Bản phát hành

Alpha 0.3.02 (Tháng 12 năm 2022)

 • Nhiều bản sửa lỗi:
  • Khung bố cục tự động có các đặc tính con được định vị (positioned children) hiện được xử lý chính xác khi đặt thành "hug".
  • Khung bố cục tự động có các đặc tính con được định vị hiện được xử lý chính xác tại gốc của thành phần.

Alpha 0.3.01 (Tháng 11 năm 2022)

 • Android Studio Electric Eel hiện đã hỗ trợ trình bổ trợ Android Studio.
 • Nhiều bản sửa lỗi:
  • Windows: tệp ánh xạ kiểu hiện có thể nằm trên các ổ khác thay vì trên Android Studio. Việc này đã chặn thao tác nhập.
  • Nút Tạo gói giao diện người dùng hiện chỉ bật khi bạn chọn một gói giao diện người dùng hợp lệ duy nhất trong trình bổ trợ Figma.
  • Người dùng sử dụng cỡ chữ lớn hơn (ví dụ: cỡ 16 trở lên trong AppleSystemUIFont) sẽ không còn thấy văn bản bị cắt trong hộp thoại Cài đặt của trình bổ trợ Android Studio.
  • Mục trong trình đơn Nhập gói giao diện người dùng trên Android Studio luôn bật, trừ phi dự án của bạn có nhiều mô-đun và không có tệp nào được chọn hoặc tệp đã chọn không nằm trong mô-đun nào.
  • Trình bổ trợ Figma hiện xử lý chính xác việc thêm các tham số vào một thành phần sử dụng các biến và chứa nhiều thực thể của các thành phần con.

Alpha 0.3.00 (Tháng 10 năm 2022)

 • Ra mắt bản phát hành Alpha trong Hội nghị nhà phát triển Android