Đảm bảo khả năng tương thích với thao tác bằng cử chỉ

Kể từ Android 10 (API cấp 29), hệ thống Android sẽ hỗ trợ hoàn toàn thao tác dựa trên cử chỉ. Có 2 điều nhà phát triển ứng dụng phải làm để đảm bảo ứng dụng của họ tương thích với tính năng này:

 • Mở rộng nội dung ứng dụng từ tràn viền.
 • Xử lý các cử chỉ xung đột trong ứng dụng.

Ngoài ra, Android 13 (API cấp 33) giới thiệu cử chỉ vuốt ngược để dự đoán cho các thiết bị Android như điện thoại, màn hình lớn và thiết bị có thể gập lại. Đây là một phần của bản phát hành nhiều năm. Nhà phát triển ứng dụng có thể thực hiện các bước để đảm bảo rằng ứng dụng của họ hỗ trợ tính năng xem trước thao tác quay lại.

Cung cấp nội dung ứng dụng tràn viền

Để tận dụng không gian màn hình bổ sung do thanh điều hướng nổi cung cấp, bạn cần định cấu hình một số thay đổi nhất định trong ứng dụng của mình.

Xem phần Hiển thị nội dung tràn viền trong ứng dụng của bạn để biết thông tin chi tiết.

Xử lý các cử chỉ xung đột trong ứng dụng

Mô hình thao tác bằng cử chỉ có thể xung đột với các cử chỉ mà nhà phát triển ứng dụng sử dụng trước đây. Do đó, có thể bạn sẽ cần phải điều chỉnh giao diện người dùng của ứng dụng.

Xung đột với cử chỉ quay lại

Cử chỉ hệ thống mới để quay lại là thao tác vuốt vào từ cạnh trái hoặc cạnh phải của màn hình. Điều này có thể ảnh hưởng đến các phần tử điều hướng của ứng dụng ở những khu vực đó. Để duy trì chức năng của các phần tử ở cạnh bên trái và bên phải của màn hình, hãy chọn không sử dụng cử chỉ quay lại bằng cách cho hệ thống biết những khu vực cần nhận phương thức nhập bằng cách chạm. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách truyền List<Rect> đến API View.setSystemGestureExclusionRects() được giới thiệu trong Android 10. Phương thức này cũng có trong ViewCompat kể từ androidx.core:core:1.1.0-dev01.

Ví dụ:

Kotlin

var exclusionRects = listOf(rect1, rect2, rect3)

fun onLayout(
    changedCanvas: Boolean, left: Int, top: Int, right: Int, bottom: Int) {
 // Update rect bounds and the exclusionRects list
 setSystemGestureExclusionRects(exclusionRects)
}

fun onDraw(canvas: Canvas) {
 // Update rect bounds and the exclusionRects list
 setSystemGestureExclusionRects(exclusionRects)
}

Java

List<Rect> exclusionRects;

public void onLayout(
    boolean changedCanvas, int left, int top, int right, int bottom) {
  // Update rect bounds and the exclusionRects list
  setSystemGestureExclusionRects(exclusionRects);
}

public void onDraw(Canvas canvas) {
  // Update rect bounds and the exclusionRects list
  setSystemGestureExclusionRects(exclusionRects);
}

Xung đột với cử chỉ chuyển sang màn hình chính hoặc chuyển đổi nhanh

Cả hai cử chỉ hệ thống mới để chuyển sang màn hình chính và chuyển đổi nhanh đều liên quan đến các thao tác vuốt ở cuối màn hình trong không gian mà thanh điều hướng chiếm chỗ trước đó. Các ứng dụng không thể chọn không sử dụng những cử chỉ này vì có thể dùng với cử chỉ quay lại.

Để giảm thiểu vấn đề này, Android 10 ra mắt API WindowInsets.getMandatorySystemGestureInsets() để thông báo cho ứng dụng về các ngưỡng nhận dạng cảm ứng.

Trò chơi và các ứng dụng khác không phải Khung hiển thị

Các trò chơi và các ứng dụng khác không có hệ phân cấp khung hiển thị thường yêu cầu người dùng vuốt gần các khu vực cử chỉ hệ thống. Trong những trường hợp đó, trò chơi có thể sử dụng Window.setSystemGestureExclusionRects() để loại trừ những khu vực trùng lặp với những khu vực dành riêng cho cử chỉ hệ thống. Trò chơi phải đảm bảo chỉ loại trừ những khu vực này khi cần thiết, chẳng hạn như trong khi chơi.

Nếu một trò chơi yêu cầu người dùng phải vuốt gần khu vực cử chỉ chính, thì ứng dụng đó có thể yêu cầu bố trí ở chế độ chìm. Thao tác này sẽ vô hiệu hoá các cử chỉ hệ thống trong khi người dùng đang tương tác với trò chơi, nhưng cho phép người dùng bật lại các cử chỉ hệ thống bằng cách vuốt từ cuối màn hình.

Cập nhật ứng dụng để hỗ trợ tính năng xem trước thao tác quay lại

Android 13 (API cấp 33) ra mắt tính năng xem trước thao tác quay lại cho các thiết bị Android như điện thoại, thiết bị màn hình lớn và thiết bị có thể gập lại. Cử chỉ xem trước thao tác quay lại là một phần của bản phát hành nhiều năm. Khi được triển khai đầy đủ, tính năng này cho phép người dùng xem trước đích đến hoặc kết quả khác của một cử chỉ quay lại trước khi hoàn tất, cho phép họ quyết định tiếp tục hay ở lại khung hiển thị hiện tại.

Hãy xem bài viết Hỗ trợ tính năng xem trước thao tác quay lại để biết thông tin chi tiết.

Tài nguyên khác

Để tìm hiểu thêm về thao tác bằng cử chỉ, hãy xem các nội dung sau:

Bài đăng trên blog

Video