Input SDK

Input SDK cung cấp giao diện hợp nhất giúp người chơi xem và thay đổi các liên kết phím và chuột cho mọi trò chơi mà họ muốn chơi trong Google Play Games trên máy tính. Ở bất kỳ thời điểm nào trong quá trình chơi, người chơi có thể gọi ra lớp phủ Google Play Games trên máy tính như trong ảnh chụp màn hình dưới đây:

Ảnh chụp màn hình cho thấy Input SDK hiển thị trên một trò chơi mẫu

Bạn bắt buộc phải dùng SDK này cho các trò chơi sử dụng bàn phím trong Google Play Games trên máy tính, vì các trò chơi dành cho thiết bị di động Android được thiết kế để người chơi thao tác trên màn hình cảm ứng. Thay vào đó, các trò chơi được phát triển cho máy tính cần hỗ trợ chuột và bàn phím. Bạn chỉ nên bật SDK này trong Google Play Games trên máy tính.

Input SDK là một thành phần quan trọng giúp duy trì niềm vui thích và sự say mê của người chơi với trò chơi của bạn trên nhiều nền tảng. Bàn phím và chuột mang lại trải nghiệm khác biệt so với màn hình cảm ứng. Khi bạn tích hợp trò chơi với Input SDK, người chơi sẽ có thể ánh xạ lại các nút điều khiển mặc định trong Google Play Games trên máy tính.

Để mang đến trải nghiệm phong phú hơn, bạn có thể tận dụng thêm tính năng ánh xạ lại do Google Play Games trên máy tính cung cấp bằng cách thiết lập các sơ đồ điều khiển khác nhau cho trình đơn, trò chơi chính và các trò chơi nhỏ hoặc bằng cách cập nhật giao diện người dùng sao cho khớp với sơ đồ điều khiển tuỳ chỉnh của người dùng. Bạn có thể tắt hoặc bật tính năng ánh xạ lại cho từng phím hoặc nhóm phím, cũng như xác định những phím được phép ánh xạ lại trong trò chơi.

Khi sử dụng tính năng ánh xạ lại, Android sẽ phát hiện thời điểm người dùng nhập văn bản vào trường văn bản và tắt tính năng này. Như vậy, trò chơi của bạn sẽ không phải tắt tính năng ánh xạ lại theo cách thủ công trong những trường hợp này.

Để biết thêm thông tin, hãy xem các phương pháp hay nhấthạn chế của Input SDK nhằm giúp tạo ra trải nghiệm tốt nhất có thể cho trò chơi của bạn trên máy tính.

Hướng dẫn tích hợp

Để biết thông tin về cách tích hợp Input SDK, hãy xem bài viết Bắt đầu với Input SDK.

Trò chơi mẫu

Để biết ví dụ về cách tích hợp với Input SDK, hãy xem Đường hầm AGDK dành cho các trò chơi viết bằng Kotlin hoặc Java và Trivial Kart dành cho trò chơi viết bằng Unity.

Tải Input SDK

Trước khi bạn tải Input SDK xuống, vui lòng đọc các điều khoản về dịch vụ và yêu cầu thu thập dữ liệu của Google đối với Input SDK.

Điều khoản dịch vụ API của Google

Điều khoản dịch vụ API của Google điều chỉnh cách bạn sử dụng Input SDK của Google.

Thu thập dữ liệu

Input SDK của Google có thể thu thập dữ liệu về hiệu suất và độ ổn định để cải thiện sản phẩm, bao gồm những dữ liệu sau:

 • Số lệnh gọi đối với phương thức Input SDK.
 • Số lệnh gọi không thành công đối với phương thức Input SDK.
 • Thông tin tổng hợp về InputMap, chẳng hạn như:
  • Số hành động và nhóm đã xác định.
  • Số hành động (được thực hiện bằng một phím, nhiều phím và bằng chuột) đã xác định.
  • Số hành động (được thực hiện bằng chuột) đã xác định.
  • Số hành động và nhóm có thể ánh xạ lại.
  • Số phím dành riêng cho tính năng ánh xạ lại.
  • Tuỳ chọn ánh xạ lại InputMap (bật/tắt).
 • Tên gói của trò chơi.
 • Số phiên bản của trò chơi.
 • Tên phiên bản của trò chơi.
 • Phiên bản Input SDK.
 • Các biến thể của ứng dụng chẳng hạn như Google Play Games trên máy tính hoặc các ứng dụng khác.

Input SDK có sẵn trên Kho lưu trữ Maven của Google. Vui lòng xem Hướng dẫn bắt đầu sử dụng để biết thêm thông tin về cách thực hiện dự án Java hoặc Kotlin của bạn.

Tải Input SDK xuống cho Unity từ Kho lưu trữ trình bổ trợ Play cho Unity.