Hỗ trợ phương thức nhập

Chủ đề này đề cập đến các lưu ý về thiết kế và phương pháp hay nhất để xử lý dữ liệu do người dùng nhập trong Google Play Games trên máy tính.

Google Play Games trên máy tính cho phép người chơi nhập bằng chuột và bàn phím thay vì màn hình cảm ứng. Khi thiết kế trải nghiệm dùng chuột và bàn phím, hãy chú trọng vào việc tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho người dùng máy tính hoặc máy tính xách tay. Để bắt đầu, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi liên quan đến Khả năng tương thích về phương thức nhập của ứng dụng Android với Chromebook.

Các phương pháp hay nhất

Dưới đây là các phương pháp hay nhất mà bạn nên sử dụng để thiết kế và xây dựng cách thức tương tác của người chơi.

 • Có thể nhấp chuột vào mọi mục tiêu.
 • Mọi bề mặt dạng cuộn sẽ cuộn theo thao tác cuộn con lăn chuột.
 • Làm nổi bật các bề mặt có thể nhấp khi di chuột đến, và bạn hãy cân nhắc thấu đáo nhất để giúp người dùng dễ dàng khám phá giao diện mà không bị bối rối.
 • Cung cấp các phím tắt để người dùng có thể nhanh chóng sử dụng các nút điều khiển.
 • Thay thế các nút điều khiển bằng thao tác chạm (ví dụ: cần điều khiển bằng ngón tay cái hoặc các nút trên màn hình) bằng các nút điều khiển bằng chuột và phím tắt.
 • Đối với các thao tác trong trò chơi dành cho thiết bị di động cần dùng cử chỉ nhiều điểm chạm, hãy nhớ cung cấp tính năng điều khiển bằng bàn phím hoặc chuột để hỗ trợ các thao tác đó (ví dụ: sử dụng con lăn chuột thay cho cử chỉ chụm hai ngón tay).

Để biết thêm thông tin và các phương pháp hay nhất khác, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách tối ưu hoá ứng dụng Android trên Chrome OS cho chuột và bàn phím.

Danh sách sau đây bao gồm các thao tác đều có trong nhiều trò chơi, cũng như cách thức triển khai mà các nhà phát triển thường dùng trong Google Play Games trên máy tính:

 • Dùng phím Enter để gửi tin nhắn hoặc gửi văn bản trong trường nhập văn bản.
 • Có thể huỷ trình đơn và hộp thoại bằng phím escape.
 • Dùng phím enter để đẩy nhanh tiến trình câu chuyện và hộp thoại.
 • Dùng con lăn chuột để cuộn văn bản theo chiều dọc.
 • Dùng con lăn chuột để thu phóng, đặc biệt là nếu bạn dùng cử chỉ chụm 2 ngón tay trong bản dựng dành cho thiết bị di động.
 • Dùng phím W, A, SD để di chuyển quanh bản đồ mà bạn vẫn thường dùng chuyển động nhấp và kéo.

Dù đây là những thao tác thường dùng, bạn vẫn cần hiển thị rõ ràng cho người chơi biết thông qua SDK đầu vào để đảm bảo họ có thể khám phá ra những thao tác này.

Chế độ tương thích

Theo mặc định, Google Play Games trên máy tính sẽ đặt trò chơi của bạn ở "chế độ tương thích đầu vào". Nghĩa là khi bạn nhấn nút chuột trái, trò chơi của bạn sẽ được cung cấp một sự kiện chạm. Vui lòng xem hướng dẫn về tính năng nhập bằng chuột để biết thêm thông tin chi tiết.

Hướng dẫn và chỉ vẽ cho người dùng

Trong một số trường hợp, các hướng dẫn trong trò chơi sẽ hữu ích đối với người dùng. Khi được hướng dẫn, người dùng sẽ nắm được các chức năng điều khiển trò chơi, cũng như xem được các chế độ điều khiển bằng chuột và bàn phím. Bạn nên cung cấp các hướng dẫn trong trò chơi và các tính năng giáo dục để người chơi nắm được chính xác các chế độ điều khiển bằng chuột và bàn phím. Đồng thời, hãy xoá các hướng dẫn liên quan đến các nút điều khiển bằng thao tác chạm cho phiên bản trò chơi dành cho máy tính.