Nguyên tắc về thương hiệu

Tất cả những quảng cáo bao gồm hoặc tham chiếu đến các nhãn hiệu của Android hoặc Google phải được nhóm Phê duyệt thương hiệu Android xem xét và phê duyệt đầy đủ. Dưới đây là nguyên tắc pháp lý có liên quan về cách hiển thị các nhãn hiệu của chúng tôi. Sử dụng biểu mẫu Truy vấn quyền đối với thương hiệu của Android và Google Play để gửi nội dung tiếp thị của bạn để được xem xét.

Android

Sau đây là nguyên tắc đối với thương hiệu Android và nội dung có liên quan.

Android ở dạng văn bản

 • Android™ phải có biểu tượng nhãn hiệu vào lần đầu tiên xuất hiện trong một quảng cáo.
 • Bất kỳ việc sử dụng tên Android nào đều cần phải bao gồm phần ghi nhận tác giả này trong thông tin bạn truyền đạt:
  Android là nhãn hiệu của Google LLC
 • Phải luôn viết hoa Android và không được sử dụng số nhiều hoặc sở hữu cách.
 • Không được sử dụng “Android” hoặc bất kỳ chữ nào tương tự gây nhầm lẫn với “Android” trong tên của các ứng dụng hoặc sản phẩm phụ kiện, bao gồm điện thoại, máy tính bảng, TV, loa, tai nghe, đồng hồ và các thiết bị khác. Thay vào đó, hãy sử dụng “dành cho Android”.
 • Không được sử dụng: “Android MediaPlayer” hoặc “Ndroid MediaPlayer”
 • Được phép sử dụng: “MediaPlayer dành cho Android”
 • Chỉ được phép sử dụng “Android TV”, “Android Wear”, “Android Auto”, “Google Pay” và “Android Things” để nhận dạng hoặc tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ được phê duyệt trước. Sử dụng “dành cho Android” hoặc “với Android” cho tất cả các sản phẩm khác dựa trên Android.
 • Không được sử dụng: “Thiết bị truyền trực tuyến Android TV”, “Thiết bị truyền trực tuyến với Android TV”
 • Được phép sử dụng: “Thiết bị truyền trực tuyến với Android”
 • Nếu được sử dụng với biểu trưng của bạn, “dành cho Android” hoặc “với Android” không được lớn hơn 90% kích thước biểu trưng của bạn. Trường hợp sử dụng lần đầu tiên phải có biểu tượng TM đi kèm: “dành cho Android™”.
 • Có thể sử dụng Android như một phần mô tả ở dạng văn bản, với điều kiện là được kèm theo bằng một cụm từ chung chung thích hợp và không phải là tên của sản phẩm, ứng dụng hoặc dịch vụ của bạn. Hãy cân nhắc việc sử dụng “Android” như một từ thay thế cho “nền tảng Android”.
 • Không được sử dụng: “Android MediaPlayer” hoặc “ứng dụng Android XYZ”
 • Được phép sử dụng: “các tính năng của Android” hoặc “ứng dụng của Android”

Rô-bốt Android

Bạn có thể tái tạo và/hoặc sửa đổi rô-bốt Android màu xanh với điều kiện là dòng giấy phép Creative Commons ghi nhận tác giả sau đây được bao gồm trong quảng cáo:

“Rô-bốt Android được tái tạo hoặc sửa đổi từ tác phẩm do Google tạo và chia sẻ tuân theo các điều khoản được mô tả trong Giấy phép Creative Commons Ghi nhận tác giả 3.0.”

Giá trị màu cho in ấn là PMS 376C và màu hệ lục phân trực tuyến là #A4C639. Bạn không được phép nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho hoặc xác nhận quyền đối với nhãn hiệu cho biểu trưng rô-bốt Android hay bất kỳ sản phẩm phái sinh nào từ đó. Google giữ toàn quyền về nhãn hiệu đối với rô-bốt Android. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng rô-bốt Android vẫn có sẵn cho tất cả mọi người sử dụng.

Biểu trưng của Android

Không được phép sử dụng biểu trưng của Android.

Không được phép sử dụng phông chữ tùy chỉnh.

Google Play

Nếu bạn cần huy hiệu hoặc nguyên tắc của Google Play, vui lòng truy cập Trình tạo huy hiệu Google Play. Đối với tất cả các trường hợp sử dụng huy hiệu Google Play khác, vui lòng gửi yêu cầu của bạn bằng cách sử dụng biểu mẫu truy vấn bên dưới.

Truy cập trình tạo huy hiệu

Đánh giá tiếp thị và truy vấn về thương hiệu

Sử dụng biểu mẫu Truy vấn quyền đối với thương hiệu của Android và Google Play để gửi mọi đánh giá tiếp thị hoặc truy vấn thương hiệu. Thời gian phản hồi thường ít nhất là một tuần.

Gửi truy vấn về thương hiệu