Tải ứng dụng lên Play Console

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sau khi xây dựng và ký phiên bản phát hành của ứng dụng, bước tiếp theo là tải phiên bản đó lên Google Play để kiểm tra, thử nghiệm và phát hành ứng dụng. Trước khi bắt đầu, bạn có thể đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Nếu bạn chưa thực hiện điều này, hãy đăng ký Play App Signing. Đây là cách được đề xuất để tải lên và ký ứng dụng của bạn. Nếu tạo và tải một Android App Bundle lên, thì bạn phải đăng ký Play App Signing cho ứng dụng của bạn.
  2. Google Play chỉ hỗ trợ tải xuống ứng dụng nén với kích thước tối đa là 150 MB. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc bài viết Hạn chế về kích thước tải xuống.

Sau khi bạn đáp ứng các yêu cầu nêu trên, hãy tiếp tục và tải ứng dụng của bạn lên Play Console. Trang này cũng mô tả cách thức bạn có thể thử nghiệm và cập nhật gói ứng dụng sau khi tải lên.

Kiểm tra APK bằng trình khám phá gói

Nếu bạn tải ứng dụng lên dưới dạng một Android App Bundle, thì Play Console sẽ tự động tạo các APK phân tách và nhiều APK cho tất cả các cấu hình thiết bị mà ứng dụng của bạn hỗ trợ. Trong Play Console, bạn có thể sử dụng App Bundle Explorer để xem tất cả cấu phần phần mềm APK mà Google Play tạo ra, kiểm tra dữ liệu như các thiết bị được hỗ trợ và mức giảm kích thước APK, cũng như tải các tệp APK đã tạo xuống để triển khai và thử nghiệm. cục bộ.

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc chủ đề trợ giúp về Play Console về việc Xem lại thông tin về gói ứng dụng của bạn.

Thử nghiệm bằng cách sử dụng kênh thử nghiệm nội bộ

Cách dễ nhất và nhanh nhất để thử nghiệm ứng dụng của bạn sau khi tải gói ứng dụng lên là sử dụng kênh thử nghiệm nội bộ của Play Console. Kênh thử nghiệm mới này dành cho việc chia sẻ nhanh ứng dụng của bạn với một số người thử nghiệm nội bộ có giới hạn. Và do cách duy nhất để thử nghiệm việc tải các mô-đun tính năng theo yêu cầu là thông qua Google Play, phiên bản thử nghiệm nội bộ là nơi bạn muốn tải gói ứng dụng của mình lên để tinh chỉnh loại trải nghiệm người dùng.

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc bài viết Thiết lập thử nghiệm công khai, khép kín hoặc nội bộ.

Cập nhật gói ứng dụng của bạn

Sau khi tải ứng dụng lên Play Console, việc cập nhật ứng dụng sẽ yêu cầu bạn phải tăng mã phiên bản mà bạn đưa vào mô-đun cơ sở, đồng thời tạo và tải một gói ứng dụng mới lên. Sau đó, Google Play sẽ tạo các APK cập nhật bằng mã phiên bản mới và phân phối các APK đó cho người dùng khi cần. Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài viết Quản lý bản cập nhật ứng dụng.