Android Studio Chipmunk | 2021.2.1

Android Studio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức để phát triển ứng dụng Android. Môi trường này có mọi thứ bạn cần để tạo ứng dụng Android.

Trang này liệt kê các tính năng và cải tiến mới trong phiên bản mới nhất trên kênh chính thức, Android Studio Chipmunk. Bạn có thể tải ứng dụng này xuống tại đây hoặc cập nhật ứng dụng đó trong Android Studio bằng cách nhấp vào Trợ giúp > Kiểm tra bản cập nhật (Android Studio > Kiểm tra bản cập nhật trên macOS)

Để xem ghi chú phát hành của các phiên bản Android Studio trước đó, hãy tìm xem Các bản phát hành trước đây.

Để có quyền truy cập sớm vào các tính năng và cải tiến sắp tới, hãy xem phần Bản dựng xem trước của Android Studio.

Nếu bạn gặp sự cố khi dùng Android Studio, hãy xem trang Các sự cố đã biết hoặc Khắc phục sự cố.

Hỗ trợ tạo ứng dụng bằng Jetpack Compose

Tính năng xem trước ảnh động hỗ trợ animatedVisibility

Android Studio Chipmunk hỗ trợ API animatedVisibility trong Tính năng xem trước ảnh động. Để sử dụng tính năng Xem trước ảnh động bằng animatedVisibility, hãy sử dụng phiên bản Compose 1.1.0 trở lên. Để tìm hiểu thêm về tính năng Xem trước ảnh động, hãy xem phần Ảnh động.

Hỗ trợ triển khai bản xem trước từ Mô-đun thư viện

Các bản xem trước cho phép bạn xem giao diện người dùng trong Android Studio mà không cần phải chạy ứng dụng trên một thiết bị thực. Trong Android Studio Chipmunk, bạn có thể triển khai @Preview cụ thể cho một trình mô phỏng hoặc thiết bị thực từ Mô-đun thư viện. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Triển khai bản xem trước.

Hỗ trợ lập hồ sơ ứng dụng

Phát hiện hiện tượng giật trên Android 12 trở lên

Đối với các thiết bị chạy Android 12 trở lên, một dấu vết được lưu lại sẽ hiển thị trong thành phần Khung hình bị giật bên trong ngăn Hiển thị của Trình phân tích CPU.

Để phát hiện hiện tượng giật,

  1. Khởi động ứng dụng trên trình mô phỏng hoặc thiết bị phát triển.
  2. Trong Android Studio, chọn Xem > Công cụ trong Windows > Trình phân tích tài nguyên hoặc nhấp vào Hồ sơ trên thanh công cụ.

    Nếu hộp thoại Select Deployment Target (Chọn đối tượng triển khai) cho thấy lời nhắc, hãy chọn thiết bị nơi bạn muốn triển khai ứng dụng để phân tích. Nếu bạn đã kết nối thiết bị qua USB nhưng không thấy thiết bị đó trong danh sách, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật tính năng gỡ lỗi USB.

  3. Nhấp vào nơi bất kỳ trong tiến trình CPU để mở Trình phân tích CPU (CPU Profiler).

  4. Bạn sẽ thấy thành phần Khung hình bị giật trong Hiển thị. Theo mặc định, Trình phân tích tài nguyên chỉ hiển thị các khung hình bị giật dưới dạng mục tiêu để điều tra. Trong mỗi khung hình bị giật, phần được tô màu đỏ sẽ làm nổi bật thời lượng khung hình vượt quá thời hạn kết xuất.Ảnh chụp màn hình thành phần khung hình bị giật

  5. Sau khi bạn phát hiện ra một khung hình bị giật, hãy nhấp vào nó; bạn cũng có thể nhấn M điều chỉnh mức thu phóng để tập trung vào khung đã chọn. Các sự kiện liên quan sẽ được làm nổi bật trong các chuỗi chính: RenderThreadGPU completion.Ảnh chụp màn hình Trình phân tích tài nguyên hiển thị các Khung hình bị giật và chuỗi chính

  6. Bạn có thể tùy ý xem tất cả khung hình hoặc phân tích thời gian kết xuất bằng cách chọn/không chọn các hộp đánh dấu Tất cả các khungVòng đời tương ứng.Ảnh chụp màn hình của Trình phân tích tài nguyên như trên, nhưng hộp đánh dấu Tất cả khung hình và Vòng đời phải được chọn

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Nhận biết hiện tượng giật trên giao diện người dùng.

Trình bổ trợ Android cho Gradle và khả năng tương thích với Android Studio

Android Studio là một hệ thống xây dựng dựa trên Gradle, còn trình bổ trợ Android cho Gradle bổ sung một số tính năng dành riêng cho việc xây dựng ứng dụng Android. Bảng sau đây liệt kê yêu cầu về phiên bản trình bổ trợ Android cho Gradle đối với từng phiên bản Android Studio.

Phiên bản Android Studio Phiên bản trình bổ trợ yêu cầu
Arctic Fox | 2020.3.1 3.1-7.0
Bumblebee | 2021.1.1 3.2-7.1
Chipmunk | 2021.2.1 3.2-7.2

Để biết thông tin về các tính năng mới trong trình bổ trợ Gradle trên Android, hãy xem Ghi chú phát hành của trình bổ trợ Android cho Gradle.

Bản phát hành của bản vá

Dưới đây là danh sách các bản phát hành của bản vá trong Android Studio Chipmunk.

Android Studio Chipmunk | 2021.2.1 Bản vá 1 (tháng 5 năm 2022)

Bản cập nhật nhỏ này bao gồm các bản sửa lỗi sau: