Sử dụng công cụ phát triển trò chơi trên Android

Cốc thí nghiệm, bóng đèn, tia chớp Trong vai trò nhà phát triển, việc sử dụng công cụ phát triển trò chơi cho phép bạn tập trung công sức vào việc xây dựng trò chơi thay vì phải xây dựng toàn bộ ngăn xếp công nghệ.

Tận dụng các công cụ phát triển của Android

Các công cụ phát triển Android có thể hỗ trợ bạn phát triển trò chơi Android bất kể bạn sử dụng công cụ nào. Android Studio có các công cụ mà bạn có thể sử dụng để:

  • Kiểm tra hiệu suất của trò chơi bằng trình phân tích tài nguyên hệ thống, CPU và bộ nhớ
  • Kiểm tra nội dung gói trò chơi hoặc gói ứng dụng của bạn
  • Tích hợp các tính năng khác của NDK và SDK Android

Trình kiểm tra GPU của Android (Android GPU Inspector) có thể biểu thị hiệu năng kết xuất của trò chơi, giúp bạn điều tra chi tiết của các khung hình được kết xuất bằng cách sử dụng tính năng chụp ảnh khung (frame capture).

Đánh giá công cụ

Khi xem xét một công cụ phát triển trò chơi để sử dụng trên Android, bạn nên đánh giá khả năng tương thích của công cụ phát triển trò chơi đó với các yêu cầu của Google Play và việc hỗ trợ các tính năng Android mong muốn. Hãy đảm bảo rằng công cụ phát triển trò chơi của bạn đáp ứng các yêu cầu chung dưới đây.

Yêu cầu của Google Play

Kể từ tháng 8 năm 2021, Google Play yêu cầu bạn phải gửi tất cả ứng dụng Android dưới định dạng Android App Bundle và sử dụng cấp API mục tiêu là 30 trở lên. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng công cụ bạn muốn sử dụng có thể đáp ứng các yêu cầu này.

Giao dịch mua hàng trong ứng dụng

Nếu trò chơi bạn thiết kế có dùng tính năng mua hàng trong ứng dụng, hãy đảm bảo rằng công cụ phát triển của bạn có hỗ trợ Thư viện Google Play Billing (Google Play Billing Library – GPBL). Tuỳ thuộc vào công cụ phát triển, GPBL có thể được tích hợp trực tiếp vào công cụ của bạn hoặc có thể truy cập được qua một tiện ích bổ sung hoặc trình bổ trợ.

Các tính năng của Google Play Core

Thư viện Google Play Core cung cấp giao diện thời gian chạy đến Cửa hàng Google Play. Thư viện Google Play Core giúp bạn:

  • Thông báo cho người dùng về các bản cập nhật ứng dụng
  • Tải và truy cập dữ liệu trong gói tài sản
  • Yêu cầu đánh giá trong ứng dụng

Nếu bạn có ý định sử dụng tính năng nào trong số những tính năng này, hãy đảm bảo rằng công cụ có hỗ trợ Thư viện Google Play Core, trực tiếp hoặc thông qua tiện ích bổ sung/trình bổ trợ.

Quyền cho ứng dụng

Một số tính năng của Android yêu cầu người dùng phải đồng ý thì trò chơi mới sử dụng được. Hệ thống Quyền trên Android được dùng để yêu cầu quyền truy cập vào các tính năng này. Nếu trò chơi của bạn yêu cầu quyền, hãy đảm bảo công cụ phát triển có phương pháp xác định quyền đó trong các lựa chọn cho dự án, hoặc cho phép bạn tuỳ chỉnh tệp kê khai ứng dụng để đưa vào các quyền cần thiết.

Thông báo

Thông báo trên Android dùng để thông báo hoặc nhắn tin cho người dùng khi họ đang không chơi trò chơi của bạn. Nếu tính năng này quan trọng với trò chơi, hãy đảm bảo rằng công cụ phát triển của bạn có hỗ trợ gửi và xử lý thông báo.

Tài nguyên của công cụ phát triển

Các công cụ phát triển trò chơi nguồn mở và thương mại sau đây hỗ trợ đầy đủ cho Android. Đối với mỗi công cụ phát triển trò chơi, chúng tôi đã cung cấp hướng dẫn về cách định cấu hình công cụ dự án cho Android để giúp đảm bảo trải nghiệm người dùng tinh tế và hấp dẫn khi chạy trên thiết bị Android.

Defold

Defold là một công cụ nguồn mở sử dụng ngôn ngữ lập trình Lua làm ngôn ngữ viết tập lệnh. Defold hỗ trợ rộng rãi cho các trò chơi và đồ hoạ 2D, với tính năng hỗ trợ tích hợp sẵn cho các hạt (particle), sprite (hình nổi nhỏ), bản đồ ô (tile map) và mô hình khung xương (spine model). Tuy tập trung chủ yếu vào 2D nhưng Defold cũng sử dụng công cụ kết xuất đồ hoạ 3D và hỗ trợ kết xuất các mô hình và lưới 3D, cũng như tuỳ chỉnh chất liệu và bóng đổ. Tính năng hỗ trợ vật lý được tích hợp sẵn, với các tuỳ chọn cho vật lý 2D hoặc 3D. Defold dựa vào một trình chỉnh sửa trực quan có các công cụ để xử lý bố cục và thuộc tính cho các cảnh và đối tượng trong trò chơi. Trình chỉnh sửa của Defold có cả tính năng gỡ lỗi và chỉnh sửa tập lệnh tích hợp. Đoạn mã gốc được hỗ trợ trong công cụ Defold thông qua hệ thống trình bổ trợ.

Hướng dẫn

Godot

Godot là công cụ nguồn mở phù hợp với cả trò chơi 2D và 3D. Công cụ này hỗ trợ nhiều tính năng, bao gồm cả mọi tính năng từ hình nổi nhỏ (sprite) 2D và bản đồ ô (tile map) đến mô hình 3D với tính năng kết xuất toàn diện dựa trên vật lý và ánh sáng. Công cụ này có một hệ thống xử lý vật lý tích hợp sẵn, hỗ trợ định dạng vật lý 2D và 3D. Có nhiều lựa chọn ngôn ngữ lập trình cho Godot, bao gồm ngôn ngữ GDScript tuỳ chỉnh, C# 8.0, C++, cũng như tập lệnh trực quan. Công cụ Godot xây dựng các dự án dựa trên các đối tượng Cảnh (Scene) và Nút (Node) cốt lõi. Công cụ này cũng có một trình chỉnh sửa trực quan để tạo và chỉnh sửa các đối tượng này. Trình chỉnh sửa này cũng có tính năng hỗ trợ chỉnh sửa và gỡ lỗi tích hợp cho ngôn ngữ GDScript.

Hướng dẫn

Cocos

Cocos Creator vừa là một công cụ đồ hoạ 2D, 3D đa nền tảng hiệu quả, gọn nhẹ, miễn phí, vừa là một nền tảng tạo nội dung kỹ thuật số 2D và 3D tương tác theo thời gian thực. Cocos Creator có nhiều ưu điểm như hiệu suất cao, tiêu thụ điện năng thấp, truyền tải trực tuyến và xuất bản trên nhiều nền tảng. Bạn có thể sử dụng công cụ này để tạo dự án trong các lĩnh vực như trò chơi, ô tô, XR, metaverse, v.v.

Hướng dẫn

Unity

Unity là một công cụ phát triển trò chơi thương mại được sử dụng trong nhiều trò chơi. Unity được thiết kế để phát triển trò chơi cả 2D lẫn 3D. Unity được dùng để phát triển mọi loại trò chơi, từ các trò chơi 2D cơ bản đến những trò chơi có thế giới 3D phức tạp và rộng lớn. Unity có nhiều lựa chọn kết xuất đồ hoạ, trong đó có Quy trình kết xuất phổ quát (Universal Render Pipeline), được thiết kế để kết xuất đồ hoạ 2D hoặc 3D trên phần cứng thiết bị di động. Unity sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, có hỗ trợ trình bổ trợ để giao tiếp với mã gốc. Nhờ sự thông dụng của mình, Unity có phong phú tài nguyên đào tạo, thông tin chính thức cũng như thông tin cộng đồng. Unity điều hành Unity Asset Store (Cửa hàng nội dung Unity), một trang web thương mại rộng lớn gồm nội dung nghệ thuật cũng như mã nguồn được tạo sẵn (cả miễn phí và có tính phí) có thể sử dụng trong các dự án Unity.

Hướng dẫn

Unreal

Unreal Engine 4 là một công cụ phát triển trò chơi thương mại chuyên về các trò chơi 3D cao cấp với đồ hoạ tinh xảo. Unreal bao gồm một trình chỉnh sửa trực quan để chỉnh sửa các màn chơi, cũng như làm việc với các mô hình đã nhập và tài sản cụ thể. Unreal Engine 4 không sử dụng ngôn ngữ lập trình viết tập lệnh tích hợp sẵn. Unreal Editor (Trình chỉnh sửa Unreal) có một hệ thống tập lệnh trực quan có tên là Blueprints, có thể dùng để xây dựng logic trò chơi và giao diện. Chức năng của trò chơi cũng có thể được triển khai dưới dạng mã C++. Epic Games, nhà phát triển của Unreal, điều hành Unreal Engine Marketplace – một cửa hàng kỹ thuật số chuyên về tài nguyên cho Unreal Engine. Cửa hàng Unreal Engine Marketplace có nhiều loại tài sản nghệ thuật và mã lập trình được tạo sẵn (cả miễn phí và có tính phí) để sử dụng trong các dự án Unreal. Bạn có thể sử dụng Android Game Development Extension (Tiện ích phát triển trò chơi dành cho Android) để gỡ lỗi cho các dự án Unreal chạy trên Android.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem nội dung Phát triển cho Android bằng Unreal.