Android GPU Denetleyici hızlı başlangıç kılavuzu

Bu konuda, Android GPU Inspector (AGI) kullanarak Android uygulamanızda sistem profili oluşturma ve çerçeve profili oluşturma işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği açıklanmaktadır.

Bu hızlı başlangıç kılavuzu, Android'de grafik geliştirme konusunda bilgi sahibi olan geliştiriciler için hazırlanmıştır.

Bilgisayar gereksinimleri

AGI'yi çalıştıran bilgisayar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

AGI'yi indirin ve yükleyin

İşletim sisteminize uygun AGI'yi indirin ve yükleyin.

Android uygulaması gereksinimleri

Bu bölümde, profili oluşturulan Android uygulaması için gereksinimler açıklanmaktadır:

 • Android uygulamanızda hata ayıklaması yapılabilir. Uygulamanın Android manifestindeki hata ayıklaması yapılabilir özellik, true olarak ayarlanmalıdır. Bu özellik, grafik sürücüsünün uygun araçları almasını sağlar. Vulkan uygulamalarında bu özellik, AGI'nin uygulama başladığında kendi Vulkan katmanını ekleyebilmesini sağlar.

  <application [...] android:debuggable="true">
  

Uygulamanız yerel olarak Vulkan'ı kullanıyorsa AGI şunları da gerektirir:

 • Uygulamanızda Vulkan doğrulama katmanları etkinleştirilmiş olmalıdır. Etkinleştirilmemişlerse uygulamanızı AGI apk'de (com.google.android.gapid.<abi>) bulunan doğrulama katmanlarıyla çalışmaya zorlamak için aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz:

  app_package=<YOUR APP PACKAGE NAME HERE>
  abi=arm64v8a # Possible values: arm64v8a, armeabi-v7a, x86
  
  adb shell settings put global enable_gpu_debug_layers 1
  adb shell settings put global gpu_debug_app ${app_package}
  adb shell settings put global gpu_debug_layer_app com.google.android.gapid.${abi}
  adb shell settings put global gpu_debug_layers VK_LAYER_KHRONOS_validation
  

  Profil oluşturma işlemini tamamladığınızda, aşağıdaki komutları kullanarak bu doğrulama katmanlarını devre dışı bırakabilirsiniz:

  adb shell settings delete global enable_gpu_debug_layers
  adb shell settings delete global gpu_debug_app
  adb shell settings delete global gpu_debug_layers
  adb shell settings delete global gpu_debug_layer_app
  
 • Uygulamanız Vulkan doğrulama katmanları etkin durumdayken çalıştırıldığında hiçbir uyarı veya hata bildirmemelidir. Profil oluşturmadan önce Vulkan doğrulama hatalarını düzeltin.

 • Beta GPU sürücüleri kullanıyorsanız aşağıdaki meta verileri Android manifestinin <application> etiketine ekleyin:

  <meta-data
       android:name="com.android.graphics.developerdriver.enable"
       android:value="true" />
  

Android cihaz gereksinimleri

AGI, aşağıdaki Android cihaz gereksinimlerine sahiptir:

Cihaz doğrulama

AGI için uyumlu bir GPU sürücüsü gerekir. AGI, geçerli profil oluşturma verileri sağladığından emin olmak için yeni bir cihazı ilk bağladığınızda doğrulama kontrolü gerçekleştirir. Bu işlem yaklaşık on saniye sürer. Kontrolü geçtikten sonra cihazı kullanarak Android uygulamalarının profilini oluşturabilirsiniz.

Doğrulama devam ederken cihazı rahatsız etmeyin. Bu durum, cihazın doğrulamada başarısız olmasına neden olabilir. Bir cihaz doğrulamada başarısız olursa ancak doğru şekilde ayarlandıysa cihazı yeniden seçerek doğrulamayı yeniden deneyebilirsiniz.

Doğrulama, bir cihaz için tek seferlik bir adımdır ve sonuçlar, AGI'nin ileride kullanılmak üzere önbelleğe alınır. Ancak cihaz kurulumu değişirse (örneğin, GPU sürücüsü veya Android sürümü güncellenirse) AGI doğrulamayı tekrar çalıştırır.

Bir cihaz desteklenen cihaz olarak listeleniyorsa AGI'nin doğrulamayı geçmesini bekleyebilirsiniz. Cihaz listede yoksa GPU sürücüsü büyük olasılıkla AGI ile uyumlu değildir.

Cihazınız destekleniyorsa ancak doğrulamada başarısız oluyorsa

Önceki bölümlerde açıklanan tüm Android gereksinimlerini ve bilgisayar gereksinimlerini karşıladığınızdan ve cihazın bilgisayara bir USB kablosuyla düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.

Tüm gereksinimler karşılanırsa GitHub depomuzda davranışı açıklayan bir sorun kaydı oluşturun.

Cihazınız desteklenmiyorsa

Daha fazla cihaza destek sunmak için OEM iş ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bir cihaz için destek istemek üzere GitHub depomuzda sorun kaydı oluşturabilirsiniz.

Profil oluşturma verilerini yakalama

Aşağıdaki bölümlerde profil oluşturma verilerinin nasıl yakalanacağı ve sonuçları analiz edebilmeniz için elde edilen izleme dosyasının nasıl açılacağı açıklanmaktadır.

Android ayarlarını yapılandırma

Profil oluşturmaya başlamadan önce, profil oluşturmak için kullanılacak uygulamayı ve cihazı belirten bu Android uygulaması ve cihaz ayarlarını yapılandırmanız gerekir.

 1. USB kablosu kullanarak Android cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.

 2. Bilgisayarınızda AGI'yi başlatın.

  AGI'yi ilk kez başlattığınızda, yürütülebilir adb dosyasının yolunu isteyen Karşılama ekranı görüntülenir. AGI, bu ayarları HOME klasörünüzdeki .agic dosyasına kaydeder. Bunu zaten yaptıysanız bu adımı atlayabilirsiniz.

  Karşılama ekranı
  Şekil 1: Karşılama ekranı.
 3. Adb yolu alanına yürütülebilir adb dosyasının yolunu girin. Bu alanın ardından gelen onay kutuları isteğe bağlıdır.

 4. Başlatma ekranını görüntülemek için Başlayın'ı tıklayın.

  AGI başlatma ekranı
  Şekil 2: Android GPU Denetleyici ana başlatma ekranı.
 5. Başlatma ekranında Yeni bir iz yakala'yı tıklayın. Yeni Bir İz Yakala iletişim kutusu görüntülenir. Alternatif olarak Sistem Profili izlemeyi yakala düğmesini de tıklayabilirsiniz.

  Yeni Bir İzleme Yakalama iletişim kutusu
  Şekil 3: Yeni Bir İz Yakalama iletişim kutusu.
 6. Cihaz ve Tür bölümünde, profilini çıkarmak istediğiniz Android cihazı seçin. Cihaz listesinde gösterilmiyorsa listeyi yenilemek için yeniden yükleme okunu tıklayın.

 7. Uygulama bölümünde, profilini çıkarmak istediğiniz uygulamayı seçin. Pakette yalnızca bir etkinlik varsa etkinlik yerine paketi seçebilirsiniz.

  AGI, örnek bir Vulkan uygulaması içerir. Kendi uygulamanız yerine örnek uygulamayı kullanmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Application (Uygulama) alanının yanındaki ... düğmesini tıklayın.

   Bu, seçilen cihazda izlenebilen uygulamaların listesini gösteren İzlenecek Bir Uygulama Seçin iletişim kutusunu gösterir.

  2. Yalnızca paket adında gapid içeren uygulamaları görüntülemek için Filtre metin kutusuna gapid yazın.

  3. Paketi genişletin, com.google.android.gapid.VkSampleActivity'yi seçin ve ardından Tamam'ı tıklayın.

   Bu işlem, Uygulama alanının seçtiğiniz uygulama tarafından doldurulduğu Yeni İz Yakalama iletişim kutusuna dönmenizi sağlar.

 8. Application (Uygulama) bölümünde diğer alanları boş bırakın.

 9. Tamam'ı tıklayın.

Artık sistem ve çerçeve profili oluşturmak için AGI'yi kullanmaya hazırsınız.

Sistemin profilini oluşturun

Bir sistemin profilini çıkarmak için şu adımları uygulayın:

 1. AGI başlatma ekranında Capture System Profile (Sistem Profilini Yakala) iletişim kutusunu görüntülemek için Capture a new izace (Yeni iz yakala) seçeneğini tıklayın.

 2. Tür listesinde Sistem profili'ni seçin.

 3. Başlangıç ve Süre bölümünde Başlangıç seçeneğini Manuel ve Süre'yi 2 olarak ayarlayın.

 4. İzleme Seçenekleri bölümünde Yapılandır'ı tıklayın. Profil oluşturma seçeneklerinin listesi görüntülenir.

  Yapılandırma iletişim kutusunu yakalama
  Şekil 4: Sistem Profilini Yakala iletişim kutusundaki profil oluşturma seçenekleri.
 5. Yakalamak istediğiniz profil oluşturma verilerini seçin.

 6. GPU bölümünde Seç'i tıklayın.

  Seçilecek sayaçların listesi görüntülenir.

  Sayaç yapılandırması
  Şekil 5: Sayaç seçme.
 7. Varsayılan sayaç grubunu seçmek için default'u (varsayılan sayaçlar) tıklayın ve profil oluşturma seçeneklerini döndürmek için OK'i (Tamam) tıklayın.

 8. Ana Sistem Profili Yakala iletişim kutusuna dönmek için Tamam'ı tıklayın.

 9. Çıkış bölümünde, profil oluşturma sırasında oluşturulan izleme dosyalarını depolamak için bir Çıktı Dizini seçin. Dosya Adı alanı otomatik olarak doldurulur ancak isterseniz bu alanı da düzenleyebilirsiniz.

 10. Tamam'ı tıklayın. Bu işlem, seçilen uygulamayı Android cihazda başlatır ve Başlat düğmesinin bulunduğu bir pop-up pencere görüntüler.

 11. Profil verilerini yakalamaya başlamak için Başlat düğmesini tıklayın ve işlemin bitmesi için birkaç saniye bekleyin.

 12. Open Trace'i (İzlemeyi Aç) tıklayın. Görüntülenen ilk görünüm systrace ile benzerdir.

  Sistem profili izleme
  Şekil 6: Sistem Profilcisi Kullanıcı Arayüzü.

  AGI, systrace'deki verilere ek olarak GPU performans bilgilerini de gösterir. Sistem profili oluşturma verilerini görüntüleme hakkında daha fazla bilgi için AGI sistem profilini görüntüleme bölümüne bakın.

Ek ayarlar hakkında bilgi için sistem profili oluşturma seçeneklerine bakın.

Çerçevenin profilini oluşturun

Uygulamanızdan tek bir karenin profilini çıkarmak için şu adımları uygulayın:

 1. AGI başlatma ekranında, Capture a New Trace (Yeni İz Yakala) iletişim kutusunu görüntülemek için Capture a new trace (Yeni iz yakala) seçeneğini tıklayın. Alternatif olarak Çerçeve Profili izini yakala düğmesini tıklayabilirsiniz.

 2. Tür listesinde, uygulamanızın kullandığı Grafik API'ye bağlı olarak ANGLE'da Vulkan veya OpenGL'yi seçin. Doğru olanı seçtiğinizden emin olun, aksi takdirde AGI herhangi bir grafik komutunu yakalamaz.

 3. Başlangıç ve Süre bölümünde, Başlangıç seçeneğini Manuel olarak ayarlayın. Çerçeve Profili izini yakala düğmesini tıkladıysanız bu adım zaten tamamlanmış demektir.

 4. Çıkış bölümünde, izleme dosyalarını depolamak için bir Çıktı Dizini seçin. Dosya Adı alanı otomatik olarak doldurulur ancak isterseniz bu alanı da düzenleyebilirsiniz.

 5. İsteğe bağlı: Bazı uygulamalar, tüm grafik işlemlerini yapan farklı bir işlem oluşturur. Bu işlemi yakalamak için işlemin adını belirtin.

 6. Tamam'ı tıklayın. Bu işlemle, uygulamanız Android cihazda başlatılır ve Başlat düğmesi bulunan bir pop-up pencere görüntülenir.

 7. Başlat düğmesini tıklayın ve profil oluşturma işleminin tamamlanması için birkaç saniye bekleyin.

 8. Profil oluşturma verilerini görüntülemek için Open Trace'i (İzlemeyi Aç) tıklayın. Çerçeve Profil Aracı kullanıcı arayüzündeki her bir bölme hakkında bilgi edinmek için Çerçeve profili oluşturmaya genel bakış konusuna bakın.

Ek ayarlar hakkında bilgi için çerçeve profili oluşturma seçenekleri bölümüne bakın.