Văn bản trong Compose

Văn bản là phần chính của mọi giao diện người dùng và Jetpack Compose giúp cho việc hiển thị hoặc soạn thảo văn bản dễ dàng hơn. Compose tận dụng thành phần của các khối dựng, tức là bạn không cần phải ghi đè các thuộc tính và phương thức hay mở rộng những lớp lớn để có một thiết kế và logic cụ thể cho thành phần kết hợp hoạt động theo cách bạn muốn.

Cũng giống như nền tảng của công cụ, Compose cung cấp một BasicTextBasicTextField là các khung để hiển thị văn bản và xử lý dữ liệu nhập của người dùng. Ở cấp độ cao hơn, Compose cung cấp TextTextField, là những thành phần kết hợp tuân theo các nguyên tắc của Material Design. Hệ thống khuyến khích sử dụng vì chúng có giao diện phù hợp cho người dùng trên Android và bao gồm các lựa chọn khác để đơn giản hoá chế độ tuỳ chỉnh mà không cần viết nhiều mã.

Mẫu