Xuất bản trò chơi dưới dạng ứng dụng Google Play Instant trong Cocos Creator

Nhờ công nghệ Google Play Instant, mọi người có thể sử dụng ứng dụng hoặc trò chơi mà không cần cài đặt trước. Bạn có thể tăng mức độ tương tác với ứng dụng Android hoặc tăng số lượt cài đặt bằng cách đưa ứng dụng tức thì lên Cửa hàng Play và ứng dụng Google Play Games.

biểu tượng google play instant

Cách xuất bản trò chơi dưới dạng ứng dụng Google Play Instant

Trong Cocos Creator, bạn chỉ cần đánh dấu chọn Google Play Instant trong bảng điều khiển bản dựng Android. Sau đó, bạn có thể xuất bản trò chơi bằng tính năng Google Play Instant.

bảng điều khiển bản dựng ứng dụng google play instant

Những điều cần lưu ý

Khi xuất bản trò chơi dưới dạng ứng dụng Google Play Instant, bạn cần lưu ý những điểm sau.

  1. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Android Studio phiên bản 4.0 trở lên.

  2. Google Play Instant chỉ chạy được trên thiết bị Android 6.0 trở lên có cài đặt Google Services Framework (Khung Dịch vụ của Google).

  3. Trước khi biên dịch ứng dụng trong Android Studio, nhà phát triển cũng nên tải và cài đặt Google Play Instant Development SDK (dành cho Windows) hoặc Instant Apps Development SDK (dành cho Mac). Nếu tải xuống không thành công, có thể bạn sẽ phải thiết lập proxy HTTP cho Android Studio. tải google play instant sdk