Chế độ điều khiển mở rộng, chế độ cài đặt và trợ giúp

Dùng các chế độ điều khiển mở rộng trên Trình mô phỏng Android để gửi dữ liệu, thay đổi thuộc tính thiết bị, điều khiển ứng dụng, v.v. Để mở cửa sổ Extended controls (Chế độ điều khiển mở rộng), hãy nhấp vào biểu tượng Xem thêm Biểu tượng các chế độ điều khiển mở rộng của trình mô phỏng trong bảng điều khiển của trình mô phỏng. Lưu ý rằng một số chế độ điều khiển mở rộng này chỉ có sẵn khi bạn chạy trình mô phỏng trong một cửa sổ riêng bên ngoài Android Studio.

Bạn có thể dùng phím tắt để thực hiện nhiều thao tác trong số này. Để xem danh sách đầy đủ các phím tắt trong trình mô phỏng, hãy nhấn F1 (Command + / trên macOS) để mở ngăn Help (Trợ giúp).

Bảng 1. Thông tin chi tiết về các chế độ điều khiển mở rộng

Tính năng Mô tả
Vị trí

Trình mô phỏng cho phép bạn mô phỏng thông tin về "vị trí của tôi": nơi đặt thiết bị được mô phỏng. Ví dụ: nếu bạn nhấp vào biểu tượng Vị trí của tôi Biểu tượng Vị trí của tôi trong Google Maps, sau đó gửi thông tin vị trí, thì bản đồ sẽ hiện vị trí đó.

Các chế độ điều khiển dành cho thông tin vị trí của thiết bị được sắp xếp trong hai thẻ: Single points (Điểm đơn) và Routes (Tuyến đường).

Điểm đơn

Trong thẻ Single points (Điểm đơn), bạn có thể sử dụng khung hiển thị web của Google Maps để tìm kiếm các địa điểm yêu thích, giống như cách bạn sử dụng Google Maps trên điện thoại hoặc trong trình duyệt. Khi tìm kiếm (hoặc nhấp vào) một vị trí trong bản đồ, bạn có thể lưu vị trí đó bằng cách chọn Save point (Lưu điểm) ở gần cuối bản đồ. Tất cả vị trí bạn đã lưu được liệt kê ở bên phải cửa sổ Extended controls (Chế độ điều khiển mở rộng).

Để đặt vị trí của Trình mô phỏng thành vị trí bạn đã chọn trên bản đồ, hãy nhấp vào nút Set location (Đặt vị trí) ở gần dưới cùng bên phải cửa sổ Extended controls (Chế độ điều khiển mở rộng).

Tuyến đường

Tương tự như thẻ Single points (Điểm đơn), thẻ Routes(Tuyến đường) cung cấp khung hiển thị web của Google Maps mà bạn có thể dùng để tạo tuyến đường giữa 2 vị trí trở lên. Để tạo và lưu một tuyến đường, hãy làm như sau:

 1. Trong chế độ xem bản đồ, hãy sử dụng trường văn bản để tìm kiếm điểm đầu tiên trong tuyến đường của bạn.
 2. Chọn vị trí trong kết quả tìm kiếm.
 3. Chọn nút Navigate (Điều hướng) .
 4. Chọn điểm xuất phát của tuyến đường đó trong bản đồ.
 5. (Không bắt buộc) Nhấp vào Add destination (Thêm điểm đến) để thêm các điểm dừng khác vào tuyến đường của bạn.
 6. Lưu tuyến đường của bạn bằng cách nhấp vào Save route (Lưu tuyến đường) trong chế độ xem bản đồ.
 7. Đặt tên cho tuyến đường rồi nhấp vào Save (Lưu).

Để mô phỏng trình mô phỏng theo tuyến đường bạn đã lưu, hãy chọn tuyến đường trong danh sách Saved routes (Tuyến đường đã lưu) rồi nhấp vào Play route (Chạy hành trình) gần phía dưới cùng bên phải của cửa sổ Extended controls (Chế độ điều khiển mở rộng). Để dừng quá trình mô phỏng, hãy nhấp vào Stop route (Dừng hành trình).

Để liên tục mô phỏng trình mô phỏng theo tuyến đường đã chỉ định, hãy bật nút bên cạnh Repeat playback (Lặp lại quá trình chạy). Để thay đổi tốc độ của trình mô phỏng theo tuyến đường đã chỉ định, hãy chọn một tuỳ chọn trong trình đơn Playback speed (Tốc độ chạy).

Nhập dữ liệu GPX và KML

Để sử dụng dữ liệu địa lý ở định dạng trao đổi GPS (GPX) hoặc tệp Ngôn ngữ đánh dấu Keyhole (KML), hãy:

 1. Nhấp vào Load GPX/KML (Tải GPX/KML).
 2. Trong hộp thoại tệp, hãy chọn một tệp trên máy tính của bạn rồi nhấp vào Open (Mở).
 3. Chọn Speed (Tốc độ) nếu muốn.
 4. Tốc độ mặc định có Delay (Độ trễ) ở giá trị (Speed 1X) (Tốc độ 1X). Bạn có thể tăng tốc độ lên gấp đôi (Speed 2X) (Tốc độ 2X), gấp ba (Speed 3X) (Tốc độ 3X), v.v.

 5. Nhấp vào biểu tượng Run (Chạy) Biểu tượng Run (Chạy).
Màn hình

Trình mô phỏng cho phép bạn triển khai ứng dụng ra nhiều màn hình, hỗ trợ các kích thước có thể tuỳ chỉnh và có thể giúp bạn kiểm thử các ứng dụng hỗ trợ nhiều cửa sổnhiều màn hình. Khi một thiết bị ảo đang chạy, bạn có thể thêm tối đa 2 màn hình bổ sung như sau:

 1. Thêm một màn hình bằng cách nhấp vào Add secondary display (Thêm màn hình phụ).
 2. Trên trình đơn bên dưới Secondary displays (Màn hình phụ), hãy làm theo một trong những cách sau:
  1. Chọn một trong các tỷ lệ khung hình đặt trước.
  2. Chọn custom (tuỳ chỉnh) rồi đặt giá trị height (chiều cao), width (chiều rộng) và dpi cho màn hình tuỳ chỉnh.
 3. (Không bắt buộc) Nhấp lại vào Add secondary display (Màn hình phụ) để thêm màn hình thứ ba.
 4. Nhấp vào Apply changes (Áp dụng các thay đổi) để thêm (các) màn hình được chỉ định vào thiết bị ảo đang chạy.
Mạng di động

Trình mô phỏng cho phép bạn mô phỏng nhiều điều kiện mạng. Bạn có thể ước tính tốc độ mạng cho nhiều giao thức mạng hoặc có thể chỉ định Full (Cao nhất). Cách này cho phép tốc độ truyền dữ liệu bằng tốc độ tối đa mà thiết bị cho phép. Việc chỉ định giao thức mạng luôn chậm hơn Full (Cao nhất). Bạn cũng có thể chỉ định trạng thái của mạng dữ liệu và thoại, chẳng hạn như chuyển vùng. Các giá trị mặc định được đặt trong AVD.

Chọn Network type (Loại mạng):

 • GSM: Global System for Mobile Communications (Hệ thống thông tin di động toàn cầu)
 • HSCSD: High-Speed Circuit-Switched Data (Dữ liệu chuyển mạch tốc độ cao)
 • GPRS: Generic Packet Radio Service (Dịch vụ vô tuyến gói tổng hợp)
 • EDGE: Enhanced Data rates for GSM Evolution (Tốc độ dữ liệu nâng cao trong quá trình phát triển GSM)
 • UMTS: Universal Mobile Telecommunications System (Hệ thống viễn thông di động toàn cầu)
 • HSPDA: High-Speed Downlink Packet Access (Gói đường truyền tốc độ cao)
 • LTE: Long-Term Evolution (Tiến triển dài hạn)
 • Full (Cao nhất) (mặc định): Sử dụng mạng do máy tính của bạn cung cấp

Chọn Signal strength (Độ mạnh tín hiệu):

 • None (Không có)
 • Poor (Tệ)
 • Moderate (Trung bình) (mặc định)
 • Good (Tốt)
 • Great (Rất tốt)

Chọn Voice status (Trạng thái thoại), Data status (Trạng thái dữ liệu) hoặc cả hai:

 • Home (Trang chủ) (mặc định)
 • Roaming (Đang chuyển vùng)
 • Searching (Đang tìm kiếm)
 • Denied (emergency calls only) (Bị từ chối (chỉ dành cho cuộc gọi khẩn cấp))
 • Unregistered (off) (Đã huỷ đăng ký (tắt))
Pin

Bạn có thể mô phỏng các thuộc tính pin của thiết bị để xem ứng dụng hoạt động như thế nào trong nhiều điều kiện. Để chọn một Charge level (Mức sạc), hãy sử dụng thanh trượt điều khiển.

Chọn giá trị Charger connection (Kết nối bộ sạc):

 • None (Không có)
 • AC charger (Bộ sạc AC)

Chọn một giá trị Battery health (Tình trạng pin):

 • Good (Tốt)
 • Failed (Không đạt)
 • Dead (Hết pin)
 • Overvoltage (Quá điện áp)
 • Overheated (Quá nóng)
 • Unknown (Không xác định)

Chọn giá trị Battery status (Trạng thái pin):

 • Unknown (Không xác định)
 • Charging (Đang sạc) (mặc định)
 • Discharging (Đang dùng pin)
 • Not charging (Đang không sạc)
 • Full (Đầy)
Máy ảnh Bạn có thể tải hình ảnh vào cảnh được mô phỏng khi mở máy ảnh của trình mô phỏng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thêm hình ảnh tăng cường vào cảnh trong tài liệu về ARCore.
Điện thoại

Trình mô phỏng cho phép bạn mô phỏng tin nhắn văn bản và cuộc gọi đến.

Cách bắt đầu một cuộc gọi đến trình mô phỏng:

 1. Chọn hoặc nhập số điện thoại trong trường From (Từ).
 2. Nhấp vào Call device (Thiết bị gọi).
 3. Nhấp vào Hold call (Giữ cuộc gọi) để giữ cuộc gọi (Không bắt buộc).
 4. Để kết thúc cuộc gọi, hãy nhấp vào End call (Kết thúc cuộc gọi).

Cách gửi tin nhắn văn bản đến trình mô phỏng:

 1. Chọn hoặc nhập số điện thoại trong trường From (Từ).
 2. Nhập tin nhắn vào trường SMS message (Tin nhắn SMS).
 3. Nhấp vào Send message (Gửi tin nhắn).
Bàn phím di chuyển

Nếu AVD đã bật chế độ bàn phím di chuyển trong cấu hình phần cứng, thì bạn có thể dùng các nút điều khiển của bàn phím di chuyển trong trình mô phỏng. Tuy nhiên, có một số thiết bị không hỗ trợ bàn phím di chuyển, chẳng hạn như đồng hồ Android. Những nút này mô phỏng các thao tác sau:

Chế độ điều khiển bàn phím di chuyển
Micrô Khi tuỳ chọn Virtual microphone uses host audio input (Micrô ảo sử dụng đầu vào âm thanh của người tổ chức) được bật, trình mô phỏng sẽ nhận đầu vào âm thanh từ micrô của người tổ chức; nếu không, trình mô phỏng sẽ không nhận được bất kỳ đầu vào âm thanh nào. Các tuỳ chọn Virtual headset plug inserted (Nút cắm tai nghe ảo), Virtual headset has microphone (Tai nghe ảo có micrô) và Voice Assist (Trợ lý thoại) hiện chưa được triển khai.
Vân tay

Chế độ điều khiển này có thể mô phỏng 10 lần quét vân tay riêng biệt. Bạn có thể sử dụng tính năng này để kiểm thử phương thức tích hợp vân tay trong ứng dụng. Tính năng này đã bị tắt trên Android 5.1 (API cấp 22) trở xuống và trên Wear OS.

Cách mô phỏng quá trình quét vân tay trên thiết bị ảo:

 1. Chuẩn bị ứng dụng để nhận vân tay.
 2. Chọn một giá trị Fingerprint (Vân tay).
 3. Nhấp vào Touch Sensor (Cảm biến cảm ứng).
Virtual sensors (Cảm biến ảo) > Device Pose (Tư thế của thiết bị)

Chế độ điều khiển này cho phép bạn kiểm thử ứng dụng dựa trên các thay đổi về vị trí, hướng của thiết bị hoặc cả hai. Ví dụ: bạn có thể mô phỏng các cử chỉ như nghiêng và xoay. Gia tốc kế không theo dõi vị trí tuyệt đối của thiết bị: chỉ phát hiện thời điểm xảy ra thay đổi. Chế độ điều khiển này mô phỏng phản hồi của cảm biến từ kế và gia tốc kế khi bạn di chuyển hoặc xoay thiết bị thực.

Bạn phải bật cảm biến gia tốc kế trong AVD để sử dụng được chế độ điều khiển này.

Chế độ điều khiển này báo cáo các sự kiện TYPE_ACCELEROMETER trên trục x, y và z. Những giá trị này đã tính đến trọng lực. Ví dụ: nếu thiết bị bị tạm ngưng ở ngoài không gian, thiết bị sẽ có gia tốc bằng 0 (tất cả x, y và z đều bằng 0). Khi thiết bị ở trên Trái Đất và màn hình hướng lên khi nằm trên mặt bàn, gia tốc là 0, 0 và 9,8 do trọng lực.

Chế độ điều khiển này cũng báo cáo các sự kiện TYPE_MAGNETIC_FIELD, giúp đo lường từ trường xung quanh trên trục x, y và z theo đơn vị microtesla (μT).

Để xoay thiết bị quanh trục x, y và z, hãy chọn Rotate (Xoay) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Điều chỉnh thanh trượt Yaw (Nghiêng trái phải theo trục chính), Pitch (Nghiêng lên xuống theo trục phụ) và Roll (Nghiêng lên xuống theo trục chính) rồi quan sát vị trí trong ngăn trên.
 • Di chuyển thiết bị mô phỏng trong ngăn phía trên và quan sát Yaw (Nghiêng trái phải theo trục chính), Pitch (Nghiêng lên xuống theo trục phụ) và Roll (Nghiêng lên xuống theo trục chính) cũng như mức thay đổi giá trị tương ứng trong gia tốc kế.

Hãy xem phần Tính toán hướng của thiết bị để biết thêm thông tin về cách tính toán độ nghiêng trái phải theo trục chính, độ nghiêng lên xuống theo trục phụ và độ nghiêng lên xuống theo trục chính.

Để di chuyển thiết bị theo chiều ngang (x) hoặc chiều dọc (y), hãy chọn Move (Di chuyển) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Điều chỉnh thanh trượt XY rồi quan sát vị trí trong ngăn trên.
 • Di chuyển thiết bị mô phỏng ở ngăn trên rồi quan sát các giá trị XY trên thanh trượt cũng như mức thay đổi giá trị tương ứng trong gia tốc kế.

Cách đặt thiết bị ở góc 0, 90, 180 hoặc 270 độ:

 • Trong phần Device rotation (Xoay thiết bị), hãy chọn một nút để thay đổi hướng xoay.

Khi bạn điều chỉnh thiết bị, trường Resulting values (Giá trị thu được) sẽ thay đổi tương ứng. Đây là những giá trị mà ứng dụng có thể truy cập.

Để biết thêm thông tin về những cảm biến này, hãy xem nội dung Tổng quan về cảm biến, Cảm biến chuyển độngCảm biến vị trí.

Virtual sensors (Cảm biến ảo) > Additional sensors (Cảm biến bổ sung)

Trình mô phỏng có thể mô phỏng nhiều loại cảm biến vị trí và môi trường. Chế độ này cho phép bạn điều chỉnh các cảm biến sau đây để thử nghiệm các ứng dụng:

 • Ambient temperature (Nhiệt độ môi trường xung quanh): Cảm biến môi trường này đo nhiệt độ của không khí xung quanh.
 • Magnetic field (Từ trường): Cảm biến vị trí này đo từ trường xung quanh trên các trục X, Y và Z tương ứng. Các giá trị được tính bằng microteslas (μT).
 • Proximity (Độ gần): Cảm biến vị trí này đo khoảng cách từ một đối tượng. Ví dụ: cảm biến này có thể thông báo cho điện thoại rằng có một khuôn mặt ở gần đó để gọi điện. Bạn phải bật cảm biến độ gần trong AVD để sử dụng được chế độ điều khiển này.
 • Light (Ánh sáng): Cảm biến môi trường này đo lường độ chiếu sáng. Các giá trị được tính bằng đơn vị lux.
 • Pressure (Áp suất): Cảm biến môi trường này đo áp suất không khí xung quanh. Các giá trị được tính bằng đơn vị millibar (hPa)
 • Relative Humidity (Độ ẩm tương đối): Cảm biến môi trường này đo độ ẩm tương đối của môi trường xung quanh.

Để biết thêm thông tin về những cảm biến này, hãy xem các phần Tổng quan về cảm biến, Cảm biến vị tríCảm biến môi trường.

Báo cáo lỗi Nếu gặp vấn đề với trình mô phỏng, bạn có thể chuẩn bị và gửi báo cáo lỗi. Trình mô phỏng tự động thu thập ảnh chụp màn hình, nhật ký và các dữ liệu khác cho báo cáo lỗi.
Ghi và phát Xem phần Ghi màn hình.
Google Play Khi hình ảnh hệ thống AVD bao gồm ứng dụng Cửa hàng Play, thông tin phiên bản của Dịch vụ Google Play sẽ hiển thị.
Settings > General (Cài đặt > Chung)
 • Emulator window theme (Giao diện cửa sổ trình mô phỏng): Chọn Light (Sáng) hoặc Dark (Tối).
 • Send keyboard shortcuts to (Gửi phím tắt): Theo mặc định, một số tổ hợp phím sẽ kích hoạt phím tắt điều khiển trình mô phỏng. Nếu đang phát triển một ứng dụng có phím tắt (chẳng hạn như một ứng dụng nhắm đến các thiết bị có bàn phím Bluetooth), bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt này để gửi tất cả dữ liệu nhập bằng bàn phím đến thiết bị ảo, bao gồm cả dữ liệu nhập sẽ là phím tắt trong trình mô phỏng.
 • Screenshot save location (Vị trí lưu ảnh chụp màn hình): Nhấp vào biểu tượng thư mục để chỉ định một vị trí lưu ảnh chụp màn hình của trình mô phỏng.
 • Use detected ADB location (Sử dụng vị trí ADB đã phát hiện): Nếu đang chạy trình mô phỏng trong Android Studio, hãy chọn chế độ cài đặt này (mặc định). Nếu bạn chạy trình mô phỏng ở bên ngoài Android Studio và muốn trình mô phỏng này sử dụng một adb cụ thể có thể thực thi, hãy bỏ chọn tuỳ chọn này rồi chỉ định vị trí của Bộ công cụ SDK. Nếu chế độ cài đặt này không chính xác, các tính năng như chụp ảnh màn hình hay kéo và thả để cài đặt ứng dụng sẽ không hoạt động.
 • When to send crash reports (Thời điểm gửi báo cáo sự cố): Chọn Always (Luôn luôn), Never (Không bao giờ) hoặc Ask (Hỏi trước).
 • Show window frame around device (Hiện khung cửa sổ xung quanh thiết bị): Theo mặc định, trình mô phỏng xuất hiện kèm theo tệp skin của thiết bị mà không có khung cửa sổ xung quanh.
Settings (Cài đặt) > Proxy

Theo mặc định, trình mô phỏng sử dụng chế độ cài đặt proxy HTTP của Android Studio. Màn hình này cho phép bạn xác định cấu hình proxy HTTP theo cách thủ công cho trình mô phỏng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Sử dụng trình mô phỏng với một proxy.

Settings > Advanced (Cài đặt > Nâng cao)
 • OpenGL ES renderer (Trình kết xuất đồ hoạ OpenGL ES): Chọn loại hình tăng tốc đồ hoạ. (Tương đương với tuỳ chọn dòng lệnh -gpu).
  • Autodetect based on host (Tự động phát hiện dựa trên máy chủ): Cho phép trình mô phỏng chọn tính năng tăng tốc đồ hoạ của phần cứng hoặc phần mềm dựa vào chế độ thiết lập trên máy tính của bạn. Tính năng này kiểm tra xem trình điều khiển GPU của bạn có khớp với danh sách trình điều khiển GPU bị lỗi mà hệ thống đã biết hay không. Nếu có, trình mô phỏng sẽ tắt tính năng mô phỏng phần cứng đồ hoạ và thay vào đó sẽ sử dụng CPU.
  • ANGLE: (Chỉ dành cho Windows). Dùng ANGLE Direct3D để kết xuất hình ảnh trong phần mềm.
  • SwiftShader: Dùng SwiftShader để kết xuất đồ hoạ trong phần mềm.
  • Desktop native OpenGL (OpenGL gốc cho máy tính): Dùng GPU trên máy tính lưu trữ của bạn. Tuỳ chọn này thường là nhanh nhất. Tuy nhiên, một số trình điều khiển gặp vấn đề khi kết xuất đồ hoạ OpenGL, vì vậy có thể đây không phải là một lựa chọn đáng tin cậy.
 • OpenGL ES API level (Cấp độ API OpenGL ES): Chọn phiên bản OpenGL ES mới nhất để sử dụng trong trình mô phỏng.
  • Autoselect (Tự động chọn): Cho phép trình mô phỏng chọn phiên bản OpenGL ES dựa trên máy chủ và dịch vụ hỗ trợ khách.
  • Renderer maximum (up to OpenGL ES 3.1) (Mức tối đa của trình kết xuất (lên tới OpenGL ES 3.1)): Cố gắng sử dụng phiên bản mới nhất của OpenGL ES.
  • Compatibility (OpenGL ES 1.1/2.0) (Khả năng tương thích (OpenGL ES 1.1/2.0)): Dùng phiên bản OpenGL ES tương thích với hầu hết môi trường.
Help(Trợ giúp) > Keyboard Shortcuts (Phím tắt)

Ngăn này cung cấp một danh sách đầy đủ phím tắt cho trình mô phỏng. Để mở ngăn này khi đang làm việc trong trình mô phỏng, hãy nhấn phím F1 (Command + / trên macOS).

Để các phím tắt hoạt động, tuỳ chọn Send keyboard shortcuts (Gửi phím tắt) trong ngăn cài đặt General (Chung) phải được đặt thành Emulator controls (default) (Điều khiển trình mô phỏng (mặc định)).

Help (Trợ giúp) > Emulator Help (Trợ giúp trong trình mô phỏng)

Để xem tài liệu trực tuyến về trình mô phỏng, hãy nhấp vào Documentation (Tài liệu).

Để báo cáo lỗi trong trình mô phỏng, hãy nhấp vào Send feedback (Gửi ý kiến phản hồi). Để biết thêm thông tin, hãy xem phần cách báo cáo lỗi trong trình mô phỏng.

Help > About (Trợ giúp > Giới thiệu)

Xem cổng adb mà trình mô phỏng sử dụng cũng như số phiên bản Android và số phiên bản trình mô phỏng. So sánh phiên bản trình mô phỏng mới nhất hiện có với phiên bản của bạn để xác định xem bạn đã cài đặt phần mềm mới nhất hay chưa.

Ví dụ: số sê-ri của trình mô phỏng là emulator-adb_port, bạn có thể chỉ định số sê-ri này làm một tuỳ chọn dòng lệnh adb.