  2. Nếu tính năng tự động đăng nhập không hoạt động hoặc người dùng từ chối đăng nhập, hãy hiển thị nút đăng nhập thủ công trong trường hợp người dùng muốn đăng nhập sau.

Để biết thông tin về cách tích hợp tính năng đăng nhập vào dự án trò chơi, hãy xem hướng dẫn bắt đầu sử dụng cho loại dự án đó:

Tích hợp máy chủ trò chơi

Sau khi người chơi đăng nhập vào trò chơi của bạn bằng dịch vụ Đăng nhập, máy chủ phụ trợ của trò chơi có thể giao tiếp trực tiếp với máy chủ Dịch vụ trò chơi của Play để truy cập vào mã nhận dạng, hồ sơ, danh sách bạn bè của người chơi cũng như các dữ liệu khác trong Dịch vụ trò chơi của Play. Để truy cập, bạn cần có mã uỷ quyền máy chủ do SDK Dịch vụ trò chơi của Play cung cấp. Máy chủ của bạn có thể sử dụng mã uỷ quyền này cùng với API REST trong Dịch vụ trò chơi của Play để giao tiếp một cách an toàn với các máy chủ trong Dịch vụ trò chơi của Play.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Quyền truy cập phía máy chủ vào Dịch vụ trò chơi của Play.