Tổng quan về API phát hành dịch vụ trò chơi của Play

API phát hành cho phép bạn tự động hóa các tác vụ thường xuyên phải làm với khâu sản xuất và phân phối trò chơi. Từ đó cung cấp hàm tương tự như hàm có sẵn cho nhà phát triển trong Google Play Console, chẳng hạn như:

  • Tạo và sửa đổi trang thông tin thành tích
  • Tạo và sửa đổi trang thông tin bảng xếp hạng
  • Tải hình ảnh biểu tượng lên cho thành tích và các bảng xếp hạng

Bạn có thể truy cập trực tiếp vào các API REST qua HTTP. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Tài liệu tham khảo về API phát hànhứng dụng mẫu.