Android Game Development Kit

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Biểu tượng AGDK

Android Game Development Kit (AGDK) là một bộ công cụ và thư viện giúp bạn phát triển và tối ưu hoá trò chơi trên Android, đồng thời tích hợp với các nền tảng và quy trình phát triển trò chơi hiện có.

Sử dụng, phát triển hoặc mở rộng công cụ phát triển trò chơi

AGDK cung cấp các công cụ và thư viện để thêm tính năng hỗ trợ Android khi bạn tạo hoặc mở rộng công cụ phát triển trò chơi. AGDK cũng cung cấp các trình bổ trợ và công cụ tích hợp hỗ trợ phát triển Android trên nhiều công cụ phát triển trò chơi hiện có.

Phát triển trong Visual Studio

Bạn có thể tạo trò chơi Android trong Visual Studio trên Windows bằng cách sử dụng Android Game Development Extension cho Visual Studio (AGDE). AGDE là một tiện ích của Visual Studio cho phép bạn sử dụng các dự án Visual Studio hiện có để tạo trò chơi trên Android.

Thư viện

Thư viện AGDK cho phép bạn phát triển và tối ưu hoá trò chơi trong C hoặc C++ trong khi truy cập vào các dịch vụ và thư viện phát triển ứng dụng Android.

Frame Pacing (Tốc độ Khung hình)

Giúp trò chơi phân phối khung hình với nhịp độ nhất quán và điều chỉnh tốc độ dựa trên hiệu suất.
Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng

Game Activity

Hỗ trợ phát triển trò chơi trong C hoặc C++ nhờ quyền truy cập vào Android Jetpack và các dịch vụ phụ thuộc.
Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng

Game Controller (Tay điều khiển trò chơi)

Quản lý tay điều khiển trò chơi bằng cách truy cập vào các kết nối, tính năng, thông tin thiết bị và dữ liệu đầu vào.
Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng

Game Text Input

Hiển thị và ẩn bàn phím mềm cũng như quản lý các bản cập nhật văn bản.
Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng

API Thông báo bộ nhớ (Beta)

Giúp ứng dụng Android hoạt động trong giới hạn an toàn của mức sử dụng bộ nhớ bằng cách ước tính mức sử dụng bộ nhớ và thông báo cho ứng dụng nếu vượt quá ngưỡng giới hạn an toàn.
Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng

Âm thanh hiệu suất cao Oboe

Giảm độ trễ âm thanh đồng thời tránh được các vấn đề về âm thanh trên thiết bị và nền tảng.
Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng

Android Performance Tuner

Xác định các vấn đề về hiệu suất liên quan đến chế độ cài đặt chất lượng, cảnh, thời gian tải và mẫu thiết bị.
Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng

Trình bổ trợ Android Performance Tuner Unity

Tích hợp Android Performance Tuner bằng Unity.
Tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng

Tối ưu hoá

Ngoài Android Performance Tuner, AGDK còn bao gồm Android GPU Inspector (AGI), là một công cụ cung cấp GPU và cấu hình hệ thống nâng cao cho các trò chơi đồ hoạ chuyên sâu.

Để xem danh sách đầy đủ các công cụ tối ưu hoá trò chơi và các phương pháp hay nhất dành cho Android, hãy xem nội dung tổng quan về tính năng tối ưu hoá.