Komut satırından test etme

Bu belgede, testlerin doğrudan komut satırından nasıl çalıştırılacağı açıklanmaktadır. Bu dokümanda, Android uygulaması oluşturmayı ve uygulamanız için testler yazmayı zaten bildiğiniz varsayılmaktadır. Uygulamanız için test oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android'de uygulamaları test etme bölümüne bakın.

Uygulamanızı Gradle derleme sistemini kullanarak derlediğinizde Android Gradle eklentisi, komut satırını kullanarak Gradle projenizden testler çalıştırmanızı sağlar. Daha ayrıntılı denetim için testlerinizi Android Debug Bridge (adb) kabuğu üzerinden çalıştırmayı tercih edebilirsiniz. Bu, sürekli entegrasyon ortamında test çalıştırırken yararlı olabilir.

Gradle'ın sizin için yönettiği sanal cihazları kullanarak komut satırından otomatik araçlı testlerin nasıl çalıştırılacağını öğrenmek için Gradle Yönetilen Cihazlar ile testlerinizi ölçeklendirme bölümüne bakın.

Gradle ile test yapın

Android Gradle eklentisi sayesinde komut satırını kullanarak Gradle projenizden testler çalıştırabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, testlerinizi Gradle ile nasıl çalıştıracağınız özetlenmektedir:

Tablo 1. Gradle ile testlerinizi yapmanın farklı yolları

Birim testi türü Çalıştırma komutu Test sonucu konumu
Yerel birim testi test görevini çalıştırın:

./gradlew test
HTML test sonucu dosyaları:
path_to_your_project/module_name/build/reports/tests/ dizin.

XML test sonucu dosyaları:
path_to_your_project/module_name/build/test-results/ dizin.

Araçlı birim testi connectedAndroidTest görevini çalıştırın:

./gradlew connectedAndroidTest
HTML test sonucu dosyaları:
path_to_your_project/module_name/build/reports/androidTests/connected/ dizin.

XML test sonucu dosyaları:
path_to_your_project/module_name/build/outputs/androidTest-results/connected/ dizin.

Gradle, görev adı kısaltmalarını destekler. Örneğin, aşağıdaki komutu girerek connectedAndroidTest görevini başlatabilirsiniz:

./gradlew cAT

check ve connectedCheck Gradle görevlerini çalıştırmayı da seçebilirsiniz. Bu görevler, sırasıyla yerel veya araçlı testlerinizi çalıştırır ancak diğer Gradle eklentileri tarafından eklenen diğer kontrolleri içerir.

Modül üzerinde test çalıştırma

test ve connectedAndroidTest görevleri, projenizdeki her modülde testler çalıştırır. test veya connectedAndroidTest görevinin önüne modül adı ve iki nokta üst üste (:) ekleyerek belirli bir modül üzerinde testler çalıştırabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki komut yalnızca mylibrary modülü için donatılmış testleri çalıştırır:

./gradlew mylibrary:connectedAndroidTest

Derleme varyantı üzerinde test çalıştırma

test ve connectedAndroidTest görevleri, projenizdeki her derleme varyantı için testler çalıştırır. Aşağıdaki söz dizimini kullanarak belirli bir derleme varyantını hedefleyebilirsiniz:

 • Yerel birim testleri için:
  ./gradlew testVariantNameUnitTest
 • Araçlı testler için:
  ./gradlew connectedVariantNameAndroidTest

Belirli test yöntemlerini veya sınıfları çalıştırma

Yerel birim testleri çalıştırırken, Gradle, --tests işaretini kullanarak belirli testleri hedeflemenize olanak tanır. Örneğin aşağıdaki komut, yalnızca belirtilen derleme varyantı için sampleTestMethod testlerini çalıştırır. --tests işaretini kullanma hakkında daha fazla bilgi için Gradle'ın test filtrelemesi ile ilgili belgelerini okuyun.


./gradlew testVariantNameUnitTest --tests '*.sampleTestMethod'

Adb ile test yapma

Android Debug Bridge (adb) kullanarak komut satırından test çalıştırdığınızda, çalıştırılacak testleri seçmek için diğer yöntemlere kıyasla daha fazla seçenek sunulur. Tek tek test yöntemleri seçebilir, testleri özel bir ek açıklamaya göre filtreleyebilir veya test seçenekleri belirtebilirsiniz. Test çalıştırması tamamen komut satırından kontrol edildiğinden, kabuk komut dosyalarıyla testinizi çeşitli şekillerde özelleştirebilirsiniz.

Komut satırından test çalıştırmak için adb shell komutunu çalıştırarak cihazınızda veya emülatörünüzde bir komut satırı kabuğu başlatın. Bu kabuğun içinde am komutunu kullanarak etkinlik yöneticisi ile etkileşim kurabilir ve testlerinizi çalıştırmak için bu kabuğun instrument alt komutunu kullanabilirsiniz.

Kısayol olarak, tek bir giriş satırında bir adb kabuğu başlatabilir, am instrument yöntemini çağırabilir ve komut satırı işaretleri belirtebilirsiniz. Kabuk, cihazda veya emülatörde açılır, testlerinizi çalıştırır, çıkış üretir ve ardından bilgisayarınızdaki komut satırına geri döner.

am instrument ile test yapmak için:

 1. Ana uygulamanızı ve test paketinizi derin veya yeniden derleyin.
 2. Test paketinizi ve ana uygulama Android paketi dosyalarınızı (APK dosyaları) mevcut Android cihazınıza veya emülatörünüze yükleyin.
 3. Komut satırına şu komutu girin:

  adb shell am instrument -w <test_package_name>/<runner_class>
  

  Burada <test_package_name>, test uygulamanızın Android paket adıdır ve <runner_class> ise kullandığınız Android test çalıştırıcı sınıfının adıdır. Android paketi adı, test paketinizin manifest dosyasındaki (AndroidManifest.xml) manifest öğesinin paket özelliğinin değeridir.

  Android test çalıştırıcı sınıfı genellikle AndroidJUnitRunner şeklindedir:

  adb shell am instrument -w com.android.example/androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner
  

Test sonuçlarınız STDOUT içinde gösterilecek.

öm mizahı bayraklar

am instrument komutuyla kullanılacak tüm işaretlerin listesini bulmak için adb shell am help komutunu çalıştırın. Bazı önemli işaretler aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:

Tablo 2. Önemli am instrument işaretleri

İşaretle Değer Açıklama
-w (yok) am instrument öğesini, kendi kendisini sonlandırmadan önce araçlar sonlandırılana kadar beklemeye zorlar. Böylece testler tamamlanana kadar kabuk açık kalır. Testlerinizin sonuçlarını görmek için bu işaret gereklidir.
-r (yok) Çıkışlar ham biçimde sonuçlanır. Test sonucu olarak biçimlendirilmemeleri için performans ölçümlerini toplamak istediğinizde bu işareti kullanın. Bu işaret, -e perf true işaretiyle (am instrument options bölümünde belgelenmiştir) kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
-e <test_options> Anahtar/değer çiftleri olarak test seçenekleri sağlar. am instrument aracı, bunları kendi onCreate() yöntemini kullanarak belirtilen araç sınıfına geçirir. -e <test_options> öğesini birden fazla kez belirtebilirsiniz. Anahtarlar ve değerler, am instrument options bölümünde açıklanmıştır. Bu anahtar/değer çiftlerini yalnızca AndroidJUnitRunner veya InstrumentationTestRunner ve alt sınıflarıyla kullanabilirsiniz. Bunları diğer sınıflarla kullanmanın herhangi bir etkisi yoktur.
--no-hidden-api-checks (yok) Gizli API'lerin kullanımıyla ilgili kısıtlamaları devre dışı bırakır. Gizli API'lerin ne olduğu ve bunun uygulamanızı nasıl etkileyebileceği hakkında daha fazla bilgi için SDK dışı arayüzlerle ilgili kısıtlamalar başlıklı makaleyi okuyun.

ÖÖ araç seçenekleri

am instrument aracı, test seçeneklerini -e işaretini kullanarak şu söz dizimiyle AndroidJUnitRunner veya InstrumentationTestRunner öğelerine anahtar/değer çiftleri biçiminde aktarır:

-e <key> <value>

Bazı anahtarlar birden çok değer kabul eder. Virgülle ayrılmış bir listede birden çok değer belirtirsiniz. Örneğin, bu AndroidJUnitRunner çağrısı, package anahtarı için birden fazla değer sağlar:

adb shell am instrument -w -e package com.android.test.package1,com.android.test.package2 \
> com.android.test/androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner

Aşağıdaki tabloda test çalıştırıcınızla kullanabileceğiniz anahtar/değer çiftleri listelenmektedir:

Tablo 3. -e test çalıştırıcınızla kullanılacak anahtar/değer çiftlerini işaretleyin.

Anahtar Değer Açıklama
package <Java_package_name> Test uygulamasındaki paketlerden birinin tam Java paket adı. Bu paket adını kullanan tüm test durumu sınıfları yürütülür. Bunun bir Android paket adı olmadığına dikkat edin; test paketinin tek bir Android paket adı vardır ancak içinde birkaç Java paketi bulunabilir.
class <class_name> Test durumu sınıflarından birinin tam nitelikli Java sınıfı adı. Yalnızca bu test durumu sınıfı yürütülür.
<class_name>#method name Tam nitelikli bir test durumu sınıfı adı ve yöntemlerinden biri. Yalnızca bu yöntem yürütülür. Sınıf adı ile yöntem adı arasındaki karma işaretine (#) dikkat edin.
func true InstrumentationTestCase öğesini genişleten tüm test sınıflarını çalıştırır.
unit true InstrumentationTestCase veya PerformanceTestCase öğesini Genişletmeyen tüm test sınıflarını çalıştırır.
size [small | medium | large] Boyuta göre not verilmiş bir test yöntemi çalıştırır. Ek açıklamalar @SmallTest, @MediumTest ve @LargeTest şeklindedir.
perf true PerformanceTestCase uygulayan tüm test sınıflarını çalıştırır. Bu seçeneği kullandığınızda, çıkışın ham biçimde saklanması ve test sonuçları olarak yeniden biçimlendirilmemesi amacıyla am instrument için -r işaretini belirtin.
debug true Testleri hata ayıklama modunda çalıştırır.
log true Belirtilen tüm testleri yükler ve günlüğe kaydeder ancak çalıştırmaz. Test ile ilgili bilgiler STDOUT sayfasında gösterilir. Diğer filtre kombinasyonlarını ve test spesifikasyonlarını doğrulamak için bunu kullanın.
emma true EMMA kod kapsamı analizi yürütür ve çıkışı cihazda /data/<app_package>/coverage.ec adresine yazar. Dosya konumunu geçersiz kılmak için aşağıdaki girişte açıklanan coverageFile anahtarını kullanın.

Not: Bu seçenek, test uygulamasının EMMA ile oluşturulmuş bir derlemesini gerektirir. Bu derlemeyi coverage hedefiyle oluşturabilirsiniz.

coverageFile <filename> Cihazda EMMA kapsam dosyasının varsayılan konumunu geçersiz kılar. Bu değeri UNIX biçiminde bir yol ve dosya adı olarak belirtin. Varsayılan dosya adı, emma anahtarının girişinde açıklanmıştır.

-e işaretini kullanırken aşağıdakilere dikkat edin:

 • am instrument, anahtar/değer çiftlerini içeren bir Bundle ile onCreate(Bundle) çağırır.
 • package anahtarı, class anahtarına göre önceliklidir. Bir paket belirtir ve ardından bu paket içinde ayrı olarak bir sınıf belirtirseniz Android, paketteki tüm testleri çalıştırır ve sınıf anahtarını yoksayar.
 • func anahtarı ve unit anahtarı birlikte kullanılamaz.

Kullanım örnekleri

Aşağıdaki bölümlerde, testleri çalıştırmak için am instrument kullanımıyla ilgili örnekler verilmektedir. Bunlar aşağıdaki yapıya dayanır:

 • Test paketinin Android paket adı com.android.demo.app.tests.
 • İki araçlı test sınıfı:
  • TestClass1; bu işlem testMethod1 test yöntemini içerir.
  • testMethod2 ve testMethod3 test yöntemlerini içeren TestClass2.
 • Test çalıştırıcısı AndroidJUnitRunner.

Test paketinin tamamını çalıştırın

Test paketindeki tüm test sınıflarını çalıştırmak için şunu girin:

adb shell am instrument -w com.android.demo.app.tests/androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner

Tüm testleri bir test durumu sınıfında çalıştırma

TestClass1 sınıfındaki tüm testleri çalıştırmak için şunu girin:

adb shell am instrument -w \
> -e class com.android.demo.app.tests.TestClass1 \
> com.android.demo.app.tests/androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner

Test alt kümesi seçin

TestClass1 sınıfında ve TestClass2 öğesinde testMethod3 yönteminde tüm testleri çalıştırmak için şunları girin:

adb shell am instrument -w \
> -e class com.android.demo.app.tests.TestClass1,com.android.demo.app.tests.TestClass2#testMethod3 \
> com.android.demo.app.tests/androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner

Daha fazla kullanım alanını AndroidJUnitRunner API referansında bulabilirsiniz.