Google Play Games đang ở giai đoạn thử nghiệm công khai.

Gửi trò chơi lên Google Play Games

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Hướng dẫn này mô tả cách gửi trò chơi của bạn để phân phối trên Google Play Games.

Sau khi đã hoàn thành những việc cần làm, hãy nhớ chọn tham gia chế độ phân phối Chỉ dành cho Google Play Games trên máy tính; nếu không, bạn sẽ không thể gửi thành công.

Xác minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu của Google Play Games

Để quá trình gửi trò chơi diễn ra thuận lợi, hãy xem lại Danh sách yêu cầu và đảm bảo rằng bạn đã đáp ứng các yêu cầu riêng của nền tảng Google Play Games.

Gói ứng dụng trên máy tính và thiết bị di động có giới hạn kích thước giống nhau. Điều này có nghĩa là:

Chỉ thêm loại bản phát hành dành cho Google Play Games trên máy tính

Để tạo và phát hành trên kênh thử nghiệm chỉ dành cho Google Play Games trên máy tính:

 1. Truy cập vào phần cài đặt phân phối nâng cao tại Bản phát hành > Cài đặt nâng cao (đường liên kết trực tiếp)
 2. Chuyển đến thẻ Loại bản phát hành rồi thêm Chỉ dành cho Google Play Games trên máy tính trong trình đơn thả xuống + Thêm loại bản phát hành.

Thao tác này sẽ tạo các kênh phát hành mà bạn sẽ dùng để ra mắt bản phát hành. Những kênh này riêng biệt với những kênh bạn dùng để phát hành trên điện thoại và máy tính bảng.

Tạo và định cấu hình bản phát hành dành cho người dùng trên nhiều nền tảng của Play

Để phân phối bản dựng được tối ưu hoá cho máy tính, hãy tạo kênh người dùng:

 1. Truy cập trang thử nghiệm khép kín tại Bản phát hành > Thử nghiệm > Thử nghiệm khép kín (đường liên kết trực tiếp).
 2. Chọn Chỉ dành cho Google Play Games trên máy tính trong bộ chọn loại bản phát hành.
 3. Tạo kênh thử nghiệm khép kín mới:
  1. Nhấp vào Tạo kênh phát hành ở góc trên cùng bên phải.
  2. Đặt tên cho kênh là Người dùng trên nhiều nền tảng của Play. Khi tạo thành công, trang web sẽ chuyển bạn đến trang kênh phát hành dành cho kênh phát hành mới của bạn. Trang này cũng được đặt trên trang thử nghiệm kín cho loại bản phát hành.
 4. Nhấp vào nút Quản lý kênh cho kênh đó.
 5. Trên thẻ Quốc gia/khu vực, hãy chọn các quốc gia cần nhắm mục tiêu theo kênh. Đây những quốc gia và khu vực mà tại đó các bản phát hành sẽ hiện diện trên kênh này. Bạn nên chọn tất cả các quốc gia.

  1. Bạn phải thêm "Hoa Kỳ" và "Vương quốc Anh" cho mục đích thử nghiệm nếu bạn chỉ chọn cho phép một số khu vực.
 6. Trên thẻ Người thử nghiệm:

  1. Chọn Google Groups.
  2. Trong trường Địa chỉ email, hãy thêm email play-multiplatform-test-track@googlegroups.com.

Ra mắt bản phát hành

Tạo bản phát hành Google Play Games mới trên kênh khép kín dành cho người dùng trên nhiều nền tảng của Play và tải trò chơi của bạn lên.

 1. Quay lại trang kênh phát hành dành cho kênh mới của bạn. Xem bài viết Tạo và định cấu hình kênh dành cho người dùng trên nhiều nền tảng của Play để quản lý kênh.
 2. Nhấp vào Tạo bản phát hành, khi đó trang Chuẩn bị bản phát hành sẽ mở ra cho bản phát hành mới.
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để chuẩn bị bản phát hành:
  • Thêm gói ứng dụng hoặc tệp APK.
  • Đặt tên cho bản phát hành.
  • Nhập ghi chú phát hành cho phiên bản của bản phát hành.
 4. Nhấp vào Lưu để lưu các thay đổi.
 5. Nhấp vào Xem lại bản phát hành để chuyển đến trang xem lại.
 6. Trên trang xem lại, hãy đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn đã nhập là chính xác.
  • Lỗi xác thực và cảnh báo sẽ xuất hiện ở đầu màn hình. Bạn cần sửa lỗi để có thể tiếp tục.
  • Hãy xem lại thông tin trên trang để đảm bảo rằng bạn đã tải lên đúng cấu phần phần mềm và nhập thông tin chi tiết về bản phát hành.
 7. Nhấp vào Bắt đầu phát hành ở cuối trang để hoàn tất quá trình ra mắt bản phát hành.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Chuẩn bị và ra mắt bản phát hành trên Trung tâm trợ giúp.

Chọn chỉ tham gia phân phối trên Google Play Games trên máy tính

Quay lại phần cài đặt loại bản phát hành và chọn tham gia phân phối.

 1. Truy cập vào phần cài đặt phân phối nâng cao tại Bản phát hành > Cài đặt nâng cao.
 2. Chuyển đến thẻ Loại bản phát hành và mở cài đặt cho Google Play Games thông qua nút Quản lý.
 3. Chọn Chỉ tham gia Google Play Games trên máy tính và lưu chế độ cài đặt đó.