Google Play Games dành cho máy tính

Biểu tượng Google Play Games

Google Play Games là một nền tảng giúp trò chơi trên Android chạy được trên máy tính Windows. Nền tảng này dùng quy trình mô phỏng hiệu suất cao, cho phép chơi trên nhiều thiết bị Android và ChromeOS từ một cơ sở mã duy nhất.

Bắt đầu

Được tối ưu hoá cho máy tính

Mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người chơi trên máy tính, đồng thời cải thiện trò chơi trên các thiết bị và máy tính bảng ChromeOS. Trong đó có:

  • Mô phỏng hiệu suất cao mà không chạy giao diện người dùng của Android và các tính năng không sử dụng của hệ điều hành.
  • Tối ưu hoá cho màn hình lớn.
  • Thêm tính năng hỗ trợ chuột và bàn phím.
  • Sử dụng trình duyệt web gốc của hệ thống để hiển thị nội dung web.

Sử dụng Google Play

Google Play Games hỗ trợ nhiều API và tính năng của Google Play trên máy tính, vì vậy, bạn không phải triển khai lại các tính năng liên quan. Bạn cũng có thể biết liệu trò chơi của mình có đang chạy trên máy tính hay không, cũng như vô hiệu hoá mọi API và tính năng của Android không tương thích. Điều này giúp bạn có thể:

Phát hành và triển khai trên nhiều nền tảng

Với Google Play Games, bạn chỉ cần phát hành trò chơi của mình một lần trên Google Play, sau đó phân phối trò chơi đó trên nhiều nền tảng. Điều này giúp bạn có thể:

  • Điều chỉnh trải nghiệm của người chơi dựa trên loại thiết bị và nền tảng.
  • Định cấu hình triển khai cho màn hình lớn, máy tính bảng, thiết bị có thể gập lại, điện thoại và máy tính xách tay.
  • Sử dụng Play Developer Console để quản lý hoạt động phân phối và phân tích dữ liệu trò chơi tại cùng một nơi cho nhiều nền tảng.

Hãy xem hướng dẫn về gói cũng như hướng dẫn gửi để biết thêm thông tin.