Publikowanie aplikacji

Publikowanie to ogólny proces udostępniania aplikacji na Androida użytkownikom. Gdy publikujesz aplikację na Androida:

 • Przygotowanie aplikacji do opublikowania.

  W ramach przygotowań tworzysz wersję do publikacji aplikacji.

 • Udostępnij aplikację użytkownikom.

  Na tym etapie musisz publikować, sprzedawać i rozpowszechniać wersję swojej aplikacji, którą użytkownicy mogą pobrać i zainstalować na swoich urządzeniach z Androidem.

Na tej stronie znajdziesz omówienie procesu przygotowywania aplikacji do publikacji. Jeśli planujesz opublikować aplikację w Google Play, przeczytaj artykuł Niezawodne publikowanie.

Jeśli używasz serwera ciągłej integracji, możesz go skonfigurować tak, aby zautomatyzować czynności opisane tutaj. Możesz też skonfigurować ją w taki sposób, aby przekazywać kompilacje do kanału dystrybucji testów wewnętrznych.

Przygotowanie aplikacji do opublikowania

Przygotowanie aplikacji do opublikowania to wieloetapowy proces obejmujący te zadania:

 • Skonfiguruj wersję aplikacji.

  Musisz przynajmniej sprawdzić, czy logowanie jest wyłączone i usunięte, a Twój wariant wersji ma debuggable false dla Groovy lub isDebuggable = false dla zestawu skryptów Kotlin. Podaj też informacje o wersji aplikacji.

 • Utwórz i podpisz wersję do publikacji aplikacji.

  Możesz użyć plików kompilacji Gradle z typem kompilacji release, aby skompilować i podpisać wersję Twojej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w artykule o tworzeniu i uruchamianiu aplikacji.

 • Przetestuj wersję aplikacji.

  Zanim udostępnisz aplikację, dokładnie przetestuj jej wersję na co najmniej 1 telefonie docelowym i jednym docelowym tablecie. Laboratorium Firebase przydaje się do przeprowadzania testów na różnych urządzeniach i w różnych konfiguracjach.

 • Zaktualizuj zasoby aplikacji do udostępnienia.

  Sprawdź, czy wszystkie zasoby aplikacji, takie jak pliki multimedialne i grafika, są zaktualizowane i uwzględnione w aplikacji lub znajdują się na odpowiednich serwerach produkcyjnych.

 • Przygotuj zdalne serwery i usługi, od których zależy Twoja aplikacja.

  Jeśli Twoja aplikacja wymaga usług lub serwerów zewnętrznych, upewnij się, że jest bezpieczna i gotowa do wdrożenia w środowisku produkcyjnym.

W ramach procesu przygotowawczego może być konieczne wykonanie kilku innych zadań. Musisz na przykład utworzyć konto w sklepie z aplikacjami, z którego chcesz korzystać, jeśli jeszcze go nie masz. Musisz też utworzyć ikonę aplikacji oraz przygotować umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA), aby chronić siebie, swoją organizację i swoją własność intelektualną.

Aby dowiedzieć się, jak przygotować aplikację do opublikowania, przeczytaj artykuł Przygotowanie do publikacji, w którym znajdziesz szczegółowe instrukcje konfigurowania i tworzenia wersji aplikacji.

Gdy skończysz przygotowywać aplikację do opublikowania, masz podpisany plik APK, który możesz rozpowszechnić wśród użytkowników.

Publikowanie aplikacji użytkownikom

Aplikacje na Androida możesz udostępniać na kilka sposobów. Zwykle aplikacje są udostępniane w sklepie z aplikacjami, takim jak Google Play. Możesz też publikować aplikacje w swojej witrynie lub wysyłać je bezpośrednio do użytkownika.

Publikowanie aplikacji w Marketplace

Jeśli chcesz rozpowszechnić aplikacje wśród jak najszerszego grona odbiorców, opublikuj je w sklepie z aplikacjami.

Google Play to czołowy sklep z aplikacjami na Androida. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz rozprowadzać swoje aplikacje wśród dużej liczby odbiorców na całym świecie. Możesz jednak dystrybuować aplikacje w dowolnym sklepie z aplikacjami i korzystać z wielu takich platform.

Publikowanie aplikacji w Google Play

Google Play to zaawansowana platforma publikowania, która pomaga publikować, sprzedawać i rozpowszechniać aplikacje na Androida wśród użytkowników na całym świecie. Publikując aplikacje w Google Play, uzyskujesz dostęp do pakietu narzędzi dla programistów, które pozwalają analizować sprzedaż, rozpoznawać trendy rynkowe i kontrolować, do kogo są rozpowszechniane.

Google Play daje też dostęp do kilku funkcji zwiększających przychody, takich jak rozliczenia w aplikacji i licencjonowanie aplikacji. Szeroka gama narzędzi i funkcji w połączeniu z wieloma funkcjami społecznościowymi sprawia, że Google Play jest najważniejszym miejscem sprzedaży i kupowania aplikacji na Androida.

Publikowanie aplikacji w Google Play to prosty proces, który składa się z 3 podstawowych kroków:

 • Przygotuj materiały promocyjne.

  Aby w pełni wykorzystać możliwości marketingowe i promocyjne Google Play, musisz przygotować materiały promocyjne aplikacji, w tym zrzuty ekranu, filmy, grafiki i teksty promocyjne.

 • Skonfiguruj opcje i prześlij zasoby.

  Google Play umożliwia kierowanie aplikacji na pulę użytkowników i urządzeń z całego świata. Dzięki skonfigurowaniu różnych ustawień Google Play możesz wybrać kraje, w których chcesz wyświetlać reklamy, języki informacji o produktach oraz cenę w każdym kraju.

  Możesz też skonfigurować szczegóły aplikacji, takie jak typ, kategoria i ocena treści. Po zakończeniu konfigurowania opcji możesz przesłać materiały promocyjne i aplikację jako wersję roboczą aplikacji.

 • Opublikuj wersję do publikacji aplikacji.

  Jeśli uważasz, że ustawienia publikowania są prawidłowo skonfigurowane, a przesłana aplikacja jest gotowa do udostępnienia publicznie, kliknij Opublikuj. Gdy przejdzie weryfikację w Google Play, będzie dostępna do pobrania na całym świecie.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak działa Google Play.

Publikowanie na stronie internetowej

Jeśli nie chcesz publikować aplikacji w platformach handlowych takich jak Google Play, możesz udostępnić ją do pobrania na własnej stronie internetowej lub na własnym serwerze, w tym na serwerze prywatnym lub firmowym.

Aby opublikować reklamę na stronie internetowej:

 1. Przygotuj aplikację do opublikowania.
 2. Umieść plik APK gotowy do publikacji w swojej witrynie.
 3. Udostępnij użytkownikom link do pobierania.

Gdy użytkownik kliknie link pobierania na urządzeniu z Androidem, plik zostanie pobrany, a system Android automatycznie rozpocznie instalowanie go na urządzeniu.

Uwaga: proces instalacji rozpocznie się automatycznie tylko wtedy, gdy użytkownik skonfiguruje ustawienia w taki sposób, aby zezwolić na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.

Chociaż publikowanie aplikacji we własnej witrynie jest stosunkowo łatwe, może być nieefektywne. Jeśli na przykład chcesz zarabiać na aplikacji, musisz samodzielnie przetwarzać i śledzić wszystkie transakcje finansowe. Nie możesz używać usługi rozliczeń w aplikacji Google Play do sprzedaży produktów w aplikacji. Nie możesz też używać licencjonowania aplikacji, aby zapobiec nieautoryzowanemu instalowaniu i używaniu aplikacji.

Zgoda użytkownika na korzystanie z nieznanych aplikacji i źródeł

Android chroni użytkowników przed nieumyślnym pobieraniem i instalowaniem aplikacji z innych lokalizacji niż zaufany własny sklep z aplikacjami, np. Google Play. Android blokuje takie instalacje, dopóki użytkownik nie zezwoli na instalowanie aplikacji z innych źródeł. Proces akceptacji zależy od wersji Androida na urządzeniu użytkownika:

Zrzut ekranu przedstawiający ekran ustawień akceptowania instalowania nieznanych aplikacji z różnych źródeł.

Rysunek 1. Ekran ustawień systemowych Instalowanie nieznanych aplikacji, na którym użytkownicy przyznają uprawnienia do instalowania nieznanych aplikacji z określonego źródła.

 • Na urządzeniach z Androidem 8.0 (poziom interfejsu API 26) lub nowszym użytkownicy muszą otworzyć ekran ustawień systemu Instalowanie nieznanych aplikacji, aby umożliwić instalowanie aplikacji z określonego źródła.
 • Na urządzeniach z Androidem 7.1.1 (poziom interfejsu API 25) lub starszym użytkownicy muszą włączyć ustawienie systemowe Nieznane źródła lub zezwolić na jedną instalację nieznanej aplikacji.

Instaluj nieznane aplikacje

Na urządzeniach z Androidem 8.0 (poziom interfejsu API 26) lub nowszym użytkownicy muszą przyznać uprawnienia do instalowania aplikacji ze źródła, które nie jest własnym sklepem z aplikacjami. Aby to zrobić, muszą włączyć dla danego źródła ustawienie Zezwalaj na instalowanie aplikacji na ekranie ustawień systemowych Zainstaluj nieznane aplikacje (jak widać na ilustracji 1).

Uwaga: użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić to ustawienie dla danego źródła. Dlatego źródło, które instaluje nieznane aplikacje, powinno zawsze wywoływać canRequestPackageInstalls(), aby sprawdzić, czy użytkownik przyznał temu źródłu uprawnienia do instalowania nieznanych aplikacji. Jeśli ta metoda zwraca wartość false, źródło powinno poprosić użytkownika o ponowne włączenie ustawienia Zezwalaj na instalowanie aplikacji dla tego źródła.

Nieznane źródła

Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie akceptowania pobierania i instalowania aplikacji z nieznanych źródeł.

Rysunek 2. Ustawienie Nieznane źródła określa, czy użytkownicy mogą instalować aplikacje, które nie zostały pobrane z Google Play.

Aby zezwolić na instalowanie aplikacji z innych źródeł niż własne na urządzeniach z Androidem 7.1.1 (poziom interfejsu API 25) lub starszym, użytkownicy włączą ustawienie Nieznane źródła w sekcji Ustawienia > Zabezpieczenia, jak widać na ilustracji 2.

Gdy użytkownik próbuje zainstalować nieznaną aplikację na urządzeniu z Androidem 7.1.1 (poziom interfejsu API 25) lub niższym, system czasami wyświetla okno z pytaniem, czy chce zezwolić na instalację tylko jednej, nieznanej aplikacji. W większości przypadków zalecamy użytkownikom zezwalanie na tylko 1 instalację nieznanych aplikacji naraz, jeśli taka opcja jest dostępna.

W obu przypadkach użytkownicy muszą wprowadzić tę zmianę w konfiguracji, zanim będą mogli pobrać i zainstalować na swoich urządzeniach nieznane aplikacje.

Uwaga: niektórzy operatorzy nie zezwalają użytkownikom na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.