Làm việc với hình ảnh

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tìm hiểu cách làm việc với hình ảnh bằng các thông tin chi tiết sau:

  • Tải hình ảnh: Tìm hiểu cách tải hình ảnh từ ổ đĩa hoặc Internet
  • Đường quét so với ảnh vectơ: Tìm hiểu cách sử dụng 2 định dạng hình ảnh phổ biến nhất, đó là đường quét và vectơ.
  • Biểu tượng Material: Tìm hiểu cách thuận tiện để vẽ một biểu tượng màu duy nhất trên màn hình, theo nguyên tắc của Material Design 3.
  • Tuỳ chỉnh hình ảnh: Tìm hiểu cách tuỳ chỉnh hình ảnh bằng các thuộc tính của thành phần kết hợp Image (Hình ảnh).
  • Painter tuỳ chỉnh: Tìm hiểu về các đối tượng tuỳ chỉnh của painter để tuỳ chỉnh thêm hình ảnh của bạn.
  • Tối ưu hoá hiệu suất: Tìm hiểu về cách sử dụng hình ảnh hiệu quả nhất để tránh các vấn đề về hiệu suất.