Quảng cáo qua Google Play Games trên máy tính

Google Play Games trên máy tính cho phép người dùng trải nghiệm trò chơi Android trong môi trường máy tính chạy Windows. Nhiều trò chơi Android phổ biến được quảng cáo trong ứng dụng hỗ trợ. Mục đích của Google Play Games trên máy tính là tiếp tục hỗ trợ quảng cáo trong trò chơi mà không cần sửa đổi ứng dụng, đồng thời cung cấp thêm chức năng cho người mua và người bán quảng cáo để xác định cũng như tách riêng Google Play Games trên máy tính với các thiết bị Android thực tế. Như vậy, các yêu cầu này có thể được xử lý cùng với bất kỳ thay đổi mong muốn nào.

Những điểm khác biệt cần lưu ý với Google Play Games trên máy tính

Mặc dù Google Play Games trên máy tính chạy các trò chơi Android tiêu chuẩn, nhưng người dùng lại trải nghiệm các trò chơi này theo cách khác nhau do phần cứng của máy tính mà họ dùng để chơi. Dưới đây là ví dụ về những điểm khác biệt này:

  • Trò chơi được chơi trên màn hình lớn hơn nhiều so với bất kỳ thiết bị di động nào.
  • Bàn phím và chuột là các thiết bị đầu vào phổ biến.
  • Đối với quảng cáo quảng bá ứng dụng di động, người dùng có thể không cài đặt được các ứng dụng này trên máy tính.

Nhà cung cấp quảng cáo

Là nhà cung cấp quảng cáo có SDK Android, bạn có thể thấy các yêu cầu quảng cáo đến từ những ứng dụng Android phát hành qua Google Play Games trên máy tính. Như đã nêu trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển, trình mô phỏng Google Play Games trên máy tính dành cho môi trường Android. Các SDK hiện có hoạt động trong Android hiện nay sẽ tiếp tục hoạt động trong Google Play Games trên máy tính mà không cần thay đổi. Tuy nhiên, vì người dùng sẽ xem quảng cáo của bạn trên máy tính để bàn, bạn nên xem xét những thay đổi đối với cách hiển thị quảng cáo hoặc điều gì xảy ra khi người dùng nhấp vào quảng cáo.

Xác định các yêu cầu từ trò chơi chạy trên Google Play Games trên máy tính

Sử dụng API Tính toàn vẹn của Play để xem một yêu cầu có đến từ một thực thể đã được xác minh của Google Play Games trên máy tính hay không. Xin lưu ý rằng API Tính toàn vẹn của Play cũng có thể dùng để xác minh rằng môi trường thời gian chạy là đáng tin cậy.

Người mua quảng cáo

Là người mua quảng cáo cân nhắc việc mua khoảng không quảng cáo trò chơi trên Android, bạn nên nhắm đến, loại trừ hoặc thay đổi các chiến lược đặt giá thầu cho khoảng không quảng cáo được trải nghiệm trên Google Play Games trên máy tính và chạy trên máy tính có hệ điều hành Windows.

Xác định khoảng không quảng cáo của các ứng dụng chạy trên Google Play Games trên máy tính

Các thiết bị chạy trong Google Play Games trên máy tính sẽ có những đặc điểm cụ thể trong Tác nhân người dùng, chẳng hạn như "Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; HPE device Build/SKR1.230204.001.A4; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/109.0.5414.85 Mobile Safari/537.36 (Mobile; afma-sdk-a-v230914118.230914118.0),gzip(gfe),gzip(gfe)". Nền tảng này sẽ được báo cáo là "Windows".

Chuẩn bị chiến dịch quảng cáo cho Google Play Games trên máy tính

Xem lại hướng dẫn dành cho nhà phát triển về đồ hoạ trên Google Play Games trên máy tính và cân nhắc xem nên thêm hay điều chỉnh thành phần sẽ đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo này.

Câu hỏi thường gặp

  • Câu hỏi: Google Play Games trên máy tính hỗ trợ nhà cung cấp và/hoặc người mua quảng cáo nào?
    • Google Play Games trên máy tính nên được xem là một tiện ích giới hạn của nền tảng Android. Bất kỳ người mua/người bán quảng cáo nào có thể hỗ trợ nền tảng Android đều làm việc được với Google Play Games trên máy tính. Xin lưu ý rằng người mua và người bán nên xem xét hành vi khác cho các yêu cầu từ ứng dụng chạy Google Play Games trên máy tính. Họ có thể thực hiện việc này bằng các phương tiện được cung cấp ở trên để xác định và tách riêng khoảng không quảng cáo này với nền tảng Android tiêu chuẩn.
  • Câu hỏi: Người dùng trong Google Play Games trên máy tính có nhìn thấy quảng cáo cài đặt ứng dụng không? Người dùng cài đặt ứng dụng như thế nào?
    • Mỗi nhà cung cấp quảng cáo nên tự quyết định loại quảng cáo mà họ muốn hỗ trợ cho các yêu cầu từ Google Play Games trên máy tính. Trong một số trường hợp, người dùng có thể cài đặt ứng dụng cho thiết bị của họ từ trang cửa hàng ứng dụng trên web mở.