Thiết lập Dịch vụ trò chơi của Google Play

Trang này mô tả cách thiết lập Dịch vụ trò chơi của Google Play cho trò chơi Android bằng cách sử dụng Google Play Console. Play Console là nơi tập trung để bạn quản lý các dịch vụ trò chơi, đồng thời định cấu hình siêu dữ liệu được dùng để ủy quyền và xác thực trò chơi của bạn.

Để thêm trò chơi vào Play Console, hãy làm theo các bước thông thường như bên dưới:

 • Tạo dự án trò chơi cho trò chơi của bạn, sau đó chỉ định thông tin chi tiết, chẳng hạn như tên và nội dung mô tả về trò chơi.

 • Tạo và liên kết các thông tin xác thực cần thiết để ủy quyền và xác thực trò chơi với Dịch vụ trò chơi của Google Play.

Trước khi bắt đầu

Đăng nhập vào Play Console.

Để đăng nhập, hãy chuyển đến Google Play Console. Nếu chưa từng đăng ký Google Play Console, bạn sẽ nhận được lời nhắc đăng ký.

Thêm trò chơi vào Play Console

Để thêm trò chơi, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong Play Console, hãy tạo một ứng dụng và chỉ định đó là một trò chơi. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Tạo và thiết lập ứng dụng.

 2. Chuyển đến mục Phát triển > Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Cấu hình.

 3. Định rõ xem liệu trò chơi của bạn đã sử dụng API Google hay chưa (chẳng hạn như Firebase). Điều quan trọng là bạn phải chọn đúng tùy chọn; nếu không, trò chơi của bạn có thể gặp sự cố khi sử dụng API của Google. Dưới đây là các lựa chọn:

  • Không, trò chơi của tôi không sử dụng API của Google: Nếu bạn đang tạo trò chơi mới hoặc chưa từng thiết lập API Google cho trò chơi, hãy chọn tùy chọn này. Nhập tên trò chơi rồi nhấp vào Tạo.

  • Có, trò chơi của tôi đã sử dụng API của Google: Chọn tùy chọn này nếu bạn đã thiết lập API Google cho Trò chơi. Nếu đã thiết lập, bạn sẽ thấy danh sách các dự án của mình trong Google Cloud Console. Chọn dự án của bạn trong danh sách rồi nhấp vào Sử dụng.

  • Sử dụng dự án Dịch vụ trò chơi của Play hiện có: Nếu bạn muốn sử dụng một dự án Dịch vụ trò chơi của Play hiện có, hãy chọn tùy chọn này. Bạn sẽ thấy danh sách các dự án Dịch vụ trò chơi của Play hiện có cho tài khoản của mình. Chọn trò chơi của bạn trong danh sách rồi nhấp vào Sử dụng. Đây không phải là lựa chọn điển hình, nhưng bạn có thể thực hiện tương tự nếu đang tạo một trò chơi mới trong Play Console để thay đổi tên gói, hoặc nếu bạn sở hữu các phiên bản miễn phí và trả phí của trò chơi với các tên gói khác nhau.

  Một dự án trò chơi trong Dịch vụ trò chơi của Play được tạo, và mục tương ứng sẽ được tạo trong Google Cloud Console.

 4. Trong phần Thuộc tính, hãy nhấp vào Chỉnh sửa thuộc tính để thêm thông tin, chẳng hạn như nội dung mô tả, danh mục và các thành phần đồ họa cho trò chơi của bạn. Dưới đây là một số hướng dẫn để định cấu hình các thuộc tính:

Tạo mã ứng dụng khách OAuth 2.0

Trò chơi của bạn phải có mã ứng dụng khách OAuth 2.0 để được xác thực và ủy quyền gọi Dịch vụ trò chơi của Google Play. Để thiết lập thông tin xác thực cho Dịch vụ trò chơi của Play, vốn là mối liên kết giữa mã ứng dụng khách và trò chơi của bạn, vui lòng sử dụng Google Cloud Platform để tạo mã ứng dụng khách. Sau đó, sử dụng Google Play Console để thêm thông tin xác thực, liên kết mã ứng dụng khách với trò chơi của bạn.

Để được hướng dẫn chi tiết hơn, vui lòng xem các bước sau:

Nếu bạn chưa định cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth, thì phần Thông tin xác thực sẽ hiển thị một thông báo nhắc bạn định cấu hình.

Lời nhắc định cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth

Nhấp vào Định cấu hình. Thao tác này sẽ mở ra một hộp thoại có thêm hướng dẫn và liên kết sâu tới Google Cloud Platform.

Lời nhắc định cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth

Hãy đảm bảo tất cả mọi người đều có thể thấy màn hình xin phép có sẵn cho trò chơi đó. Danh sách cuối cùng của các phạm vi cần bao gồm games, games_litedrive.appdata; không có phạm vi nào trong số này yêu cầu xác minh ứng dụng. Bạn nên phát hành ngay màn hình xin phép. Nếu không thể, bạn có thể cung cấp màn hình xin phép cho người chơi thử nghiệm để cho phép họ đăng nhập vào trò chơi.

Nếu bạn đã hoàn tất quá trình thiết lập màn hình xin phép bằng OAuth, hãy nhấp vào Xong. Google Play Console sẽ tự động làm mới, và nếu đã định cấu hình thành công, bạn sẽ có thể tạo thông tin xác thực:

Tạo thông tin xác thực

Tạo thông tin xác thực

Để cho phép trò chơi của bạn liên kết với Dịch vụ trò chơi của Google Play, bạn phải tạo thông tin xác thực bằng mã ứng dụng khách OAuth2 được ủy quyền.

Trong phần Thông tin xác thực, hãy nhấp vào Thêm thông tin xác thực.

Trong trình hướng dẫn, chọn xem bạn muốn tạo thông tin xác thực Android (nếu APK trò chơi của bạn xác thực người dùng và sử dụng các API Dịch vụ trò chơi của Play), hay thông tin xác thực máy chủ trò chơi (nếu máy chủ trò chơi của bạn sử dụng các API Dịch vụ trò chơi của Play). Làm theo các hướng dẫn cụ thể cho loại thông tin xác thực mà bạn muốn.

Android

Thiết lập thông tin xác thực

Hãy đảm bảo tên trong trường Tên khớp với tên trò chơi của bạn. Bạn có thể tùy chọn bật chế độ Chống vi phạm bản quyền.

Thiết lập lệnh ủy quyền

Tiếp theo, hãy chọn một mã ứng dụng khách OAuth để sử dụng cho dự án trò chơi này. Nếu đã có mã ứng dụng khách OAuth2, bạn có thể chọn một mã khác. Tuy nhiên, bạn thường sẽ tạo một mã mới. Nhấp vào Tạo ứng dụng khách OAuth. Thao tác này sẽ mở ra một hộp thoại có đường liên kết sâu và hướng dẫn tạo mã ứng dụng khách OAuth trong Google Cloud Platform.

 1. Chọn Android làm loại ứng dụng.
 2. Nhập tên trò chơi trong trường Tên.
 3. Nhập tên gói của ứng dụng Android vào trường Tên gói.
 4. Mở một thiết bị đầu cuối và chạy tiện ích Keytool để lấy vân tay SHA1 của bản phát hành và chứng chỉ gỡ lỗi.

  Để lấy dấu vân tay chứng chỉ phát hành, hãy chạy lệnh sau:

  keytool -list -keystore <path-to-production-keystore> -v

  Để lấy dấu vân tay chứng chỉ gỡ lỗi, hãy chạy lệnh sau:

  keytool -list -keystore <path-to-debug-keystore> -v

 5. Tiện ích keytool nhắc bạn nhập mật khẩu cho kho khóa. Mật khẩu mặc định cho kho khóa gỡ lỗi sẽ là android. Tiện ích keytool sau đó in vân tay vào thiết bị đầu cuối.

 6. Dán dấu vân tay SHA1 vào trường Ký dấu vân tay chứng chỉ (SHA1).

 7. Nhấp vào Tạo.

Để biết thêm thông tin về OAuth 2.0 trên Android, vui lòng xem bài viết Xác thực với Dịch vụ OAuth2.

Sau khi bạn nhấp vào Xong trong hộp thoại, các mã ứng dụng khách có sẵn sẽ được làm mới. Chọn thông tin xác thực bạn đã tạo từ trình đơn thả xuống rồi nhấp vào Lưu thay đổi. Thao tác này sẽ tạo thông tin xác thực dưới dạng bản nháp, cho phép bạn xác thực các dịch vụ trò chơi của Play trong trò chơi của mình.

Nếu bạn muốn tạo 2 thông tin xác thực: một là dấu vân tay chứng chỉ phát hành và một là dấu vân tay chứng chỉ gỡ lỗi. Hãy đảm bảo bạn sẽ sử dụng cùng một tên gói cho cả hai. Điều này cho phép Dịch vụ trò chơi của Google Play nhận dạng các lệnh gọi từ tệp APK liên kết được ký với một trong hai chứng chỉ. Để biết thêm thông tin về việc ký chứng chỉ cho Android, vui lòng xem Ký ứng dụng của bạn.

Máy chủ trò chơi

Thiết lập thông tin xác thực

Hãy đảm bảo tên trong trường Tên khớp với tên trò chơi của bạn.

Thiết lập lệnh ủy quyền

Tiếp theo, hãy chọn một mã ứng dụng khách OAuth để sử dụng cho dự án trò chơi này. Nếu đã có mã ứng dụng khách OAuth2, bạn có thể chọn một mã khác. Tuy nhiên, bạn thường sẽ tạo một mã mới. Nhấp vào Tạo ứng dụng khách OAuth. Thao tác này sẽ mở ra một hộp thoại có đường liên kết sâu và hướng dẫn tạo mã ứng dụng khách OAuth trong Google Cloud Platform.

 1. Chọn Ứng dụng web làm loại ứng dụng.
 2. Nhập tên trò chơi trong trường Tên.
 3. Nhấp vào Tạo.

Để biết thêm thông tin về OAuth 2.0 trên Android, vui lòng xem bài viết Xác thực với Dịch vụ OAuth2.

Sau khi bạn nhấp vào Xong trong hộp thoại, các mã ứng dụng khách có sẵn sẽ được làm mới. Chọn thông tin xác thực bạn đã tạo từ trình đơn thả xuống rồi nhấp vào Lưu thay đổi. Thao tác này sẽ tạo thông tin xác thực dưới dạng bản nháp, cho phép bạn xác thực các dịch vụ trò chơi của Play từ máy chủ trò chơi của mình. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Dịch vụ trò chơi của Play với máy chủ trò chơi của bạn, vui lòng xem bài viết Bật Quyền truy cập phía máy chủ vào Dịch vụ trò chơi của Google Play.

Bật tính năng kiểm tra

Để đảm bảo Dịch vụ trò chơi của Google Play đang hoạt động hiệu quả trong trò chơi, bạn nên thử nghiệm các dịch vụ trò chơi trước khi phát hành các thay đổi đối với trò chơi trên Google Play.

Nếu trò chơi của bạn ở trạng thái chưa phát hành, hãy cấp quyền truy cập cho người chơi thử nghiệm bằng cách thêm tài khoản người dùng của họ vào danh sách cho phép. Nếu không được cấp phép, người dùng thử nghiệm sẽ gặp phải lỗi OAuth và lỗi 404 khi cố gắng truy cập vào các điểm cuối Dịch vụ trò chơi của Play, chẳng hạn như điểm cuối đăng nhập.

Người dùng với tài khoản thử nghiệm được ủy quyền sẽ có quyền truy cập vào dự án trò chơi Dịch vụ trò chơi của Play chưa được phát hành, đồng thời có thể kiểm thử liệu Dịch vụ trò chơi của Play đã được định cấu hình có hoạt động chính xác hay không.

Có hai cách để cho phép người chơi thử nghiệm sử dụng API Dịch vụ trò chơi của Play cho trò chơi của bạn:

 • Ở cấp cá nhân, hãy thêm các địa chỉ email riêng lẻ.

 • Ở cấp nhóm, hãy bật Dịch vụ trò chơi của Play cho kênh phát hành của Play Console.

Cách thêm từng người chơi thử nghiệm vào dự án trò chơi:

 1. Mở thẻ Người chơi thử nghiệm cho trò chơi của bạn trong Google Play Console (Phát triển > Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Người chơi thử nghiệm).
 2. Nhấp vào nút Thêm người chơi thử nghiệm.
 3. Trong hộp thoại hiển thị, hãy nhập địa chỉ email của Tài khoản Google mà bạn muốn thêm dưới dạng người chơi thử nghiệm (được phân tách bằng dấu phẩy hoặc một địa chỉ email mỗi dòng).
 4. Nhấp vào Thêm để lưu người dùng dưới dạng người chơi thử nghiệm. Các tài khoản người kiểm thử mà bạn đã thêm sẽ có thể truy cập vào Dịch vụ trò chơi của Play trong vòng vài giờ.

Để cấp quyền truy cập thử nghiệm cho một nhóm, hãy cho phép kênh phát hành truy cập vào Dịch vụ trò chơi của Play:

Google Play giúp bạn dễ dàng phân phối các phiên bản phát hành trước của ứng dụng cho những nhóm người dùng đáng tin cậy thông qua các tính năng của kênh phát hành. Vui lòng xem bài viết Thiết lập thử nghiệm công khai, khép kín hoặc nội bộ trên trang web Trợ giúp của Google Play.

Bạn có thể cấp quyền truy cập để thử nghiệm trò chơi cho tất cả người dùng có quyền truy cập vào các APK thử nghiệm trên một kênh phát hành nhất định. Việc này giống như khi bạn thêm riêng họ vào danh người kiểm thử. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở phần Người chơi thử nghiệm PGS (Phát triển > Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Người chơi thử nghiệm) và chọn thẻ Kênh phát hành. Trên trang này, bạn cũng có thể thấy danh sách các kênh đã bật sẵn tính năng thử nghiệm Dịch vụ trò chơi của Play.
 2. Nhấp vào Thêm kênh.
 3. Chọn một hoặc nhiều kênh để bật thử nghiệm cho Dịch vụ trò chơi của Play.
 4. Nhấp vào Thêm kênh.

Những kênh phát hành bạn chọn sẽ xuất hiện trong danh sách kênh đã bật tính năng thử nghiệm Dịch vụ trò chơi của Play.

Tính năng này chỉ hoạt động nếu bạn sở hữu ứng dụng Android có liên kết với trò chơi của bạn trong Google Play Console.

Tránh các vấn đề thường gặp

Để tránh các lỗi thiết lập thường gặp, vui lòng làm theo những đề xuất sau đây khi thiết lập trò chơi nhằm sử dụng Dịch vụ trò chơi của Google Play.

1. Thiết lập trò chơi của bạn trên Play Console
Nếu bạn đã tạo mã ứng dụng khách OAuth 2.0 cho ứng dụng của mình trong Google Cloud Console, thì Dịch vụ trò chơi của Google Play sẽ không nhận biết về mối liên kết giữa thành tích và bảng xếp hạng của trò chơi cũng như mã ứng dụng khách. Để tạo mối liên kết này, bạn phải lập một thông tin xác thực bằng cách sử dụng mã ứng dụng khách OAuth 2.0 như mô tả trong phần Tạo thông tin xác thực.
2. Sử dụng đúng mã ứng dụng trong Android
Mã ứng dụng là một tài nguyên chuỗi bắt buộc mà bạn phải tham chiếu trong tệp kê khai Android của mình. Chuỗi mã ứng dụng chỉ bao gồm các chữ số (thường là 12 chữ số trở lên), nằm ở đầu mã ứng dụng do Play Console cung cấp. Bạn có thể tìm thấy mã ứng dụng ở đầu trang Cấu hình được gắn nhãn Mã dự án bên dưới tên trò chơi.
3. Ký APK của bạn bằng chứng chỉ chính xác
Khi liên kết ứng dụng Android với trò chơi của bạn trong Play Console, bạn phải dùng chính tên gói và dấu vân tay chứng chỉ mà bạn đã sử dụng để xuất bản ứng dụng. Nếu không trùng khớp, các lệnh gọi đến Dịch vụ trò chơi của Google Play sẽ không thực hiện được. Bạn nên tạo 2 mã ứng dụng khách, một mã có dấu vân tay chứng chỉ phát hành và mã còn lại có dấu vân tay chứng chỉ gỡ lỗi, đồng thời sử dụng cùng một tên gói cho cả hai. Để tìm hiểu thêm về cách chỉ định chứng chỉ ký trong Play Console, vui lòng xem phần Ký ứng dụng của bạn.
4. Khi phát triển cho Android, hãy thêm SDK Play Games dưới dạng dự án thư viện, chứ không phải dưới dạng JAR độc lập.
Hãy đảm bảo SDK Dịch vụ Google Play được tham chiếu dưới dạng một dự án thư viện trong dự án Android của bạn, nếu không có thể dẫn đến lỗi khi ứng dụng của bạn không thể tìm thấy các tài nguyên Dịch vụ Google Play. Để tìm hiểu cách thiết lập dự án Android sử dụng cho Dịch vụ Google Play, vui lòng xem phần Thiết lập Dịch vụ Google Play.
5. Đăng nhập bằng tài khoản người kiểm thử trong quá trình phát triển ứng dụng
Nếu chưa công bố các thay đổi về chế độ cài đặt trò chơi trong Play Console, bạn có thể gặp lỗi trong quá trình kiểm thử nếu chưa đăng nhập bằng tài khoản người kiểm thử trong danh sách cho phép. Bạn phải luôn bật Tài khoản nhà phát hành Play Console để thử nghiệm. Để tìm hiểu cách quản lý tài khoản người kiểm thử, vui lòng xem phần Cho phép dùng tài khoản để kiểm thử.
6. Phát hành màn hình xin phép trong Google Cloud Platform
Trước khi phát hành ứng dụng trong Play Console, hãy phát hành màn hình xin phép trong Google Cloud Platform. Nếu không có bước này, đối tượng công khai sẽ không thể sử dụng bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ trò chơi của Play.
7. Trước khi phát hành, hãy phát hành chế độ cài đặt Dịch vụ trò chơi của Play trước khi phát hành trò chơi
Các nhà phát triển có thể vô tình phát hành ứng dụng mà chưa phát hành chế độ cài đặt tương ứng trong Dịch vụ trò chơi của Play cho ứng dụng của họ. Điều này có thể khiến người chơi đang đăng nhập bằng các tài khoản không phải dành cho người thử nghiệm gặp phải lỗi, do ứng dụng không thể tham chiếu chính xác đến chế độ cài đặt trò chơi. Khi phát hành trò chơi, hãy nhớ phát hành chế độ cài đặt trò chơi trước bằng cách sử dụng tùy chọn Phát hành trò chơi trong Play Console. Để tìm hiểu cách phát hành các thay đổi, vui lòng xem phần Phát hành các thay đổi đối với trò chơi.

Để biết thêm các mẹo, vui lòng xem Hướng dẫn khắc phục sự cố trên Android.

Bước tiếp theo

Sau khi hoàn thành các tác vụ thiết lập ban đầu như mô tả ở trên, bạn có thể bật các tính năng Dịch vụ trò chơi của Play cho trò chơi của mình, chẳng hạn như trò chơi đã lưu, các bảng xếp hạng và thành tích.