Tìm hiểu về thiết bị có thể gập lại

Thiết bị có thể gập lại thành nhiều kiểu, trong đó có gập, mở 180 độ,
            mở 180 độ xoay ngang và mở một nửa.

Tuỳ theo trạng thái gập, thiết bị có thể gập lại có nhiều màn hình hoạt động hoặc thậm chí nhiều màn hình kết hợp hoạt động cùng lúc.

Việc mở thiết bị để có màn hình lớn hơn có thể tác động tích cực đến khả năng sử dụng:

  • Màn hình lớn hơn thường đồng nghĩa với trải nghiệm người dùng phong phú hơn
  • Với chế độ nhiều cửa sổ, người dùng có thể làm nhiều việc cùng lúc dễ dàng hơn

Thao tác gập và mở màn hình của thiết bị có thể di chuyển ứng dụng đến màn hình có kích thước, mật độ hoặc tỷ lệ khung hình khác. Giao diện người dùng thích ứng trở thành yếu tố thiết yếu. Nếu ứng dụng của bạn đã triển khai giao diện người dùng thích ứng, thì nhiều yếu tố cần cân nhắc tương tự cũng có thể áp dụng cho thiết bị có thể gập lại (hãy tham khảo phần Di chuyển giao diện người dùng sang bố cục thích ứng).

Khả năng sử dụng liên tục của ứng dụng

Khi chạy trên thiết bị có thể gập lại, ứng dụng có thể chuyển đổi từ màn hình này sang màn hình khác khi người dùng gập hoặc mở thiết bị. Sau khi chuyển đổi, ứng dụng sẽ tiếp tục ở trạng thái cũ và duy trì khả năng sử dụng liên tục cho người dùng.

Ảnh động minh họa thiết bị có thể gập lại đang gập vào trong.

Để triển khai khả năng sử dụng liên tục của ứng dụng trên thiết bị có thể gập lại chuyển đổi từ màn hình này sang màn hình khác, hãy đảm bảo bạn lưu trạng thái giao diện người dùnghỗ trợ thay đổi cấu hình một cách khéo léo.

Làm cho ứng dụng có thể thay đổi kích thước

Khi người dùng làm việc bằng thiết bị có màn hình lớn, họ thường làm nhiều việc cùng lúc. Do đó, việc hỗ trợ nhiều cửa sổ và thiết kế ứng dụng thích ứng trở thành yếu tố rất quan trọng trong việc tạo ra trải nghiệm tối ưu cho người dùng. Ví dụ: chế độ nhiều cửa sổ cho phép người dùng tạo cách sắp xếp ứng dụng riêng của mình, ví dụ như sử dụng một ứng dụng trong một cửa sổ để duyệt qua nội dung và một ứng dụng trong cửa sổ khác để phát video hoặc gửi tin nhắn. Các ứng dụng có bố cục thích ứng sẽ tự động điều chỉnh khi người dùng đổi kích thước cửa sổ ứng dụng.

Thiết bị lớn có thể gập lại được mở dọc.

Để biết thông tin về chế độ nhiều cửa sổ, hãy xem phần Hỗ trợ nhiều cửa sổ. Để biết hướng dẫn về triển khai giao diện người dùng thích ứng, hãy xem phần Di chuyển giao diện người dùng sang bố cục thích ứng.

Kiểu có thể gập lại

Màn hình của thiết bị có thể gập lại có một đường ranh giới phân tách hai phần (thường là hai nửa) của màn hình. Đường ranh giới này có kích thước và có thể phân tách hai phần bằng occlusionType, xác định xem đường ranh giới có chiếm một phần màn hình hay không (tình trạng chiếm chỗ hoàn toàn xảy ra ở thiết bị màn hình kép).

Hai trong số các kiểu có thể gập lại là FLATHALF_OPENED. Đối với kiểu FLAT, bạn có thể coi bề mặt là được mở đủ 180 độ, mặc dù trong một số trường hợp, sẽ có bản lề phân tách bề mặt này. Đối với kiểu HALF_OPENED, cửa sổ có ít nhất hai vùng logic.

Thiết bị có thể gập lại ở kiểu mở 180 độ và mở một nửa.

Khi ở trạng thái HALF_OPENED, thiết bị có thể ở hai kiểu, tuỳ thuộc vào hướng của đường ranh giới: một là chế độ trên mặt bàn (gập theo chiều ngang), hai là chế độ sách (gập theo chiều dọc). Hãy đảm bảo rằng trải nghiệm người dùng của bạn phù hợp với các kiểu gập này.