Skor tabloları

Skor tabloları oyuncularınız arasında rekabeti artırmanın eğlenceli bir yolu olabilir. Bu, hem en sıkı hayranlarınız için (herkese açık bir skor tablosunda üst sıra için dövüşecekler) hem de genel oyuncularınız (ilerlemesini arkadaşlarıyla karşılaştırmak isteyen) için eğlenceli olabilir.

Platformunuz için skor tablolarını nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için İstemci uygulamaları bölümünü inceleyin.

Skor tablolarını anlama

Skor tablosu oluşturduğunuzda Play Oyun Hizmetleri, bu skor tablosunun çoğu özelliğini sizin için yönetme görevini üstlenir. Normal süreç şu şekilde işler:

 1. Oyunun sonunda (veya belirlediğiniz uygun bir anda) oyun, oyuncunun puanını oyun için oluşturduğunuz bir veya daha fazla skor tablosuna gönderir.
 2. Play Games Hizmetleri bu puanın, oyuncunun günlük, haftalık veya tüm zamanlar skoru için mevcut skor tablosundan daha iyi olup olmadığını kontrol eder. Doğruysa Play Oyun Hizmetleri, ilgili skor tablolarını yeni skorla günceller.
 3. Play Games Hizmetleri, oyun istemcisine puan raporu gönderir. Bu rapor müşteriye bunun yeni bir günlük, haftalık veya tüm zamanlar için rekor bir skor olup olmadığını bildirir. Aksi takdirde Play Oyun Hizmetleri, müşteriye bu oyuncu için mevcut günlük, haftalık veya tüm zamanların rekorunu bildirir.
 4. Bir oyuncunun skor tablosunda sonuçlarını almak için bir zaman aralığı (günlük, haftalık veya tüm zamanlar) isteyebilir ve kullanıcının sosyal veya herkese açık bir skor tablosu görmek isteyip istemediğini belirtebilirsiniz. Play Oyun Hizmetleri gerekli tüm filtrelemeyi gerçekleştirir ve daha sonra sonuçları istemciye geri gönderir.
 5. Bildirilecek çok fazla skor olması durumunda Play Games Hizmetleri, yalnızca en yüksek skor tablosu skorlarına ait verileri geri gönderir. En yüksek skorlar veya oyuncunun bitişik skorları için ham skor verilerini de alabilirsiniz.

Birden fazla skor tablosu

Oyunlarda en fazla 70 skor tablosu olabilir. Örneğin, çok seviyeli bir oyunda her seviye için farklı bir skor tablosu bulunurken bir yarış oyununda her parkur için ayrı bir skor tablosu olabilir.

Skor tablosu zaman aralıkları

Play Games SDK'sı, oluşturduğunuz her skor tablosunun günlük, haftalık ve tüm zamanlar sürümlerini otomatik olarak oluşturur. Her zaman aralığı için ayrı skor tabloları oluşturmanız gerekmez.

Günlük skor tabloları, tüm yıl boyunca UTC-7'de ("Pasifik Yaz Saati'ne gece yarısı") sıfırlanır.

Haftalık skor tabloları, Cumartesi ve Pazar arasında gece yarısı, günlük skor tablolarıyla (UTC-7) aynı saat diliminde sıfırlanır.

Herkese açık ve sosyal skor tabloları

Play Games SDK'sı, oynatıcıya her skor tablosunun iki farklı sürümünü gösterebilir:

Sosyal skor tablosu, kullanıcının çevrelerindeki (veya daha doğrusu, kullanıcının uygulamanızla paylaşmayı seçtiği çevrelerin üyeleri) oyun etkinliklerini kullanıcıyla paylaşmaya karar veren kullanıcılardan oluşan bir skor tablosudur.

Herkese açık skor tablosu, oyun etkinliklerini herkese açık olarak paylaşmayı tercih eden oyuncuların oluşturduğu bir skor tablosudur. Oyuncunuz oyun etkinliğini herkese açık olarak paylaşmayı tercih etmediyse bu skor tablosunda görünmez.

Skor tablolarını görüntüleme

Mobil istemci kitaplıklarında, skor tablolarının biçimlendirilmesi ve görüntülenmesiyle ilgili tüm işlemleri kitaplıklar gerçekleştirir. Bir oyuncunun belirli bir skor tablosunu görüp göremeyeceğini veya seçebileceği tüm skor tablolarınızın bir listesini görüp göremeyeceğini belirleyebilirsiniz.

Ayrıca, verilere doğrudan istemci kitaplıklarından erişerek skor tablolarının size ait sürümlerini de uygulayabilirsiniz.

Özellikler

Skor tabloları oluşturmak ve yönetmek için aşağıdaki skor tablosu özellikleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir:

Temel bilgiler

Bu temel öğeler her skor tablosuyla ilişkilidir:

 • ID, Google Play Console'un sizin için oluşturacağı benzersiz bir dizedir. Oyun istemcinizdeki skor tablosuna başvuruda bulunmak için bu benzersiz kimliği kullanacaksınız.
 • Ad, skor tablosunun kısa adıdır (örneğin, "Rekorlar" veya "3. Seviye"). Bu alan en fazla 100 karakter uzunluğunda olabilir.
 • Simge, skor tablonuzla ilişkilendirilecek kare bir simgedir. Skor tablosu simgelerinizi oluşturmayla ilgili en iyi uygulamalar için aşağıdaki Simge Kuralları bölümüne bakın.
 • Liste sırası, bir oyuncu oyununuzla ilişkili skor tablolarını görüntülediğinde skor tablosunun gösterileceği sıradır.
 • Sınırlar, skor tablosunda izin verilen puanların alt ve üst sınırlarını tanımlayan isteğe bağlı değerlerdir. Bu, açıkça sahte olduğu puan gönderimlerini gözden geçirmenize yardımcı olabilir. Uygulamanızdaki tüm skor tablolarından sahte skorlar gönderdiğini düşündüğünüz oyuncuları gizlemek için Players.hide aracını da kullanabilirsiniz.

Sıralama

Skor tabloları iki sıralama türünden birine sahip olabilir:

 • Büyüktür, varsayılan olarak skor tabloları kullanılır. Oyuncuların puan kazandığı çoğu oyunda genelde bu şekilde görürsünüz.
 • Küçükse o kadar iyidir skor tabloları bazen daha düşük bir skorun daha iyi olacağı durumlarda kullanılır. Bu tür skor tablosunun en yaygın örnekleri yarış oyunlarındadır. Skor, oyuncunun yarışı tamamlama süresini temsil eder.

Skor biçimlendirme

Tüm skorlar skor tablolarına gönderilse ve uzun tam sayılar halinde dahili olarak depolanırken, Play Oyun Hizmetleri bunları kullanıcıya çeşitli biçimlerde sunabilir:

 • Sayısal skor tabloları, skorları sayı olarak sunar. Bunlar, tamsayılar veya sabit sayıda ondalık basamak içeren gerçek sayılar olarak görüntülenebilir. Puanı tam sayı olarak gönderirsiniz ve ondalık basamak, belirtilen konuma eklenir. Örneğin 314159 puanı, belirttiğiniz ondalık basamağa bağlı olarak 3.14159, 3141.59 veya 314159 şeklinde görüntülenir.

 • Zaman skor tabloları, skorları ikinci bir biçimde saat / dakika / saniye / yüzdelerce cinsinden sunar. Puanları milisaniye cinsinden göndermeniz gerektiğinden 66032, 1:06.03 olarak yorumlanır.

 • Para birimi skor tabloları, skorları para birimi biçiminde sunar. Puanları ana para biriminin 1/1.000.000'u olarak gönderirsiniz. Örneğin, para biriminizi ABD doları olarak belirttiğiniz varsayıldığında 19.950.000 puan, $19.95 olarak yorumlanır.

Sayısal skor tabloları da özel birimleri destekler. Örneğin, oyununuz yüksek puanları metre cinsinden ölçüyorsa skor tablonuzda varsayılan birim olarak "metre"yi belirtebilirsiniz.

Çeviriler ve puan biçimlendirme

Mobil istemci kitaplıkları, Play Games Hizmetleri'nden skor tablosu verileri istediğinde bu puanların gösterileceği dili ve yerel ayarı belirtir. REST API, yerel ayara dayalı bir dil de belirtmenize olanak tanır. Play Oyun Hizmetleri, söz konusu dile ve yerel ayara uygun biçimlendirilmiş skor tablosu skorlarını döndürür. Bu biçimlendirilmiş skorlar, skor tablonuza çeviri ekleyip eklemediğinizden bağımsız olarak görünür.

Sayısal skor tablolarında sayı biçimi, dile göre farklı şekillerde görüntülenir. (Örneğin, ABD'de 12,345.78 ve Fransa'da 12 345,78.) Özel birimler kullanıyorsanız ve oyununuza çeviri eklediyseniz, eklediğiniz her dil için çevrilmiş birimler sağlamanız gerekir. Ardından hizmet, uygun durumlarda bu çevrilmiş birimleri gösterir.

Seçtiğiniz dile bağlı olarak, birimlerinizin adlarının farklı versiyonlarını sağlamanız gerekebilir. İngilizcede bir öğe için bir sürüme, diğer her şey için de başka bir sürüme ihtiyacınız olur (örneğin, "meter" ve "meters"). Lehçede ise bir birim, birkaç birim, birçok birim ve diğer her şey için bir sürüm sağlamanız gerekir. Çoğul kuralları hakkında daha fazla bilgi için Miktar Dizeleri(Çoğullar) konusuna bakın.

Zaman skor tablolarında saat biçimi, oyuncunun diline ve yerel ayarına göre görüntülenir. Bu durum, ağırlıklı olarak saniye kesirlerini kullanıyorsanız veya 3 basamaktan uzun bir saat değeri kullanıyorsanız (örneğin, ABD'de 4,815:16:23.42 ve Almanya'da 4.815:16:23,42) göze çarpar.

Para birimi skor tablolarında para birimi biçimi, oyuncunun diline ve yerel ayarına göre görüntülenir. Ancak para birimi birimini değiştiremezsiniz. Örneğin, para biriminizi ABD doları cinsinden belirtirseniz oyun ABD'de $19.95 ve Fransa'da 19,95 $ gösterir. Ancak oyununuzun ABD'de dolar, Fransa'da ise avro gösterdiğini belirtemezsiniz.

Simgeyle ilgili kurallar

Simgeler, 512 x 512 PNG veya JPEG dosyası biçiminde oluşturulmalıdır. Çoğu oyun istemcisinde simgeleriniz küçültülür. Bu nedenle, çok fazla ince ayrıntıya sahip simgeler oluşturmaktan kaçınmalısınız. Simgeleri bir alfa kanalıyla gönderebilirsiniz. Böylece şeffaflık korunur. Skor tablosu simgesi Android cihazlarda daha koyu gri bir arka plan üzerinde gösterilir. Dolayısıyla, bu durumda iyi çalışacak bir simge seçin.

Tüm yerel ayarlarda aynı simge kullanıldığından, simgelere metin veya yerelleştirilmiş içerikler eklememenizi öneririz.

Skor tablosu oluşturma

Bu bölümde, yeni veya mevcut oyunlar için nasıl skor tabloları oluşturacağınız açıklanmaktadır.

Yeni bir oyun için skor tablosu oluşturma

Yeni ve yayınlanmamış bir oyun için skor tablosu oluşturmak istiyorsanız oyununuza ait Google Play Console girişine ve Büyüme > Play Games Hizmetleri > Kurulum ve yönetim > Skor Tabloları'na gidip Skor tablosu oluştur düğmesini tıklayın.

Ana Skor Tabloları Panelindeki "Skor Tablosu Ekle" düğmesi

Sonra, bu skor tablosu için gerekli bilgileri doldurun.

"En iyi tur" skor tablosu için doldurulmuş bir form.

Taslak olarak kaydet'i tıklayın. Skor tablonuz "Taslak" durumunda kullanılabilir. Oyununuzu yayınladıktan sonra, tüm skor tabloları da oyunla birlikte yayınlanır.

Yayınlanan bir oyun için skor tablosu oluşturma

Daha önce yayınlanmış bir oyun için ek bir skor tablosu oluşturmak istiyorsanız yukarıdaki adımları uygulayın. Bir oyunun güncellenmiş sürümünü test etme hakkında daha fazla bilgi için Oyun Değişikliklerinizi Yayınlama bölümünü inceleyin.

Skor tablonuzu test edip memnun olduktan sonra oyununuzu yeni skor tablolarıyla tekrar yayınlayabilirsiniz ve bu yeni skorlar dünyaya açılır.

Skor tablolarını düzenleme

Daha önce oluşturduğunuz bir skor tablosunu düzenlemek için Google Play Console'un Skor Tabloları sekmesindeki skor tablosunu tıklayın. Bu noktada, skor tablosunu ilk kez oluştururken kullandığınız formun aynısını görürsünüz ve alanları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Skor tablosunu düzenlemeyi tamamladığınızda Taslak olarak kaydet düğmesini tıklayın. Yeni düzenlenen skor tablosu, test edebilmenizi sağlayan "Taslak" durumunda olur.

Düzgün çalışıyorsa skor tablosu formunun üst kısmındaki kutudan Değişiklikleri yayınla'yı seçin. Böylece, oyununuzu güncellenmiş tüm skor tablolarınızla birlikte tekrar herkese açık olarak yayınlayabilirsiniz.

Düzenlemeyi geri alma

Yeni düzenlediğiniz leaderboard'u beğenmediğinize karar verir ve önceki iterasyona geri dönmek isterseniz Leaderboard formunun üst kısmındaki kutudan Geri döndür'ü seçin. Skor tablonuz daha önce yayınlanmış olan sürüme geri döner.

Skor tablosunu silme

"Taslak" durumunda olan veya yayınlanmış skor tablolarını silebilirsiniz. Google Play Console'da bir skor tablosunu silmek için skor tablosu formuna gidin ve formun üst kısmındaki Skor tablosunu sil'i tıklayın.

Alternatif olarak, uygulamada bir oyuncunun skor tablosunu gizlemek için Players.hide numarasını arayabilirsiniz.

Skor tablosunu sıfırlama

Yalnızca taslak skor tablolarınıza ait oyuncu ilerleme durumu verilerini sıfırlayabilirsiniz.

 • Google Play Console'da skor tablolarını sıfırlamak için ilgili etkinlik formunun üst kısmındaki İlerleme durumunu sıfırla'yı tıklayın.
 • Skor tablosu verilerini programatik olarak sıfırlamak için Management API'si Scores yöntemlerini çağırın.

Skor tabloları için çeviri ekleme

Oyununuzla ilişkili skor tabloları için kendi çevirilerinizi belirtebilirsiniz. Bunu yapmadan önce, Oyununuz için çeviri ekleme bölümünde açıklanan adımları tamamladığınızdan emin olun. Ayrıca, oyununuz için bir veya daha fazla skor tablosu oluşturmuş olmanız gerekir.

Skor tablolarına kendi çevirilerinizi eklemek için Google Play Console'da oyununuza ait Skor tabloları sekmesini açın, ardından mevcut bir skor tablosunu seçin. Skor tablosu ayrıntıları sayfasında, daha önce Oyun ayrıntıları sekmesinde eklediğiniz bir dilin sekmesini tıklayın. Söz konusu dilin skor tablosu ayrıntıları sayfasında, bu skor tablosuna ait çevirilerinizi içeren formu düzenleyin. Çevrilmiş skor tablosu ayrıntılarınızı kaydetmek için Kaydet'i tıklayın.

Skor tablosu skorlarını gizle

Google Play Games Hizmetleri, oynanmış olduğundan şüphelenilen skorları kontrol eden ve bunları otomatik olarak gizleyen, skor tablolarında oynanmaya karşı koruma özelliği sunar. Bu özellik yalnızca Android oyunlarında kullanılabilir.

Android oyununuz için oluşturduğunuz yeni skor tablolarında değişikliklere karşı koruma özelliği varsayılan olarak etkindir, ancak mevcut skor tabloları için devre dışıdır. Önceden yayınlanmış olan mevcut skor tablolarınızda hileli skorlara karşı korumayı etkinleştirmek için şu adımları uygulayın:

 1. Google Play Console'da Oyun hizmetleri sekmesini açın, ardından listeden oyununuzu seçin.
 2. Skor Tabloları sekmesini açın, ardından hileli skorlara karşı korumayı etkinleştirmek istediğiniz skor tablosu örneğini seçin.
 3. Skor tablosunu hileli skorlara karşı korumayı etkinleştir seçeneğini AÇIK konumuna getirin.
 4. Kaydet ve devam et'i tıklayın.
 5. Oyununuzu yayınlayın.

Google Play Console'da skor tablosu için kurcalama koruması etkinleştirildiğinde bu özelliğin etkinleşmesi 24 saat sürebilir. Müdahale korumasını etkinleştirmeden önce gönderilen puanlar geriye dönük olarak gizlenmez.

Bazı durumlarda, kurcalama korumasını devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz (örneğin, oyununuz Android'in yanı sıra web'de de çalışıyorsa ve bu platformlarda skor tabloları paylaşıyorsa).

İstemci uygulamaları

Platformunuzda skor tablolarını nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için aşağıdaki kaynakları inceleyin: