zadanieb

Narzędzie jobb umożliwia tworzenie zaszyfrowanych i niezaszyfrowanych plików rozszerzeń APK w formacie nieprzezroczystego pliku binarnego (OBB). Te pliki rozszerzeń możesz pobrać i podłączyć w swojej aplikacji za pomocą StorageManager na urządzeniach z Androidem 2.3 (interfejs API na poziomie 9) lub nowszym. Pliki OBB dostarczają dodatkowe zasoby plików dla aplikacji na Androida, takie jak grafika, dźwięki i filmy, niezależnie od pliku APK aplikacji. Więcej informacji o używaniu plików rozszerzeń znajdziesz w artykule o plikach rozszerzeń APK.

Wykorzystanie

Składnia uruchamiania jobb jest taka:

jobb [-d <directory>][-o <filename>][-pn <package>][-pv <version>] \
     [-k <key>][-ov][-dump <filename>][-v][-about]

Za pomocą narzędzia jobb możesz utworzyć plik OBB lub wyodrębnić zawartość istniejącego pliku OBB. Poniższe przykładowe polecenie pozwala utworzyć plik OBB z plików źródłowych:

$ jobb -d /temp/assets/ -o my-app-assets.obb -k secret-key -pn com.my.app.package -pv 11

Ten przykład pokazuje, jak wykonać zrzut zawartości istniejącego pliku OBB:

$ jobb -d /temp/obb-output/ -o my-app-assets.obb -k secret-key

Opcje

W tabeli poniżej znajdziesz opcje wiersza poleceń narzędzia jobb:

Opcja Opis
-d <directory> Ustaw katalog wejściowy na potrzeby tworzenia pliku OBB lub katalog wyjściowy podczas wyodrębniania (-dump) istniejącego pliku. Podczas tworzenia pliku OBB „jobb” uwzględnia zawartość podanego katalogu i wszystkie jego podkatalogi.
-o <filename> Podaj nazwę pliku OBB. Ten parametr jest wymagany podczas tworzenia pliku OBB i zrzutu jego zawartości.
-pn <package> Podaj nazwę pakietu aplikacji, która podłącza plik OBB. Odpowiada ona wartości package określonej w pliku manifestu aplikacji. Ten parametr jest wymagany podczas tworzenia pliku OBB.
-pv <version> Ustaw minimalną wersję aplikacji, która może podłączyć plik OBB. Odpowiada ona wartości android:versionCode w pliku manifestu aplikacji. Ten parametr jest wymagany podczas tworzenia pliku OBB.
-k <key> Podaj hasło do szyfrowania nowego pliku OBB lub odszyfrowywania istniejącego, zaszyfrowanego pliku OBB.
-ov Utwórz plik OBB, który jest nakładką na istniejącą strukturę pliku OBB. Ta opcja umożliwia podłączenie zawartości nowego pakietu w tej samej lokalizacji co poprzedni pakiet i tworzy wersje poprawek wcześniej wygenerowanych plików OBB. Pliki w pliku OBB nakładki zastępują pliki o tej samej ścieżce.
-dump <filename>

Wyodrębnij zawartość określonego pliku OBB. Jeśli używasz tej opcji, musisz też za pomocą parametru -d <directory> określić katalog wyjściowy dla treści.

Uwaga: podczas zrzutu istniejącego pliku OBB możesz pominąć parametr -d <directory>, aby wyświetlić listę katalogów w pliku bez wyodrębniania jego zawartości.

-v Ustaw szczegółowe dane wyjściowe narzędzia.
-about Wyświetl wersję i informacje pomocy dotyczące narzędzia jobb.