Phát hành các thay đổi đối với trò chơi

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bạn sẽ phát hành các thay đổi mới nhất về trò chơi sau khi đã sẵn sàng chia sẻ những nội dung này. Việc phát hành cho phép Dịch vụ trò chơi của Play mà bạn đã định cấu hình sẽ hiển thị các thay đổi trong trò chơi cho người dùng công khai của trò chơi. Điều này khác với việc phát hành APK trò chơi do không hiển thị bất kỳ thông tin nào về trò chơi của bạn trên Cửa hàng Play. Thay vào đó, tất cả những người dùng APK trò chơi của bạn sẽ có thể truy cập vào các tính năng Dịch vụ trò chơi của Play, chẳng hạn như đăng nhập mà không phải thêm tài khoản riêng dưới dạng người chơi thử nghiệm, hoặc được cấp quyền truy cập vào kênh phát hành.

Các thay đổi đối với Dịch vụ trò chơi của Play trong Play Console có thể mất tới 2 giờ để có hiệu lực đối với người dùng cuối. Hãy đảm bảo dự án trò chơi Dịch vụ trò chơi của Play được phát hành ít nhất 2 giờ trước khi trò chơi của bạn xuất hiện trên Cửa hàng Play, nếu không người dùng có thể gặp sự cố khi sử dụng các tính năng Dịch vụ trò chơi của Play (bao gồm cả việc đăng nhập). Việc phát hành dự án trò chơi trong Dịch vụ trò chơi của Play sẽ kích hoạt dịch vụ này cho trò chơi của bạn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trò chơi đã có sẵn hoặc hiển thị trên Cửa hàng Play.

Cách phát hành các thay đổi đối với Dịch vụ trò chơi của Play:

  1. Mở mục Phát hành trò chơi trong Play Console (Phát triển> Dịch vụ trò chơi của Play> Thiết lập và quản lý> Phát hành), sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để phát hành trò chơi.
  2. Nếu thiếu hoặc định cấu hình sai các mục khiến bạn không thể phát hành trò chơi, vui lòng tham khảo nội dung Phát hành để biết các mục đó là gì và khắc phục.

Dữ liệu về người thử nghiệm trong danh sách trò chơi sẽ không tự động bị xóa khi bạn phát hành những thay đổi trong trò chơi. Để xóa dữ liệu đối với người thử nghiệm, hãy sử dụng API Quản lý dịch vụ trò chơi của Google Play.