Phát triển trò chơi trên Android Studio

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bạn có thể sử dụng Android Studio với C/C++ để xây dựng trò chơi chạy trên Android.

Android Studio là Môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức để phát triển ứng dụng Android. Android Studio bao gồm dịch vụ hỗ trợ mở rộng cho ngôn ngữ lập trình C/C++ và cách phát triển bằng Bộ công cụ phát triển mã gốc của Android (NDK), đồng thời có sẵn trên nhiều hệ điều hành.

Nếu đang có các dự án Microsoft Visual Studio và chủ yếu phát triển bằng C hoặc C++ trên Windows, thì bạn có thể sử dụng Android Game Development Extension cho Microsoft Visual Studio.

Quản lý dự án

Android Studio tích hợp khả năng hỗ trợ CMake cho việc định cấu hình và quản lý mã C/C++. CMake cho phép bạn xây dựng cấu trúc dự án C/C++ theo mô-đun. Hệ thống xây dựng Gradle của Android Studio và trình bổ trợ Android cho Gradle sử dụng CMake để thiết lập quy trình xây dựng cho các mô-đun mã C/C++ gốc.

Trình chỉnh sửa Android Studio có khả năng chỉnh sửa và lập chỉ mục mạnh mẽ cho mã C/C++. Các tính năng tiêu chuẩn của trình chỉnh sửa bao gồm hoàn thành mã, định dạng lại cú pháp, tra cứu biểu tượng và kiểm tra lỗi trước khi biên dịch.

Tích hợp phần phụ thuộc

Hệ thống xây dựng Gradle của Android Studio hỗ trợ việc khai báo các phần phụ thuộc nhị phân cục bộ hoặc từ xa cho dự án của bạn. Một trường hợp sử dụng phổ biến là lấy thư viện, chẳng hạn như Android Jetpack từ một máy chủ phụ thuộc từ xa của Maven. Những phần phụ thuộc này cho phép bạn quản lý chính xác phiên bản phần phụ thuộc nào đang được tích hợp vào một ứng dụng. Các phần phụ thuộc từ xa cũng giúp tránh gán các tệp không liên quan vào hệ thống quản lý phiên bản của dự án.

Gỡ lỗi trong Android Studio

Android Studio cung cấp trình gỡ lỗi cho phép bạn gỡ lỗi trò chơi trên trình mô phỏng hoặc thiết bị thực tế. Trình gỡ lỗi Android Studio hỗ trợ C/C++, Java và Kotlin, đồng thời sử dụng LLDB để gỡ lỗi C/C++. Các điểm ngắt của chương trình và hoạt động kiểm tra biến có sẵn ở tất cả các ngôn ngữ. Bạn có thể đặt điểm theo dõi phần cứng khi gỡ lỗi mã C/C++ bằng LLDB. Trình gỡ lỗi Android Studio hỗ trợ việc xác định trình kết xuất loại dữ liệu tuỳ chỉnh để hiển thị cấu trúc dữ liệu dự án nâng cao.

Phân tích hiệu suất trong Android Studio

Android Studio bao gồm các công cụ phân tích hiệu suất giúp đo lường hiệu suất trong khi chạy của trò chơi. Các danh mục phân tích hiệu suất bao gồm mức sử dụng CPU, mức sử dụng bộ nhớ, hoạt động mạng và mức sử dụng năng lượng. Việc sử dụng hiệu quả các công cụ phân tích hiệu suất có thể làm giảm các sự cố hiệu suất hoặc sự cố hết bộ nhớ trong trò chơi gây ảnh hưởng tiêu cực đến người chơi. Việc giảm mức tiêu thụ năng lượng của trò chơi có thể giúp bạn tránh được các vấn đề về hiệu suất do điều tiết nhiệt.

Android Studio có các công cụ phân tích gói ứng dụng cho phép bạn kiểm tra những gì đang chiếm dung lượng trong bản dựng. Khi kết hợp cùng các tính năng như Play Asset Delivery, các công cụ này giúp tối ưu hoá dung lượng trò chơi và đảm bảo người dùng không tải nhiều dữ liệu xuống hơn mức cần thiết.

Thông tin khác

Để biết thêm thông tin về Android Studio, bao gồm cả các yêu cầu về hệ thống, đường liên kết tải xuống và hướng dẫn sử dụng, hãy truy cập vào trang Android Studio.