Enerji Profiler ile enerji kullanımını inceleme

Enerji Profilcisi, uygulamanızın gerekenden daha fazla enerji kullandığı yerleri bulmanıza yardımcı olur.

Enerji Profilcisi CPU, ağ radyosu ve GPS sensörünün kullanımını izler ve bu bileşenlerin her birinin ne kadar enerji kullandığına dair bir görsel sunar. Enerji Profilcisi, enerji tüketimini etkileyebilecek sistem etkinlikleri (uyanık kalma kilitleri, alarmlar, işler ve konum istekleri) de gösterir.

Enerji Profilcisi enerji tüketimini doğrudan ölçmez. Daha ziyade, cihazdaki her kaynağın enerji tüketimini tahmin eden bir model kullanır.

Enerji Profiler'a genel bakış

Enerji Profilcisi, uygulamanızı bağlı bir cihazda veya Android 8.0 (API 26) ya da sonraki sürümleri çalıştıran bir Android Emülatör'de çalıştırdığınızda Profiler penceresinde bir satır olarak görünür.

Enerji Profili'ni açmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Görünüm > Araç Pencereleri > Profil aracı'nı seçin veya araç çubuğunda Profil'i tıklayın.

  Dağıtım Hedefi Seç iletişim kutusu tarafından istenirse uygulamanızın profil çıkarma için dağıtılacağı cihazı seçin. Bir cihazı USB üzerinden bağladıysanız ancak listede görmüyorsanız USB hata ayıklamayı etkinleştirdiğinizden emin olun.

 2. Enerji Profilcisi'ni açmak için Enerji zaman çizelgesinde herhangi bir yeri tıklayın.

Enerji Profilcisi'ni açtığınızda hemen uygulamanızın tahmini enerji kullanımı gösterilir. Şekil 1'e benzer bir şey göreceksiniz.

Şekil 1. Enerji Profilcisi'ndeki zaman çizelgeleri.

Şekil 1'de belirtildiği gibi, Enerji Profilcisi için varsayılan görünüm aşağıdaki zaman çizelgelerini içerir:

 1. Etkinlik zaman çizelgesi: Uygulamanızdaki yaşam döngülerindeki farklı durumlar arasında geçiş yaparken gerçekleşen etkinlikleri gösterir. Bu zaman çizelgesi, ekran döndürme etkinlikleri de dahil olmak üzere kullanıcıların cihazla girdiği etkileşimleri de belirtir.
 2. Enerji zaman çizelgesi: Uygulamanızın tahmini enerji tüketimini gösterir.
 3. Sistem zaman çizelgesi: Enerji tüketimini etkileyebilecek sistem etkinliklerini belirtir.

CPU, ağ ve konum (GPS) kaynaklarına göre enerji kullanımının dökümünü ve alakalı sistem etkinliklerini görmek için fare işaretçinizi Enerji zaman çizelgesindeki bir çubuğun üzerine getirin.

Sistem etkinliklerini inceleyin: uyanık kalma kilitleri, işler ve alarmlar

Uyanık kalma kilitleri, işler ve alarmlar gibi enerji tüketimini etkileyebilecek sistem etkinliklerini bulmak için Enerji Profili'ni kullanabilirsiniz:

 • Uyanık kalma kilidi, cihaz uyku moduna geçeceği zaman CPU'yu veya ekranı açık tutmak için kullanılan bir mekanizmadır. Örneğin, video oynatan bir uygulama, cihazla kullanıcı etkileşimi olmadığında ekranın açık kalması için uyanık kalma kilidi kullanabilir. Uyandırma kilidi isteme işlemi enerji açısından yoğun bir işlem değildir, ancak uyanık kalma kilidinin kilitlenmemesi ekranın veya CPU'nun gerekenden daha uzun süre açık kalmasına yol açarak pili hızlı bir şekilde tüketebilir. Daha fazla bilgi için uyandırma kilitleriyle çalışma kılavuzuna bakın.

 • Arka plan görevlerini, uygulamanızın bağlamı dışında düzenli aralıklarla çalıştırmak için alarm kullanabilirsiniz. Alarm çalmaya başladığında cihazı uyandırıp enerji açısından yoğun kod çalıştırabilir. Daha fazla bilgi için alarmlarla çalışma yönergelerini inceleyin.

 • Ağın kullanılabilir hale gelmesi gibi belirli koşullar altında işlemler yapmak için işleri kullanabilirsiniz. JobBuilder ile iş oluşturup JobScheduler ile programlarsınız. Çoğu durumda önerilen yaklaşım, alarm veya uyanık kalma kilitleri yerine JobScheduler ile iş kullanılmasıdır.

 • Konum isteklerinde GPS sensörü kullanılır. Bu sensör, önemli miktarda enerji tüketebilir. Enerji verimli konum istekleri gönderme hakkında bilgi için Pil için konumu optimize etme konusuna bakın.

Enerji Profilcisi, uygulamanızın bu özelliklerin her birini nerede kullandığını bulmayı kolaylaştırır. Böylece her birinin nasıl kullanıldığıyla ilgili bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Enerji Profilcisi, bir sistem etkinliğinin etkin olduğu zaman aralığı için Enerji zaman çizelgesinin altındaki Sistem zaman çizelgesinde renk kodlu bir çubuk gösterir. Uyanık kalma kilitleri kırmızı bir çubukla gösterilir. İşler ve alarmlar sarı bir çubukla gösterilir. Konum etkinlikleri ise açık mor çubuklarla gösterilir.

Şekil 2'de, enerji serbestleyici ve kod düzenleyici, yayınlanmamış bir uyanık kalma kilidinden sorumlu olan kaynak koduna açıktır.

Şekil 2. Uyandırma kilidini bulmak için Enerji Profilcisi'ni kullanma.

 1. Sistem Etkinliği bölmesini açmak ve uyanık kalma kilitleri gibi etkinliklerin ayrıntılarını göstermek için Enerji zaman çizelgesinde bir zaman aralığı seçin.
 2. Uyanık kalma kilidi ayrıntıları bölmesini açmak ve belirli bir uyanık kalma kilidiyle ilgili ayrıntıları göstermek için Sistem Etkinliği bölmesinde uyanık kalma kilidini seçin.
 3. Kod düzenleyiciyi açmak ve bir uyanık kalma kilidinin kaynak koduna atlamak için Uyandırma Kilidi Ayrıntıları bölmesindeki çağrı yığınının en üstündeki çağrı yöntemi girişini çift tıklayın.
 4. Uyanık kalma kilidini edinme çağrısı, kaynak düzenleyicide vurgulanır.

Diğer sistem etkinlikleriyle ilgili ayrıntıların gösterilmesiyle ilgili talimatlar temel olarak uyanık kalma kilitlerinin talimatlarıyla aynıdır ve ayrıntılar bölmesinde her bir etkinlik türüne özel bilgiler bulunur. Örneğin, İş Ayrıntıları bölmesinde, işin planlandığı ve işin bittiği yerdeki kod bölümlerinin çağrı yığınları gösterilir.