Xem các tệp trên thiết bị bằng Trình khám phá tệp trên thiết bị

Trình khám phá tệp trên thiết bị cho phép bạn xem, sao chép và xoá tệp trên một thiết bị Android. Việc này rất hữu ích khi bạn kiểm tra các tệp mà ứng dụng tạo hoặc nếu bạn muốn chuyển các tệp sang và từ một thiết bị.

Để làm việc với hệ thống tệp của thiết bị, hãy làm như sau:

  1. Để mở Trình khám phá thiết bị, hãy chọn View > Tool Windows > Device File Explorer (Xem > Cửa sổ công cụ > Trình khám phá tệp trên thiết bị) hoặc nhấp vào nút Device File Explorer (Trình khám phá tệp trên thiết bị) trong thanh cửa sổ công cụ.
  2. Chọn một thiết bị trong danh sách.
  3. Tương tác với nội dung trên thiết bị trong cửa sổ của trình khám phá tệp:
    • Nhấp chuột phải vào một tệp hoặc thư mục để tạo tệp hoặc thư mục mới.
    • Lưu, tải lên, xoá hoặc đồng bộ hoá tệp hoặc thư mục đã chọn với máy của bạn.
    • Nhấp đúp vào một tệp để mở tệp đó trong Android Studio.

Hình 1. Cửa sổ công cụ của Trình khám phá tệp trên thiết bị

Android Studio lưu các tệp bạn mở trong Trình khám phá tệp trên thiết bị trong một thư mục tạm thời bên ngoài dự án của bạn. Nếu thực hiện các sửa đổi đối với một tệp mà bạn mở bằng Trình khám phá tệp trên thiết bị và muốn lưu lại những thay đổi đó vào thiết bị, thì bạn phải tải phiên bản đã sửa đổi của tệp đó lên thiết bị theo cách thủ công.

Khi khám phá các tệp trên một thiết bị, các thư mục sau đây đặc biệt hữu ích:

data/data/app_name/
Chứa các tệp dữ liệu dành cho ứng dụng của bạn lưu trữ trên bộ nhớ trong.
sdcard/
Chứa các tệp của người dùng được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài của người dùng (hình ảnh, v.v.)

Lưu ý: Không phải tất cả các tệp trên thiết bị phần cứng đều hiển thị trong Trình khám phá tệp trên thiết bị. Ví dụ: trong thư mục data/data/, các mục tương ứng với ứng dụng trên thiết bị không thể gỡ lỗi được sẽ không thể mở rộng trong Trình khám phá tệp trên thiết bị.