Làm quen với trò chơi dành cho Android

Thông thường, bạn bắt đầu phát triển trò chơi trong một công cụ phát triển trò chơi, chẳng hạn như Unity, Unreal, Defold hoặc Godot. Đó cũng có thể là nơi bạn thiết kế hình ảnh. Sau đó, bạn sẽ làm việc trong các công cụ Android để phát triển, tối ưu hoá và phân phối trò chơi của mình.

Phát triển

Để phát triển trò chơi Android, bạn nên sử dụng Android Game Development Kit (AGDK) kết hợp với công cụ phát triển trò chơi. AGDK bao gồm các công cụ và thư viện phát triển trò chơi cốt lõi trên Android. Phiên bản này bao gồm việc tích hợp trò chơi C/C++, điều chỉnh hiệu suất, âm thanh hiệu suất cao và các tính năng để sử dụng hoặc tuỳ chỉnh công cụ phát triển trò chơi.

Có một số công cụ phát triển trò chơi đã tích hợp các thành phần của AGDK, nhờ đó, bạn có thể xây dựng trò chơi cho Android mà không cần sửa đổi công cụ phát triển trò chơi đó. Bạn cũng có thể sử dụng AGDK để tự phát triển hoặc tuỳ chỉnh công cụ phát triển trò chơi.

Bạn có thể sử dụng Android Game Development Extension (AGDE), một tiện ích Visual Studio mà bạn có thể sử dụng để phát triển trò chơi trong Visual Studio sử dụng Android làm nền tảng mục tiêu.

Bạn có thể sử dụng Google Play Games dành cho máy tính, một nền tảng đưa trò chơi trên Android của bạn lên máy tính bằng cách sử dụng quy trình mô phỏng hiệu suất cao với khả năng chơi trên nhiều thiết bị Android và ChromeOS từ một cơ sở mã duy nhất.

Bạn có thể sử dụng Android NDK để phát triển ứng dụng Android bằng mã gốc bằng C hoặc C++. Nhờ đó, trò chơi có thể tăng hiệu suất của trò chơi bằng cách cho phép trò chơi có quyền truy cập trực tiếp hơn vào phần cứng thiết bị. Thư viện này cũng cho phép bạn sử dụng lại thư viện C và C++, đồng thời chia sẻ mã trò chơi trên nhiều nền tảng. Đối với một số loại ứng dụng, việc này có thể giúp bạn sử dụng lại các thư viện mã được viết bằng các ngôn ngữ đó.

Chuyển đến trang Phát triển

Tối ưu hoá

Bạn có thể tối ưu hoá trò chơi theo các đặc điểm mong muốn, chẳng hạn như thời lượng pin hoặc hiệu suất cải thiện. Công cụ tối ưu hoá bao gồm:

Chuyển đến Optimize

Đăng

Bạn sẽ sử dụng Google Play để thêm dịch vụ và phân phối trò chơi trên Android.

Với Dịch vụ trò chơi của Google Play, bạn có thể thêm các tính năng xã hội vào trò chơi của mình, xem số liệu thống kê về lối chơi và cung cấp lối chơi trên nhiều nền tảng của các thiết bị. Bạn có thể thiết lập và quản lý Dịch vụ trò chơi của Play trong Google Play Console, sau đó thêm các tính năng bằng cách sử dụng API Dịch vụ trò chơi của Play cho Android, C và Unity.

Với tính năng Chơi khi đang tải xuống, bạn có thể cho phép người chơi nhanh chóng chơi trò chơi sau khi tải một phần nhỏ xuống, trong khi các thành phần còn lại của trò chơi được tìm nạp ở chế độ nền.

Chuyển đến trang Xuất bản