Viết mã cho ứng dụng

Android Studio bao gồm các công cụ cho mọi giai đoạn phát triển, nhưng việc quan trọng nhất đơn giản là viết mã cho ứng dụng của bạn: viết mã, xây dựng bố cục, tạo hình ảnh và làm việc hiệu quả trong quá trình phát triển.

Đó cũng chính là mục đích của phần này: chia sẻ về các công cụ giúp bạn viết ứng dụng một cách nhanh chóng.

Năng suất lập trình

Sau đây chỉ là một số tính năng giúp bạn làm việc hiệu quả hơn khi lập trình.

Hoàn tất mã

Tính năng hoàn tất mã giúp tăng tốc độ phát triển ứng dụng bằng cách giảm các lỗi nhập liệu và nhu cầu tra cứu tên lớp, phương thức và biến. Trình soạn thảo mã cung cấp tính năng hoàn tất mã cơ bản, hoàn tất mã thông minh và hoàn tất câu lệnh.

Hãy tìm hiểu thêm về tính năng Hoàn tất mã.

Tạo mẫu hoàn tất mã tuỳ chỉnh

Các mẫu trực tiếp cho phép bạn nhập các đoạn mã để chèn nhanh và hoàn tất các phần mã nhỏ. Để chèn một mẫu trực tiếp, hãy nhập chữ viết tắt của mẫu rồi nhấn phím Tab. Android Studio sẽ chèn đoạn mã liên kết với mẫu đó vào mã của bạn.

Ví dụ: nhập từ viết tắt comp rồi nhấn phím Tab để chèn đoạn mã cho một hàm có khả năng kết hợp mới. Bạn cũng có thể nhập loge để tìm phương thức Log.e()ghi nhật ký từ mã của bạn.

Để xem danh sách các mẫu trực tiếp được hỗ trợ và tuỳ chỉnh các mẫu đó, hãy nhấp vào File > Settings > Editor > Live Templates (Tệp > Cài đặt > Trình chỉnh sửa > Mẫu trực tiếp) (trên MacOS: Android Studio > Settings > Editor > Live Templates (Android Studio > Cài đặt > Trình chỉnh sửa > Mẫu trực tiếp)).

Tìm hiểu thêm về Mẫu trực tiếp.

Nhận các biện pháp khắc phục nhanh từ công cụ tìm lỗi mã nguồn

Android Studio cung cấp công cụ quét mã có tên là Lint để giúp bạn xác định và khắc phục các vấn đề về chất lượng cấu trúc của mã mà không cần thực thi ứng dụng hay viết kiểm thử.

Mỗi lần bạn xây dựng ứng dụng, Android Studio sẽ chạy Lint để kiểm tra các tệp nguồn của bạn nhằm tìm các lỗi tiềm ẩn, đồng thời tìm các điểm cải tiến về độ chính xác, bảo mật, hiệu suất, khả năng hữu dụng, khả năng tiếp cận và khả năng quốc tế hoá.

Tìm hiểu thêm về Lint.

Xem tài liệu và các chi tiết về tài nguyên

Bạn có thể xem tài liệu về một API bằng cách đặt con nháy vào tên phương thức/thành viên/lớp rồi nhấn F1.

Chúng tôi cũng cung cấp thông tin cho các tài nguyên khác, như hình ảnh và giao diện. Ví dụ: nếu đặt con nháy vào tên giao diện trong tệp kê khai Android rồi nhấn F1, bạn có thể thấy hệ thống phân cấp kế thừa và màu sắc hoặc hình ảnh giao diện cho các thuộc tính khác nhau.

Tạo tệp mới nhanh chóng

Khi bạn muốn tạo tệp mới, hãy nhấp vào thư mục mong muốn trong cửa sổ Project (Dự án), sau đó nhấn Alt + Insert (Command + N trên máy Mac). Android Studio sẽ hiển thị một cửa sổ nhỏ có danh sách các loại tệp đề xuất, phù hợp với thư mục đã chọn.

Thao tác với các tài nguyên

Android Studio bao gồm các tính năng và công cụ sau để giúp bạn tạo và quản lý tệp các tài nguyên.

Tìm hiểu thêm về cách thêm tài nguyên.

Tạo hình ảnh cho tất cả các loại mật độ màn hình

Android Studio chứa một công cụ có tên Vector Asset Studio. Công cụ này giúp bạn tạo hình ảnh hỗ trợ mật độ của mỗi màn hình. Bạn có thể tải tệp SVG của riêng mình lên để chỉnh sửa hoặc chọn một trong nhiều biểu tượng material design do Google cung cấp. Để bắt đầu, hãy nhấp vào File > New > Vector Asset (Tệp > Mới > Vector Asset).

Tìm hiểu thêm về Vector Asset Studio.

Xem trước hình ảnh và màu sắc

Khi tham chiếu hình ảnh và biểu tượng trong mã của bạn, bản xem trước của hình ảnh sẽ xuất hiện ở lề trái để giúp bạn xác minh thông tin tham chiếu hình ảnh hoặc biểu tượng.

Để xem hình ảnh ở kích thước đầy đủ, hãy nhấp vào hình thu nhỏ ở lề bên trái. Bạn cũng có thể đặt con nháy trên cùng dòng tham chiếu đến thành phần và nhấn F1 để xem chi tiết hình ảnh, bao gồm tất cả các kích thước thay thế.

Tạo bố cục mới

Android Studio cho phép bạn xem trước các bố cục có thể kết hợp khi sử dụng hàm xem trước thành phần kết hợp. Bản xem trước của các thành phần kết hợp xuất hiện trong khung hiển thị Design (Thiết kế) của tệp và cập nhật theo thời gian thực khi bạn chỉnh sửa thành phần kết hợp.

Nếu bạn đang sử dụng bố cục XML, Android Studio sẽ cung cấp Layout Editor để xem trước bố cục của bạn trong khi chỉnh sửa XML.

Dịch văn bản trên giao diện người dùng

Công cụ Translations Editor cung cấp cho bạn một chế độ xem tất cả các tài nguyên đã dịch của mình, giúp bạn dễ dàng thay đổi hoặc thêm bản dịch và thậm chí tìm các bản dịch bị thiếu mà không cần mở từng phiên bản của tệp strings.xml. Bạn thậm chí có thể tải tệp văn bản của mình lên để đặt dịch vụ dịch thuật.

Để bắt đầu, hãy nhấp chuột phải vào bản sao bất kỳ của tệp strings.xml, sau đó nhấp vào Open Translations Editor (Mở Translations Editor).

Tìm hiểu thêm về Translations Editor.