Xây dựng trò chơi trên Unity

Unity là một công cụ phát triển trò chơi trên nhiều nền tảng mà nhiều trò chơi trên Cửa hàng Google Play sử dụng. Các công cụ mô-đun của Unity giúp bạn sản xuất và phân phối các trò chơi 2D hoặc 3D dành cho thiết bị di động hấp dẫn.

Các bước tạo trò chơi Android trên Unity

Nếu bạn muốn sử dụng Unity để tạo trải nghiệm trò chơi cho người chơi trên Android, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tải xuốngcài đặt Unity Hub.
 2. Khởi động Unity Hub. Trên thẻ Installs (Bản cài đặt), hãy thêm phiên bản Trình chỉnh sửa Unity hỗ trợ ứng dụng 64 bit. Xin lưu ý rằng các phiên bản này hỗ trợ Android App Bundle, cho phép tải xuống các tệp nhỏ hơn và tối ưu hoá hơn.

  Thêm trình chỉnh sửa trong Unity Hub

 3. Trong quá trình cài đặt Trình chỉnh sửa Unity, hãy nhớ thêm mô-đun Android Build Support (Hỗ trợ bản dựng Android) bằng cách đánh dấu vào ô bên cạnh mô-đun đó.

 4. Mở rộng mô-đun Android Build Support. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Unity 2019 trở xuống, hãy thêm mô-đun Android SDK & NDK Tools (Công cụ SDK Android và NDK).

  Thêm tuỳ chọn Android Build Support NDK trong Unity Hub

 5. Trên thẻ Projects (Dự án), hãy nhấp vào New (Mới) để bắt đầu một dự án Unity mới.

  Bắt đầu dự án mới

 6. Phát triển trò chơi!

 7. Thay đổi chế độ cài đặt bản dựng để xuất thư viện 64 bit.

Tải các gói chính thức của Google xuống cho Unity

Bạn có thể tải các gói chính thức của Google xuống cho Unity tại developers.google.com/unity.