Rà soát và phát hành

Trang này chứa danh sách kiểm tra để rà soát trước khi tải lên và phát hành APK.

Rà soát danh sách kiểm tra tích hợp

Trước khi tải APK lên Google Play Console, hãy thực hiện các bước sau:

Tải lên và phát hành

Để nhận thông tin chi tiết về hiệu suất, hãy tải APK mới lên Google Play Console và tạo một bản phát hành. Bạn có thể phát hành lên các kênh kiểm thử hoặc toàn bộ cơ sở người dùng của bạn trên Google Play. Để biết thêm thông tin về cách tạo bản phát hành, vui lòng xem tài liệu trong Trung tâm trợ giúp của Google Play Console.

Sau khi phát hành tệp APK, bạn có thể nhận được thông tin chi tiết mới về hiệu suất từ người dùng trên Google Play Console tại Android Vitals > Hiệu suất > Thông tin chi tiết. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu Thông tin chi tiết về hiệu suất.