Tính năng bảo vệ tính toàn vẹn cho Google Play Games

Google Play Games dành cho máy tính hỗ trợ bảo vệ tính toàn vẹn thông qua API Tính toàn vẹn của Play và một số tính năng khác của Google Play để giúp đảm bảo rằng trò chơi của bạn không bị can thiệp hoặc cài đặt từ nguồn không đáng tin cậy.

API Tính toàn vẹn của Play

API Tính toàn vẹn của Play giúp bảo vệ các trò chơi khỏi các hoạt động tương tác tiềm ẩn rủi ro và gian lận. API này cho phép bạn hành động để hạn chế các cuộc tấn công và hành vi sai trái như gian lận, lừa đảo và truy cập trái phép. API Tính toàn vẹn của Play thay thế API Chứng thực SafetyNet (SNAA) và Play App Licencing API (API Cấp phép ứng dụng của Play). SNAA không hoạt động với Google Play Games.

Trường Tính toàn vẹn của thiết bị

Cho phép deviceRecognitionVerdict của MEETS_VIRTUAL_INTEGRITY khi bạn hỗ trợ một trò chơi trên Google Play Games.

Trường deviceIntegrity chứa một giá trị deviceRecognitionVerdict duy nhất, thể hiện khả năng đảm bảo tính toàn vẹn cho ứng dụng của thiết bị. Theo mặc định, deviceRecognitionVerdict có thể có một trong các nhãn sau:

  • MEETS_DEVICE_INTEGRITY: Ứng dụng đang chạy trên một thiết bị Android có các Dịch vụ Google Play. Thiết bị vượt qua quy trình kiểm tra tính toàn vẹn của hệ thống và đáp ứng các yêu cầu về khả năng tương thích với Android.
  • MEETS_VIRTUAL_INTEGRITY: Ứng dụng đang chạy trong môi trường Android ảo có các Dịch vụ Google Play – điều này hiện chỉ giới hạn ở Google Play Games. Môi trường đáp ứng các yêu cầu cốt lõi về khả năng tương thích với Android và vượt qua quy trình kiểm tra tính toàn vẹn của Google Play.
  • Không có nhãn (ví dụ: giá trị trống): Ứng dụng đang chạy trên thiết bị có dấu hiệu bị tấn công (chẳng hạn như nối API) hoặc xâm phạm hệ thống (chẳng hạn như can thiệp vào hệ thống), hoặc ứng dụng đang chạy trên thiết bị không phải là thiết bị thực (chẳng hạn như trình mô phỏng) mà không vượt qua được quy trình kiểm tra tính toàn vẹn của Google Play.

API Tính toàn vẹn của Play sử dụng nhãn deviceRecognitionVerdict MEETS_VIRTUAL_INTEGRITY để cho biết trò chơi đang chạy trên Google Play Games. Sau đây là ví dụ về một phản hồi được API Tính toàn vẹn của Play đánh giá là đạt:

deviceIntegrity: {
    // "MEETS_VIRTUAL_INTEGRITY" indicates the game is running on Google Play Games
    deviceRecognitionVerdict: ["MEETS_VIRTUAL_INTEGRITY"]
}

Nếu bạn có trò chơi đa nền tảng dành cho thiết bị di động, hãy đảm bảo các chế độ kiểm tra logic xác thực của bạn cho cả MEETS_VIRTUAL_INTEGRITYMEETS_DEVICE_INTEGRITY.

Không bật chế độ loại trừ thiết bị không đáng tin cậy trong Play Console

Một tuỳ chọn trong Google Play Console cho phép bạn chặn hoạt động cài đặt ứng dụng qua Google Play đối với những thiết bị không đáp ứng các bước kiểm tra tính toàn vẹn.

Không bật quy tắc loại trừ này trong danh mục thiết bị. Tính năng này không tương thích với Google Play Games và ngăn chặn việc phân phối trò chơi trên nền tảng này.