Mã người chơi thế hệ mới

Để tăng cường hơn nữa quyền riêng tư của người dùng, chúng tôi sẽ ra mắt Mã nhận dạng người chơi thế hệ mới cho PGS. Với mã nhận dạng người chơi thế hệ mới, người dùng sẽ được chỉ định một Mã nhận dạng người chơi riêng cho từng trò chơi mà họ chơi, tuy nhiên, Mã nhận dạng người chơi sẽ luôn không đổi cho một trò chơi cụ thể (thuộc Dự án PGS) trên các thiết bị.

Mã nhận dạng người chơi thế hệ mới sẽ chỉ áp dụng cho những người dùng chưa từng đăng nhập vào trò chơi của bạn bằng PGS. Những người dùng hiện tại đã đăng nhập vào trò chơi của bạn sẽ vẫn có Mã nhận dạng người chơi không đổi.

Mã nhận dạng người chơi thế hệ mới sẽ được triển khai dần và trở thành yêu cầu bắt buộc cho mọi dự án PGS kể từ tháng 3 năm 2024. Để nắm được tiến trình chi tiết của kế hoạch ra mắt, vui lòng xem lại bài đăng này trên blog.

Sử dụng Mã nhận dạng người chơi thế hệ mới

Để bắt đầu hỗ trợ Mã nhận dạng người chơi thế hệ mới, bạn cần chuyển đến Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Cấu hình trong thanh điều hướng, sau đó trên trang cấu hình, hãy nhấp vào Chỉnh sửa thuộc tính. Tại đây, bạn sẽ thấy các chế độ cài đặt để bật Mã nhận dạng người chơi thế hệ mới, như minh hoạ bên dưới.

Cấu hình của mã nhận dạng thế hệ mới cho Dịch vụ trò chơi của Play

Trước khi phát hành nội dung thay đổi để bật Mã nhận dạng người chơi thế hệ mới, bạn nên dùng tài khoản nhân viên kiểm thử để xác minh rằng mã nhận dạng người chơi thế hệ mới sẽ không gây ra vấn đề cho hệ thống danh tính của bạn.

Để làm việc này, hãy đặt nút chọn ở trạng thái "On" (Bật) nhưng không phát hành nội dung thay đổi. Sau khi đặt nút chọn ở trạng thái "On" (Bật), tài khoản người kiểm thử sẽ trả về Mã nhận dạng người chơi thế hệ mới để bạn kiểm thử. Chế độ cài đặt này sẽ áp dụng cho mọi trò chơi được liên kết với dự án PGS này.

Sau khi kiểm thử xong, hãy phát hành nội dung thay đổi bằng dự án PGS trong Play Console (trong phần Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Phát hành) để thay đổi này có hiệu lực và mọi người dùng mới bắt đầu nhận được mã nhận dạng thế hệ mới.

Kiểm thử Mã nhận dạng người chơi thế hệ mới

Nếu trò chơi của bạn không giả định rằng mã nhận dạng người chơi sẽ không đổi trên nhiều trò chơi, thì chúng tôi hy vọng bạn sẽ có thể bật Mã nhận dạng người chơi thế hệ mới mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, bạn vẫn nên kiểm thử để đảm bảo không có vấn đề gì.

Bạn nên kiểm thử các vấn đề sau đây:

  • Đảm bảo tài khoản người kiểm thử (nhận Mã nhận dạng người chơi thế hệ mới) có thể đăng nhập và liên kết hồ sơ PGS của họ với tiến trình chơi
  • (Nếu có) tài khoản nhân viên kiểm thử có thể đăng nhập vào cùng một hệ thống danh tính với cùng một hồ sơ PGS trên các trò chơi riêng biệt, cũng như có theo dõi tiến trình của họ

Sử dụng khoá người chơi dành cho nhà phát triển

Nếu cần xác định người dùng trên các trò chơi của mình để mang lại trải nghiệm người dùng trên nhiều trò chơi, bạn có thể sử dụng khoá người chơi dành cho nhà phát triển. Chỉ có thể truy cập vào khoá người chơi dành cho nhà phát triển thông qua API Web REST. Cách truy xuất mã nhận dạng:

  1. [Nếu chưa hoàn tất] Thiết lập máy khách và máy chủ phụ trợ để truy cập vào các API REST của PGS
  2. Thực hiện yêu cầu HTTP sau đây GET https://www.googleapis.com/games/v1/players/me/scopedIds

Phản hồi sẽ có một trường:

developer_player_key (string) – Mã nhận dạng của người dùng là không đổi trên các ứng dụng của nhà phát triển trong Google Play Console.

Truy xuất danh sách Mã nhận dạng người chơi trên các ứng dụng

Bạn cũng có thể truy xuất danh sách Mã nhận dạng người chơi của người dùng trong danh sách ứng dụng mà tài khoản nhà phát triển của bạn sở hữu. Xin lưu ý rằng người dùng sẽ chỉ có một mã nhận dạng cho trò chơi mà họ đã đăng nhập bằng PGS.

  1. (Nếu chưa hoàn tất) Thiết lập máy khách và máy chủ phụ trợ để truy cập vào các API REST của PGS
  2. Đưa ra yêu cầu HTTP sau đây

    GET https://www.googleapis.com/games/v1/players/me/multipleApplicationPlayerIds