Google Play Games đang ở giai đoạn thử nghiệm công khai.

Làm quen với Google Play Games

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Để phát hành trò chơi cho Android trên Google Play Games, bạn phải cập nhật trò chơi để đáp ứng các yêu cầu về tính năng và khả năng tương thích, hỗ trợ việc chơi trên Windows và trên nhiều thiết bị. Chủ đề này nêu ra yêu cầu và các bước bắt đầu để bạn có thể gửi trò chơi đi phân phối trên Google Play Games.

Danh sách kiểm tra về các yêu cầu

Các yêu cầu của Google Play Games đảm bảo rằng trò chơi của bạn tương thích với Google Play Games trên máy tính và hướng đến trải nghiệm người dùng. Danh sách này bao gồm cả các yêu cầu bổ sung để đảm bảo trò chơi của bạn chơi được trên nhiều thiết bị.

Quy trình phê duyệt trò chơi trên Google Play Games nghiêm ngặt hơn so với trên thiết bị di động. Bạn phải đáp ứng các yêu cầu của Google Play Games để trò chơi của bạn có thể chơi được trên máy tính. Để biết thêm thông tin về thời điểm tích hợp và cách kiểm thử những yêu cầu này, hãy xem trang danh sách kiểm tra mốc.

Hãy xem các yêu cầu sau đây để xác định tính khả thi của việc xây dựng trò chơi cho Google Play Games. Nếu quyết định tiếp tục, hãy thực hiện những thay đổi cần thiết và đóng gói trò chơi.

Kiểm thử trên ChromeOS

Bạn có thể kiểm thử trò chơi của mình trên ChromeOS khi trình mô phỏng Google Play Games được cung cấp tại khu vực của bạn. Thực hiện thử nghiệm này để:

  • Xác minh chức năng của các bản dựng x86 và x86-64
  • Đảm bảo rằng trò chơi của bạn có thể chơi được bằng chuột và bàn phím
  • Cập nhật giao diện người dùng cho màn hình lớn
  • Thực hiện các hoạt động tối ưu hoá sơ bộ trên máy tính

Bạn sẽ cần đợi đến thời điểm có thể sử dụng trình mô phỏng để:

  • Thử nghiệm và tích hợp các SDK dành riêng cho Google Play Games
  • Thực hiện mọi hoạt động tối ưu hoá dành riêng cho trình mô phỏng đối với mã trò chơi của bạn hoặc quy trình kết xuất

Gửi trò chơi của bạn

Sau khi xác minh rằng trò chơi của bạn đáp ứng các yêu cầu của Google Play Games, bạn có thể bắt đầu gửi trò chơi đi phân phối trên Google Play Games. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem bài viết Gửi trò chơi.