Hiển thị đồ hoạ bằng OpenGL ES

Khung Android cung cấp nhiều công cụ tiêu chuẩn để tạo giao diện người dùng đồ hoạ hấp dẫn và có nhiều chức năng. Tuy nhiên, nếu muốn kiểm soát nhiều hơn đối với nội dung mà ứng dụng của bạn vẽ trên màn hình hoặc đang khám phá đồ hoạ ba chiều, bạn cần sử dụng một công cụ khác. API OpenGL ES do khung Android cung cấp cung cấp một bộ công cụ để hiển thị đồ hoạ động cao cấp, chỉ giới hạn theo trí tưởng tượng của bạn và cũng có thể hưởng lợi từ khả năng tăng tốc đơn vị xử lý đồ hoạ (GPU) được cung cấp trên nhiều thiết bị Android.

Lớp này hướng dẫn bạn các thông tin cơ bản về cách phát triển các ứng dụng sử dụng OpenGL, bao gồm cả việc thiết lập, vẽ đối tượng, di chuyển các phần tử đã vẽ và phản hồi với thao tác nhập bằng cách chạm.

Mã ví dụ trong lớp này sử dụng API OpenGL ES 2.0. Đây là phiên bản API được đề xuất để sử dụng với các thiết bị Android hiện tại. Để biết thêm thông tin về các phiên bản OpenGL ES, hãy xem Hướng dẫn cho nhà phát triển OpenGL.

Lưu ý: Hãy cẩn thận để không kết hợp các lệnh gọi API OpenGL ES 1.x với các phương thức OpenGL ES 2.0! Hai API không thể thay thế cho nhau và việc cố gắng sử dụng chúng cùng nhau chỉ mang lại cảm giác thất vọng và buồn bã.

Bài học

Xây dựng môi trường OpenGL ES
Tìm hiểu cách thiết lập ứng dụng Android để có thể vẽ đồ hoạ OpenGL.
Xác định hình dạng
Tìm hiểu cách xác định hình dạng và lý do bạn cần nắm được mặt đồng hồ và đường uốn lượn.
Vẽ hình dạng
Tìm hiểu cách vẽ hình dạng OpenGL trong ứng dụng.
Áp dụng phép chiếu và khung hiển thị camera
Tìm hiểu cách sử dụng phép chiếu và khung hiển thị máy ảnh để có phối cảnh mới trên các đối tượng được vẽ.
Thêm chuyển động
Tìm hiểu cách thực hiện chuyển động cơ bản và ảnh động của các đối tượng được vẽ bằng OpenGL.
Phản hồi sự kiện chạm
Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác tương tác cơ bản với đồ hoạ OpenGL.

Các đoạn mã mẫu khác

Để tải mẫu NDK xuống, hãy xem nội dung Mẫu NDK.