Google Play Games đang ở giai đoạn thử nghiệm công khai.

Tính năng bảo vệ tính toàn vẹn cho Google Play Games

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Google Play Games dành cho máy tính hỗ trợ tính năng bảo vệ tính toàn vẹn thông qua API Tính toàn vẹn của Play, cũng như một số tính năng khác của Google Play để đảm bảo trò chơi của bạn không bị can thiệp hoặc cài đặt từ nguồn không đáng tin cậy.

API Tính toàn vẹn của Play

API Tính toàn vẹn của Play giúp bảo vệ các trò chơi khỏi những hoạt động tương tác tiềm ẩn nguy cơ gian lận và rủi ro, cho phép bạn áp dụng những biện pháp thích hợp để giảm các cuộc tấn công và hành vi sử dụng sai mục đích, chẳng hạn như gian lận, lừa đảo và truy cập trái phép. API Tính toàn vẹn của Play là API kế thừa của cả API Chứng thực SafetyNet (SNAA) lẫn Play App Licencing API. SNAA không hoạt động với Google Play Games vì SNAA chỉ trả về những tín hiệu tiêu cực khi xác minh tính toàn vẹn của Google Play Games.

Trường Tính toàn vẹn của thiết bị

Đảm bảo rằng bạn cho phép deviceRecognitionVerdict của MEETS_VIRTUAL_INTEGRITY khi hỗ trợ một trò chơi trên Google Play Games.

Trường deviceIntegrity chứa một giá trị deviceRecognitionVerdict duy nhất, thể hiện khả năng đảm bảo tính toàn vẹn cho ứng dụng của thiết bị. Theo mặc định, deviceRecognitionVerdict có thể có một trong các nhãn sau:

  • MEETS_DEVICE_INTEGRITY: Ứng dụng đang chạy trên một thiết bị Android có các Dịch vụ Google Play. Thiết bị vượt qua quy trình kiểm tra tính toàn vẹn của hệ thống và đáp ứng các yêu cầu về khả năng tương thích với Android.
  • MEETS_VIRTUAL_INTEGRITY: Ứng dụng đang chạy trong môi trường Android ảo có các Dịch vụ Google Play – điều này hiện chỉ giới hạn ở Google Play Games. Môi trường đáp ứng các yêu cầu cốt lõi về khả năng tương thích với Android và vượt qua quy trình kiểm tra tính toàn vẹn của Google Play.
  • Không có nhãn (ví dụ: giá trị trống): Ứng dụng đang chạy trên thiết bị có dấu hiệu bị tấn công (chẳng hạn như nối API) hoặc xâm phạm hệ thống (chẳng hạn như can thiệp vào hệ thống), hoặc ứng dụng đang chạy trên thiết bị phi thực tế (chẳng hạn như trình mô phỏng) mà không vượt qua được quy trình kiểm tra tính toàn vẹn của Google Play.

API Tính toàn vẹn của Play sử dụng nhãn deviceRecognitionVerdict MEETS_VIRTUAL_INTEGRITY để cho biết trò chơi đang chạy trên Google Play Games. Sau đây là ví dụ về một phản hồi được API Tính toàn vẹn của Play đánh giá là đạt:

deviceIntegrity: {
    // "MEETS_VIRTUAL_INTEGRITY" indicates the game is running on Google Play Games
    deviceRecognitionVerdict: ["MEETS_VIRTUAL_INTEGRITY"]
}

Nếu bạn có trò chơi đa nền tảng trên thiết bị di động, hãy đảm bảo logic xác thực của bạn cũng kiểm tra cả MEETS_VIRTUAL_INTEGRITY lẫn MEETS_DEVICE_INTEGRITY vì mã này không bao hàm mã kia.

Không bật chế độ loại trừ thiết bị không đáng tin cậy trong Play Console

Google Play Console có một chế độ cài đặt giúp bạn không cho phép người dùng cài đặt ứng dụng của bạn thông qua Google Play trên những thiết bị không vượt qua các bước kiểm tra tính toàn vẹn.

Tính năng này hiện không tương thích với Google Play Games và ngăn chặn việc phân phối trò chơi trên nền tảng này. Không bật quy tắc loại trừ này trong danh mục thiết bị.