Android Performance Tuner (APT)   Một phần của Android Game Development Kit.

Android Performance Tuner (APT) giúp bạn mang đến trải nghiệm tốt nhất có thể cho mỗi người dùng bằng cách hỗ trợ bạn đo lường và tối ưu hoá tốc độ khung hình, độ trung thực đồ hoạ, thời gian tải và bỏ qua nội dung tải trên nhiều thiết bị Android ở quy mô lớn.

Công cụ này giúp bạn xác định các vấn đề về hiệu suất trong trò chơi hoặc ứng dụng, đồng thời làm nổi bật các cơ hội để cải thiện độ trung thực. Các chỉ số tác động giúp bạn sắp xếp mức độ ưu tiên và phân loại các vấn đề để triển khai hành động. Thông tin ở cả mẫu thiết bị lẫn cấp thông số thiết bị đều cho phép bạn tìm ra cách hiệu quả nhất để hành động.


Có những lợi ích nào?

Android Performance Tuner (APT) giúp bạn mang lại trải nghiệm chất lượng cao cho nhiều người dùng hơn nữa.

Mới! Hiểu đúng về thời gian tải và tác động của thời gian tải đến việc bỏ qua

APT theo dõi cả thời gian tải và nội dung tải bị bỏ qua trong nhiều loại tải (tải lần đầu, tải nguội, tải ấm và tải liên cấp). Tính năng này cho bạn biết tác động của thời gian tải lâu hơn đối với việc bỏ qua nội dung trò chơi, để bạn có thể xác định thời gian tải tối ưu.

Đo lường chất lượng trải nghiệm người dùng

APT cho bạn biết tốc độ khung hình và hiệu suất thời gian tải của trò chơi trên các thiết bị người dùng thực tế trong thế giới thực, do đó, bạn sẽ có được thông tin chi tiết thực tế về trải nghiệm của họ. Tất cả chỉ số đều được tùy chỉnh theo mục tiêu của bạn, cho nên bạn có thể biết được trò chơi đang hoạt động như thế nào so với các mục tiêu cụ thể.

Chẩn đoán và xếp thứ tự ưu tiên các vấn đề về hiệu suất trò chơi

Các vấn đề về tốc độ khung hình và thời gian tải được chia nhỏ theo các mức chất lượng và chú thích trong trò chơi cũng như mẫu thiết bị, để giúp bạn thu hẹp căn nguyên. Đối với mỗi vấn đề về tốc độ khung hình, bạn có thể xem thời gian GPU cũng như thời gian CPU để có thể đánh giá là cần phải áp dụng loại hình tối ưu hoá nào. Số lượng phiên bị ảnh hưởng cũng xuất hiện để bạn có thể hiểu điều gì ảnh hưởng nhiều nhất đến người dùng cũng như quyết định nên tập trung vào thiết bị hoặc trò chơi nào trước.

Khai thác mọi thiết bị theo cách hiệu quả nhất

Bên cạnh việc đưa ra những vấn đề về tỷ lệ hiệu suất, APT còn nêu bật các cơ hội giúp bạn cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách tăng độ trung thực trên những thiết bị đang hoạt động hiệu quả nhưng vẫn còn khả năng phát triển hơn nữa. Điều này giúp bạn đảm bảo rằng người dùng đều có được trải nghiệm tốt nhất có thể đối với trò chơi.

Cách thức hoạt động ra sao?

Android Performance Tuner dùng được với Android vitals.

  • Android Performance Tuner sẽ ghi lại và tổng hợp thời gian kết xuất khung hình trực tiếp và thông tin tải từ trò chơi hoặc ứng dụng của bạn, cùng với các chú thích trò chơi và thông số về độ trung thực mà bạn cung cấp.
  • Khi bạn phát hành một phiên bản trò chơi hoặc ứng dụng bằng Android Performance Tuner, dữ liệu hiệu suất sẽ được tải lên Google Play và mở khoá các thông tin chi tiết mới về hiệu suất trong Android vitals.

Để nắm được những thông tin chi tiết về hiệu suất này, bạn phải tích hợp Android Performance Tuner vào trò chơi hoặc ứng dụng rồi phát hành ứng dụng hoặc trò chơi đó trên Google Play.

Yêu cầu

Đối với thiết bị:

Android Performance Tuner (APT) dùng được trên mọi thiết bị Android (có hoặc không có Dịch vụ Google Play) chạy Android 4.1 (API cấp 16) trở lên. Chiếm hơn 99% thiết bị Android đang hoạt động.

Đối với tất cả nhà phát triển:

  • Quyền truy cập vào Android vitals
  • Sản phẩm chỉ có trên Google Play Console mới

Yêu cầu bổ sung đối với các nhà phát triển Unity:

  • Unity phiên bản 2017.4 trở lên và .NET phiên bản 4.6
  • Để sử dụng tệp mở rộng APK, bạn cần phải có Unity 2018.2
  • Để cải thiện tốc độ khung hình và chỉ số đo lường GPU, bạn cần sử dụng Unity phiên bản 2019.3.14 trở lên
  • Để được hỗ trợ tính năng cảnh Addressable, bạn cần có Unity 2019.3 trở lên và gói Addressable 1.19.4 trở lên.

Tìm hiểu về Android Performance Tuner

Chúng tôi có các lớp học lập trình để hướng dẫn bạn tích hợp Android Performance Tuner vào trò chơi của mình trên cả nền tảng tích hợp C/C++ và Unity Engine:

Tài liệu tham khảo về SDK C/C++ và Unity Engine:

Tài nguyên khác