Chuẩn bị cho các yêu cầu công bố dữ liệu của Google Play

Vào tháng 5 năm 2021, Google Play đã công bố chính sách mới về An toàn dữ liệu. Chính sách này chứa thông tin do nhà phát triển công bố về các phương pháp thu thập, chia sẻ và bảo mật dữ liệu cho người dùng của ứng dụng.

Trang này sẽ giúp bạn đáp ứng các yêu cầu đối với việc tiết lộ dữ liệu khi bạn sử dụng SDK C++ và/hoặc Android thuộc Dịch vụ trò chơi của Play. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về việc SDK của chúng tôi có xử lý dữ liệu người dùng cuối hay không, và cách xử lý dữ liệu này, bao gồm các ví dụ về cấu hình hoặc lệnh gọi mà bạn có thể áp dụng để kiểm soát với tư cách là nhà phát triển ứng dụng.

Chúng tôi luôn cố gắng minh bạch nhất có thể trong việc hỗ trợ bạn. Tuy nhiên, là nhà phát triển ứng dụng, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về cách phản hồi biểu mẫu trong mục An toàn dữ liệu của Google Play liên quan đến phương pháp mà ứng dụng của bạn dùng để thu thập, chia sẻ và bảo mật dữ liệu cho người dùng cuối.

Cách sử dụng thông tin trên trang này

Trang này liệt kê dữ liệu người dùng cuối mà chỉ phiên bản mới nhất của SDK dịch vụ trò chơi của Play mới được thu thập.

Chúng tôi cung cấp thông tin về dữ liệu được thu thập tự động và dữ liệu được thu thập tuỳ thuộc vào mức sử dụng của bạn. Thu thập tự động có nghĩa là SDK thu thập dữ liệu cụ thể mà không cần gọi bất kỳ phương thức hoặc lớp cụ thể nào trong ứng dụng của bạn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, dữ liệu do SDK thu thập phụ thuộc vào cách sử dụng sản phẩm cụ thể của ứng dụng, nghĩa là cấu hình của ứng dụng và cách bạn gọi SDK.

Để hoàn tất yêu cầu công bố liên quan đến dữ liệu, bạn có thể tham khảo hướng dẫn về các loại dữ liệu của Android để xác định loại dữ liệu mô tả chính xác nhất dữ liệu được thu thập. Trong thông tin công bố về dữ liệu, hãy nhớ đề cập đến cách ứng dụng của bạn chia sẻ và sử dụng dữ liệu đã thu thập.

Thông tin tổng quan về việc mã hoá, chia sẻ và xoá dữ liệu cho SDK Dịch vụ trò chơi của Play

Mã hoá dữ liệu

Đối với dữ liệu người dùng cuối được thu thập liệt kê trên trang này, Dịch vụ trò chơi của Play sẽ mã hoá dữ liệu trong quá trình truyền bằng HTTPS.

Chia sẻ dữ liệu

Dữ liệu Dịch vụ trò chơi được hiển thị bằng cách sử dụng API của bên thứ ba. Trò chơi đã bật Dịch vụ trò chơi của Play chỉ có thể đọc/ghi dữ liệu của người chơi đã đăng nhập cho trò chơi đó. Ứng dụng này không thể truy cập dữ liệu dịch vụ trò chơi cho một trò chơi khác mà người dùng chơi. Khi người dùng đăng nhập vào trò chơi qua Dịch vụ trò chơi của Play, danh tính người chơi sẽ được chia sẻ với trò chơi đã bật Dịch vụ trò chơi của Play.

Người dùng có quyền chọn hồ sơ của họ ở trạng thái "Chỉ bạn bè", "Mọi người" hay "Chỉ bạn". Khi người dùng chọn chế độ hiển thị "Chỉ bạn bè", chỉ những người dùng được thêm làm bạn bè mới có thể xem hồ sơ dữ liệu trò chơi. Nếu là chế độ công khai, tất cả những người dùng khác có thể xem hồ sơ dữ liệu trò chơi. Còn ở chế độ riêng tư, những người dùng khác chỉ có thể thấy tên đang được sử dụng hiển thị, chứ không phải bất kỳ dữ liệu trò chơi hay người chơi nào.

Người dùng cũng có thể chọn cho phép các trò chơi đã bật Dịch vụ trò chơi của Play tự động truy cập vào danh sách bạn bè của họ (chỉ bao gồm tên hiển thị chứ không phải địa chỉ email), hoặc chỉ khi trò chơi đưa ra lời nhắc.

Xoá dữ liệu

Người dùng có thể xoá tài khoản của họ cũng như mọi dữ liệu trò chơi liên kết mà Google thu thập qua hồ sơ Play Games hoặc Google MyAccount.

Nếu Google thu thập dữ liệu Dịch vụ trò chơi của Play cho một trò chơi riêng lẻ, người dùng có thể xoá dữ liệu đó thông qua hồ sơ Play Games của họ.

SDK dịch vụ trò chơi của Play

Dữ liệu được thu thập tự động

SDK Dịch vụ trò chơi của Play sẽ tự động thu thập những dữ liệu dưới đây.

Dữ liệu Hành động mặc định.
Dịch vụ trò chơi

Thu thập dữ liệu tài khoản Games sau đây khi người dùng tạo và cập nhật tài khoản trò chơi của họ:

 • Danh tính người chơi (Tên nhận dạng người chơi, hình đại diện)
Phân tích

Thu thập dữ liệu phân tích để cải thiện tính ổn định của các SDK, từ đó cải tiến sản phẩm.

Chẩn đoán

Thu thập dữ liệu chẩn đoán để cải thiện tính ổn định của các SDK, từ đó cải tiến sản phẩm.

Dữ liệu được thu thập tuỳ thuộc vào cách bạn sử dụng

Tuỳ thuộc vào cách bạn định cấu hình hoặc gọi các SDK Dịch vụ trò chơi của Play và các tính năng của sản phẩm, ứng dụng có thể thu thập dữ liệu người dùng cuối cần đưa vào thông tin công bố dữ liệu của bạn. Bảng sau đây liệt kê các ví dụ về dữ liệu người dùng cuối có thể được thu thập tuỳ thuộc vào cách sử dụng của bạn, nhưng bạn cần nhớ tính đến mọi dữ liệu được thu thập theo cách sử dụng cụ thể

Dữ liệu Chi tiết
Dịch vụ trò chơi

Dữ liệu tích luỹ do người dùng tạo trong quá trình chơi và được lưu trữ trên máy chủ của Google để phân tích trò chơi. Ứng dụng của bạn sẽ xác định dữ liệu nào của người chơi cần thu thập. Dữ liệu có thể bao gồm các chỉ số, chẳng hạn như tần suất người dùng thực hiện những việc sau (chỉ là những ví dụ):

 • Sử dụng một mục cụ thể
 • Đạt đến một cấp nhất định
 • Thực hiện một hành động cụ thể trong trò chơi
Dịch vụ trò chơi

Dữ liệu dịch vụ khi người dùng chơi qua một trò chơi. Ví dụ:

 • Đã mở khoá thành tích
 • Tỷ số trận đấu
 • Số liệu thống kê mức chi tiêu và tương tác
 • Kết nối xã hội (Kết nối bạn bè, các yêu cầu, biệt hiệu cho bạn bè)
Dữ liệu chiến thuật chơi

Dữ liệu chiến thuật khi người dùng sử dụng thông qua một trò chơi. Ví dụ:

 • Tiêu đề
 • Cấp độ
 • Điểm kinh nghiệm
 • Nhật ký điểm kinh nghiệm
 • Số điểm kinh nghiệm trên mỗi hạng mục
Trò chơi đã lưu

Lưu dữ liệu trong quá trình người dùng chơi một trò chơi:

 • Đã lưu tiến trình chơi
 • Ảnh chụp màn hình trò chơi đã lưu