Định cấu hình tính năng tăng tốc phần cứng cho Trình mô phỏng Android

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Phần mềm trình mô phỏng hoạt động hiệu quả nhất khi có thể sử dụng phần cứng trên máy của bạn, chẳng hạn như CPU, GPU và modem, chứ không phải khi chạy dưới dạng phần mềm thuần túy. Tính năng này hỗ trợ việc sử dụng phần cứng trên trên máy của bạn để cải thiện hiệu suất có tên là tăng tốc phần cứng. Trình mô phỏng có thể dùng tính năng tăng tốc phần cứng để nâng cao trải nghiệm của bạn theo 2 cách chính, đó là cải thiện khả năng hiển thị trên màn hình (thông qua tính năng tăng tốc đồ hoạ) và nâng cao tốc độ thực thi (thông qua tính năng tăng tốc máy ảo (VM)). Tính năng tăng tốc phần cứng được bật sẵn trên hầu hết các máy. Tuy nhiên, nếu tính năng đó chưa được bật trên máy của bạn, hãy xem nội dung trên trang này để biết cách định cấu hình tính năng tăng tốc đồ hoạ và máy ảo (VM) nhằm nâng cao hiệu suất cho trình mô phỏng.

Định cấu hình tính năng tăng tốc đồ hoạ

Tính năng tăng tốc đồ hoạ sử dụng phần cứng của máy tính (thường là GPU) để kết xuất màn hình nhanh hơn. Thiết bị Android sử dụng OpenGL dành cho Hệ thống nhúng (OpenGL ES hoặc GLES) để kết xuất cả đồ hoạ 2D và 3D trên màn hình.

Khi tạo Thiết bị Android ảo (AVD) trong Trình quản lý thiết bị ảo Android (AVD Manager), bạn có thể chỉ định trình mô phỏng sử dụng phần cứng hoặc phần mềm để mô phỏng GPU của AVD. Tính năng tăng tốc bằng phần cứng thường cho tốc độ nhanh hơn, và được khuyến nghị sử dụng. Tuy nhiên, vẫn sẽ cần phải sử dụng tính năng tăng tốc bằng phần mềm nếu máy tính sử dụng trình điều khiển đồ hoạ không tương thích với trình mô phỏng.

Theo mặc định, trình mô phỏng quyết định việc sử dụng tính năng tăng tốc đồ hoạ bằng phần cứng hoặc phần mềm dựa trên chế độ thiết lập của máy tính. Nếu phần cứng và trình điều khiển GPU tương thích, trình mô phỏng sẽ sử dụng GPU. Nếu không, trình mô phỏng sẽ sử dụng tính năng tăng tốc bằng phần mềm (sử dụng CPU của máy tính) để mô phỏng quá trình xử lý GPU.

Nếu khởi động trình mô phỏng từ dòng lệnh, bạn cũng có thể ghi đè chế độ cài đặt tăng tốc đồ hoạ trong AVD đối với thực thể thiết bị ảo đó.

Yêu cầu

Để sử dụng tính năng tăng tốc đồ hoạ, môi trường phát triển của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bộ công cụ SDK (SDK Tools): Đề xuất sử dụng bản phát hành mới nhất (tối thiểu là phiên bản 17)
 • Nền tảng SDK: Đề xuất sử dụng bản phát hành mới nhất (tối thiểu là phiên bản Android 4.0.3, Bản sửa đổi 3)

Định cấu hình tính năng tăng tốc đồ hoạ trong Trình quản lý thiết bị ảo Android

Để định cấu hình tăng tốc đồ hoạ cho AVD, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Trình quản lý thiết bị ảo Android (AVD Manager).
 2. Tạo một AVD mới hoặc chỉnh sửa một AVD hiện có.
 3. Trên trang Xác minh cấu hình (Verify Configuration), hãy tìm phần Hiệu năng mô phỏng (Emulated Performance).
 4. Chọn một giá trị cho tuỳ chọn Đồ hoạ: (Graphics).
 5. Nhấp vào Hoàn tất (Finish).

Định cấu hình tăng tốc đồ hoạ từ dòng lệnh

Để chỉ định loại tăng tốc đồ hoạ khi bạn chạy AVD từ dòng lệnh, hãy đưa vào tuỳ chọn -gpu, như minh hoạ trong ví dụ sau:

emulator -avd avd_name -gpu mode [{-option [value]} ... ]

Có thể thiết lập giá trị của mode thành một trong các tuỳ chọn sau:

 • auto: Cho phép trình mô phỏng chọn giữa tính năng tăng tốc đồ hoạ bằng phần cứng hoặc phần mềm dựa trên chế độ thiết lập của máy tính.
 • host: Sử dụng GPU trên máy tính để tăng tốc bằng phần cứng. Tuỳ chọn này thường cung cấp hiệu năng và chất lượng đồ hoạ cao nhất cho trình mô phỏng. Tuy nhiên, nếu trình điều khiển đồ hoạ gặp sự cố khi kết xuất OpenGL, bạn có thể cần phải sử dụng các tuỳ chọn swiftshader_indirect hoặc angle_indirect.
 • swiftshader_indirect: Sử dụng một biến thể tương thích với tính năng Khởi động nhanh của SwiftShader để kết xuất đồ hoạ bằng cách sử dụng tính năng tăng tốc phần mềm. Tuỳ chọn này là một lựa chọn thay thế phù hợp cho chế độ host nếu máy tính của bạn không thể sử dụng tính năng tăng tốc phần cứng.
 • angle_indirect: (chỉ dành cho Windows) Sử dụng một biến thể tương thích với tính năng Khởi động nhanh của ANGLE Direct3D để kết xuất đồ hoạ bằng cách sử dụng tính năng tăng tốc phần mềm. Tuỳ chọn này là một lựa chọn thay thế phù hợp cho chế độ host nếu máy tính của bạn không thể sử dụng tính năng tăng tốc phần cứng. Trong hầu hết các trường hợp, hiệu năng của ANGLE sẽ tương tự như khi sử dụng chế độ host vì ANGLE sử dụng Microsoft DirectX thay vì OpenGL. Trên Windows, trình điều khiển Microsoft DirectX thường gặp ít sự cố hơn trình điều khiển OpenGL. Tuỳ chọn này sử dụng Direct3D 11 và yêu cầu hệ điều hành Windows 10, Windows 8.1 hoặc Windows 7 SP1 với gói Cập nhật nền tảng Windows 7.
 • guest: Sử dụng tính năng kết xuất bằng phần mềm phía máy khách. Tuỳ chọn này cung cấp chất lượng đồ hoạ và hiệu năng thấp nhất cho trình mô phỏng.

Các tuỳ chọn mode sau không còn được dùng nữa:

 • swiftshader: Không còn được sử dụng trong phiên bản 27.0.2. Thay vào đó, hãy sử dụng swiftshader_indirect.
 • angle: Không còn được sử dụng trong phiên bản 27.0.2 nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng angle_indirect (chỉ dành cho Windows).
 • mesa:Không còn được sử dụng trong phiên bản 25.3. Thay vào đó, hãy sử dụng swiftshader_indirect.

Bật tính năng kết xuất đồ hoạ Skia dành cho giao diện người dùng Android

Khi sử dụng các hình ảnh hệ thống API cấp 27 trở lên, trình mô phỏng có thể kết xuất đồ hoạ giao diện người dùng Android với Skia. Skia giúp trình mô phỏng kết xuất đồ hoạ mượt mà và hiệu quả hơn.

Để bật tính năng kết xuất đồ hoạ Skia, hãy sử dụng các lệnh sau trong môi trường shell adb:

su
setprop debug.hwui.renderer skiagl
stop
start

Định cấu hình tăng tốc máy ảo

Tính năng tăng tốc máy ảo sử dụng bộ xử lý của máy tính để cải thiện đáng kể tốc độ thực thi của trình mô phỏng. Công cụ có tên là "hypervisor" (trình điều khiển ảo hoá) quản lý tương tác này bằng cách sử dụng những tiện ích ảo hoá mà bộ xử lý máy tính của bạn cung cấp. Phần này trình bày các yêu cầu đối với việc sử dụng tính năng tăng tốc máy ảo và mô tả cách thiết lập tính năng tăng tốc máy ảo trên từng hệ điều hành.

Yêu cầu chung

Để sử dụng tính năng tăng tốc máy ảo với trình mô phỏng, máy tính của bạn phải đáp ứng các yêu cầu chung trong phần này. Máy tính của bạn cũng cần đáp ứng các yêu cầu khác dành riêng cho hệ điều hành.

Yêu cầu về môi trường phát triển

Để sử dụng tính năng tăng tốc máy ảo, môi trường phát triển của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bộ công cụ SDK: phiên bản tối thiểu 17; phiên bản đề xuất 26.1.1 trở lên
 • AVD với hình ảnh hệ thống dựa trên x86, có sẵn cho Android 2.3.3 (API cấp 10) trở lên

Yêu cầu về phần mở rộng ảo hoá

Ngoài các yêu cầu về môi trường phát triển, bộ xử lý của máy tính phải hỗ trợ một trong các công nghệ tiện ích ảo hoá sau:

 • Tiện ích Công nghệ ảo hoá Intel (VT, VT-x, vmx)
 • Tiện ích Ảo hoá AMD (AMD-V, SVM)

Hầu hết các bộ xử lý hiện đại đều hỗ trợ các tiện ích ảo hoá này. Nếu không chắc chắn rằng bộ xử lý của bạn có hỗ trợ các tiện ích này hay không, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật của bộ xử lý trên trang web của nhà sản xuất. Bạn không thể sử dụng tính năng tăng tốc máy ảo nếu bộ xử lý của bạn không hỗ trợ một trong các tiện ích này.

Quy tắc hạn chế

Tính năng tăng tốc máy ảo có các quy tắc hạn chế sau:

 • Bạn không thể chạy trình mô phỏng được tăng tốc máy ảo bên trong một máy ảo khác, chẳng hạn như một máy ảo được lưu trữ bởi VirtualBox, VMWare, hoặc Docker. Bạn phải chạy trình mô phỏng được tăng tốc máy ảo trực tiếp trên máy tính lưu trữ.
 • Tuỳ thuộc vào hệ điều hành và trình điều khiển ảo hoá, bạn không thể chạy phần mềm sử dụng công nghệ ảo hoá khác cùng lúc với trình mô phỏng được tăng tốc máy ảo. Chẳng hạn, VirtualBox, VMWare và Docker hiện sử dụng công nghệ ảo hoá khác nên bạn không thể chạy cùng lúc với trình mô phỏng đã tăng tốc.

Giới thiệu về trình điều khiển ảo hoá (hypervisor)

Tính năng tăng tốc máy ảo cần có một trình điều khiển ảo hoá.

Nếu không có trình điều khiển ảo hoá và tính năng tăng tốc máy ảo, trình mô phỏng phải dịch mã máy từ từng khối máy ảo một để phù hợp với kiến trúc của máy tính lưu trữ. Quá trình này có thể khá chậm. Với trình điều khiển ảo hoá, máy ảo và kiến trúc của máy tính lưu trữ hoạt động ăn khớp với nhau. Do đó, trình mô phỏng có thể sử dụng trình điều khiển ảo hoá để chạy mã trực tiếp trên bộ xử lý máy tính lưu trữ. Cải tiến này giúp tăng đáng kể cả tốc độ và hiệu năng của trình mô phỏng.

Trình điều khiển ảo hoá sẽ hoạt động tốt nhất tuỳ thuộc vào hệ điều hành và cấu hình của máy tính. Để biết thêm thông tin, hãy xem một trong các phần sau:

Kiểm tra xem đã cài đặt trình điều khiển ảo hoá chưa

Bạn có thể sử dụng tuỳ chọn dòng lệnh -accel-check của trình mô phỏng để kiểm tra xem máy tính hiện đã cài đặt trình điều khiển ảo hoá hay chưa.

Các ví dụ sau đây minh hoạ cách sử dụng tuỳ chọn accel-check của trình mô phỏng. Trong mỗi ví dụ, Sdk là vị trí của SDK Android:

Windows:

c:\Users\janedoe\AppData\Local\Android> Sdk\emulator\emulator -accel-check
accel:
0
HAXM version 7.3.2 (4) is installed and usable.
accel

macOS:

janedoe-macbookpro:Android janedoe$ ./Sdk/emulator/emulator -accel-check
accel:
0
HAXM version 7.3.2 (4) is installed and usable.
accel

Linux:

janedoe:~/Android$ ./Sdk/emulator/emulator -accel-check
accel:
0
KVM (version 12) is installed and usable.

Định cấu hình tính năng tăng tốc máy ảo trên Windows

Tính năng tăng tốc của máy ảo trên Windows có thể sử dụng một trong ba trình điều khiển ảo hoá: Trình quản lý thực thi tăng tốc phần cứng Intel (HAXM), Trình điều khiển ảo hoá của trình mô phỏng Android dành cho Bộ xử lý AMD hoặc Nền tảng Trình điều khiển ảo hoá Windows (WHPX).

Chọn một trình điều khiển ảo hoá trên Windows

Bạn hãy sử dụng các tiêu chí sau để xác định xem mình nên sử dụng trình điều khiển ảo hoá nào:

Tiêu chí Trình điều khiển ảo hoá
Bạn có bộ xử lý Intel và không cần chạy Hyper-V cùng lúc với Trình mô phỏng Android. Sử dụng Intel HAXM.
Bạn có bộ xử lý Intel và cần chạy Hyper-V cùng lúc với Trình mô phỏng Android. Sử dụng WHPX.
Bạn có bộ xử lý AMD và không cần chạy Hyper-V cùng lúc với Trình mô phỏng Android. Sử dụng Trình điều khiển ảo hoá của trình mô phỏng Android dành cho Bộ xử lý AMD (Android Emulator Hypervisor Driver for AMD Processors).
Bạn có bộ xử lý AMD và cần chạy Hyper-V cùng lúc với Trình mô phỏng Android. Sử dụng WHPX.

Kiểm tra kỹ khi tắt Hyper-V

Bạn phải tắt Hyper-V để sử dụng Intel HAXM hoặc Trình điều khiển mô phỏng ảo hoá của Android dành cho Bộ xử lý AMD. Tuy nhiên, việc bỏ chọn "Hyper-V" trong hộp thoại Tính năng của Windows có thể không đảm bảo rằng Hyper-V đã được tắt hoàn toàn. Khá nhiều tính năng trong Windows 10 sẽ bật Hyper-V theo mặc định. Người dùng thậm chí có thể không biết rằng Hyper-V đã được kích hoạt khi bật một trong các tính năng này.

Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, những tính năng này bao gồmNền tảng máy ảo (Virtual Machine Platform) ,Nền tảng Trình điều khiển ảo hoá Windows (Windows Hypervisor Platform) ,Hộp cát Windows (Windows Sandbox) ,Tách biệt lõi (Core Isolation) ,Bảo vệ thông tin xác thực (Credential Guard). Ngoài ra, Hệ thống con Windows dành cho Linux phiên bản 2 yêu cầu Nền tảng máy ảo, đồng nghĩa với việc ngầm ẩn yêu cầu Hyper-V. Danh sách này chưa đầy đủ, hãy thông báo cho chúng tôi trên trình theo dõi lỗi nếu phát hiện một tính năng khác cũng bật Hyper-V.

Hãy kiểm tra kỹ để đảm bảo rằng các tính năng nêu trên cũng sẽ bị tắt khi bạn tắt Hyper-V. Hãy tham khảo tài liệu của Microsoft và các ví dụ dưới đây để tìm hiểu cách tắt từng tính năng riêng lẻ.

Một số nền tảng không vô hiệu hoá Hyper-V ngay lập tức khi bị tắt. Khi điều này xảy ra, không có lỗi nào được hệ điều hành Windows trả về và Hyper-V có vẻ như đã bị tắt trong hộp thoại Tính năng của Windows. Vui lòng báo cáo lỗi trên Công cụ theo dõi lỗi của Microsoft khi tình huống này xảy ra.

Định cấu hình tính năng tăng tốc máy ảo bằng Intel HAXM trên Windows

Trước khi có thể cài đặt và sử dụng Intel HAXM, máy tính của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bộ xử lý Intel đã bật các chức năng Công nghệ Ảo hoá (VT-x), Intel EM64T (Intel 64) và Thực thi Bit vô hiệu hoá (XD)
 • Phiên bản 64 bit của Windows 10, Windows 8 hoặc Windows 7 (hoặc phiên bản 32 bit của hệ điều hành trên bộ xử lý 64 bit)
 • Để sử dụng Intel HAXM trên Windows 10 hoặc 8, bạn phải tắt Hyper-V trong hộp thoại Tính năng Windows.
  Lưu ý: Việc cài đặt một số phần mềm có thể bật Hyper-V trở lại. Hãy tham khảo phần Tắt Hyper-V để biết thêm thông tin.

Để cài đặt trình điều khiển Intel HAXM, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Trình quản lý SDK (SDK Manager).
 2. Nhấp vào thẻ Trang web cập nhật SDK (SDK Update Sites), sau đó chọn Intel HAXM.
 3. Nhấp vào OK.
 4. Sau khi tải xuống xong, hãy chạy trình cài đặt. Thông thường, bạn có thể tìm thấy trình cài đặt ở vị trí sau: sdk\extras\intel\Hardware_Accelerated_Execution_Manager\intelhaxm-android.exe
 5. Sử dụng trình hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.
 6. Sau khi cài đặt Intel HAXM, hãy xác nhận rằng trình điều khiển ảo hoá đang hoạt động chính xác bằng cách nhập lệnh sau vào cửa sổ Dấu nhắc lệnh:

  sc query intelhaxm
  

  Bạn sẽ thấy một thông báo trạng thái bao gồm các thông tin sau:

  SERVICE_NAME: intelhaxm
      ...
      STATE       : 4 RUNNING
      ...
  

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn cài đặt Intel HAXM trên Windows.

Bạn có thể điều chỉnh dung lượng bộ nhớ còn trống cho tiện ích nhân kernel Intel HAXM bằng cách chạy lại trình cài đặt.

Bạn có thể gỡ cài đặt Intel HAXM bằng cách sử dụng trình cài đặt hoặc Bảng điều khiển Windows (Windows Control Panel). Trước khi gỡ cài đặt Intel HAXM, hãy tắt mọi trình mô phỏng x86 hiện đang chạy.

Định cấu hình tính năng tăng tốc máy ảo bằng Trình điều khiển ảo hoá của trình mô phỏng Android dành cho Bộ xử lý AMD trên Windows

Trước khi cài đặt và sử dụng Trình điều khiển ảo hoá của trình mô phỏng Android dành cho Bộ xử lý AMD, máy tính của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bộ xử lý AMD với Công nghệ máy ảo bảo mật (SVM)
 • Phiên bản 64 bit của Windows 10, Windows 8 hoặc Windows 7 (không hỗ trợ Windows 32 bit)
 • Để sử dụng Trình điều khiển ảo hoá của trình mô phỏng Android dành cho Bộ xử lý AMD trên Windows 10 hoặc 8, bạn phải tắt Hyper-V trong hộp thoại Tính năng Windows.
  Lưu ý: Việc cài đặt một số phần mềm có thể bật Hyper-V trở lại. Hãy tham khảo phần Tắt Hyper-V để biết thêm thông tin.

Bạn có thể cài đặt Trình điều khiển ảo hoá của trình mô phỏng Android dành cho Bộ xử lý AMD thông qua Trình quản lý SDK (SDK Manager) trong Android Studio 4.0 Canary 5 trở lên hoặc từ GitHub (xem bên dưới). Để cài đặt từ Trình quản lý SDK (SDK Manager), hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Công cụ (Tools) ->Trình quản lý SDK (SDK Manager).
 2. Nhấp vào thẻ Bộ công cụ SDK (SDK Tools), sau đó chọn Trình điều khiển ảo hoá của trình mô phỏng Android dành cho bộ xử lý AMD (Android Emulator Hypervisor Driver for AMD Processors).
 3. Nhấp vào OK để tải xuống và cài đặt Trình điều khiển ảo hoá của trình mô phỏng Android dành cho Bộ xử lý AMD.
 4. Sau khi cài đặt, hãy xác nhận rằng trình điều khiển đang hoạt động đúng cách bằng cách nhập lệnh sau vào cửa sổ Dấu nhắc lệnh:

  sc query gvm
  

  Bạn sẽ thấy một thông báo trạng thái bao gồm các thông tin sau:

  SERVICE_NAME: gvm
      ...
      STATE       : 4 RUNNING
      ...
  

  Thông báo lỗi sau có nghĩa là SVM không được bật trong BIOS của bạn hoặc Hyper-V không bị tắt (Tham khảo phần Tắt Hyper-V).

  SERVICE_NAME: gvm
      ...
      STATE       : 1 STOPPED
      WIN32_EXIT_CODE  : 4294967201 (0xffffffa1)
      ...
  

Bạn cũng có thể tải xuống và cài đặt Trình điều khiển ảo hoá của trình mô phỏng Android dành cho Bộ xử lý AMD từ GitHub. Sau khi giải nén gói trình điều khiển, hãy chạy "silent_install.bat" trong Dấu nhắc lệnh với đặc quyền Quản trị viên. Sau khi hoàn tất thành công một lượt cài đặt mới, bạn sẽ thấy kết quả sau đây:

Việc nâng cấp bản cài đặt sẽ dẫn đến kết quả sau đây (bao gồm các thông báo về việc gỡ cài đặt trình điều khiển cũ):

Bạn có thể gỡ cài đặt Trình điều khiển ảo hoá của trình mô phỏng Android dành cho Bộ xử lý AMD bằng các lệnh sau trong Dấu nhắc lệnh (Command Prompt) với đặc quyền Quản trị viên.

  sc stop gvm
  sc delete gvm

Lưu ý: Hãy tắt mọi trình mô phỏng x86 trước khi gỡ cài đặt Trình điều khiển ảo hoá của trình mô phỏng Android dành cho Bộ xử lý AMD.

Định cấu hình tính năng tăng tốc máy ảo bằng Nền tảng Trình điều khiển ảo hoá Windows

Trước khi có thể bật WHPX, máy tính của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bộ xử lý Intel: các tính năng Hỗ trợ công nghệ Ảo hoá (VT-x), Bảng trang mở rộng (EPT) và tính năng Khách không bị hạn chế (UG). Bạn phải bật VT-x trong phần cài đặt BIOS của máy tính.
 • Bộ xử lý AMD: Bộ xử lý AMD Ryzen được đề xuất. Bạn phải bật tính năng ảo hoá hoặc SVM trong phần cài đặt BIOS của máy tính.
 • Android Studio 3.2 Beta 1 trở lên (tải xuống từ developer.android.com)
 • Trình mô phỏng Android phiên bản 27.3.8 trở lên (tải xuống bằng Trình quản lý SDK)
 • Windows 10 có Bản cập nhật tháng 4 năm 2018 trở lên

Để cài đặt WHPX trên Windows, hãy làm theo các bước sau:

 1. Từ màn hình Windows, hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng Windows rồi chọn Ứng dụng và tính năng (Apps and features).
 2. Trong phần Cài đặt có liên quan (Related settings), hãy nhấp vào Chương trình và tính năng (Programs and Features).
 3. Nhấp vào Bật hoặc tắt các tính năng của Windows (Turns Windows Features on or off).
 4. Chọn Nền tảng Hypervisor dành cho Windows (Windows Hypervisor Platform)

 5. Nhấp vào OK.

 6. Sau khi cài đặt xong, hãy khởi động lại máy tính.

Định cấu hình tính năng tăng tốc máy ảo trên macOS

Trên Mac OS X v10.10 Yosemite trở lên, Trình mô phỏng Android mặc định sử dụng Hypervisor.Framework tích hợp sẵn và quay lại sử dụng Intel HAXM nếu Hypervisor.Framework không khởi chạy thành công.

Để sử dụng tính năng tăng tốc máy ảo trên macOS khi Hypervisor.Framework không hoạt động, bạn phải cài đặt tiện ích nhân kernel Intel HAXM.

Để cài đặt tiện ích nhân kernel Intel HAXM, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Trình quản lý SDK (SDK Manager).
 2. Nhấp vào thẻ Trang web cập nhật SDK (SDK Update Sites), sau đó chọn Intel HAXM.
 3. Nhấp vào OK.
 4. Sau khi tải xuống xong, hãy chạy trình cài đặt. Thông thường, bạn có thể tìm thấy trình cài đặt ở vị trí sau: sdk/extras/intel/Hardware_Accelerated_ExecutionManager/IntelHAXMversion.dmg
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt.
 6. Sau khi cài đặt xong, hãy xác nhận rằng tiện ích nhân kernel mới đang hoạt động đúng cách bằng cách mở một cửa sổ dòng lệnh và chạy lệnh sau:

  kextstat | grep intel
  

  Bạn sẽ thấy thông báo trạng thái có tên tiện ích sau đây, cho biết rằng tiện ích nhân kernel đã tải xong:

  com.intel.kext.intelhaxm
  

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn cài đặt dành cho Intel HAXM.

Bạn có thể điều chỉnh dung lượng bộ nhớ còn trống cho tiện ích nhân kernel Intel HAXM bằng cách chạy lại trình cài đặt.

Bạn có thể ngừng sử dụng tiện ích nhân kernel Intel HAXM bằng cách gỡ cài đặt. Trước khi gỡ cài đặt tiện ích đó, hãy tắt mọi trình mô phỏng x86 hiện đang chạy, sau đó chạy lệnh sau trong cửa sổ dòng lệnh:

sudo /System/Library/Extensions/intelhaxm.kext/Contents/Resources/uninstall.sh

Định cấu hình tính năng tăng tốc máy ảo trên Linux

Các hệ thống dựa trên Linux hỗ trợ tăng tốc máy ảo thông qua gói phần mềm KVM. Làm theo hướng dẫn để cài đặt KVM trên hệ thống Linux và xác minh rằng bạn đã bật KVM. Đối với các hệ thống Ubuntu, hãy xem phần Cài đặt KVM trên Ubuntu.

Yêu cầu

Để chạy KVM, bạn cần có quyền truy cập cụ thể của người dùng. Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ các quyền được quy định trong hướng dẫn cài đặt KVM.

Để sử dụng tính năng tăng tốc máy ảo trên Linux, máy tính của bạn cũng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Đối với bộ xử lý Intel: phải hỗ trợ Công nghệ ảo hoá (VT-x), cũng như bật các tính năng Intel EM64T (Intel 64) và chức năng Thực thi Bit vô hiệu hoá (XD).
 • Đối với bộ xử lý AMD: tính năng Hỗ trợ Ảo hoá AMD (AMD-V).

Kiểm tra xem KVM hiện đã được cài đặt trên Linux chưa

Bạn có thể sử dụng tuỳ chọn dòng lệnh -accel-check của trình mô phỏng để kiểm tra xem mình đã cài đặt KVM hay chưa. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt gói cpu-checker chứa lệnh kvm-ok.

Ví dụ sau đây trình bày cách sử dụng lệnh kvm-ok.

 1. Cài đặt gói cpu-checker:

  $ sudo apt-get install cpu-checker
  $ egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
  

  Kết quả đầu ra từ 1 trở lên có nghĩa là có hỗ trợ ảo hoá phần cứng. Kết quả đầu ra là 0 có nghĩa là CPU của bạn không hỗ trợ ảo hoá phần cứng.

 2. Chạy lệnh kvm-ok:

  $ kvm-ok
  

  Kết quả đầu ra dự kiến: INFO: /dev/kvm exists KVM acceleration can be used

  Nếu gặp lỗi này, điều đó có nghĩa là bạn vẫn có thể chạy máy ảo. Máy ảo của bạn sẽ chậm hơn nếu không có tiện ích KVM. INFO: Your CPU does not support KVM extensions KVM acceleration can NOT be used

Cài đặt KVM trên Linux

Sử dụng lệnh sau để cài đặt KVM:

Cosmic (18.10) trở lên

sudo apt-get install qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-utils

Lucid (10.04) trở lên

sudo apt-get install qemu-kvm libvirt-bin ubuntu-vm-builder bridge-utils

Karmic (9.10) trở xuống

sudo aptitude install kvm libvirt-bin ubuntu-vm-builder bridge-utils