Kiểm thử nhiều kích thước màn hình và cửa sổ

Kiểm thử là một phần quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng. Bạn thường chạy các ứng dụng trên trình mô phỏng hoặc thiết bị để xác minh thủ công mã của mình có hoạt động như mong đợi hay không. Tuy nhiên, việc kiểm thử thủ công tốn thời gian, dễ xảy ra lỗi và thường không thể quản lý được đối với các ứng dụng chạy trên nhiều màn hình và thiết bị ở nhiều kích thước. Vấn đề kiểm thử thủ công thường là kết quả của việc sử dụng một thiết bị duy nhất để phát triển. Do đó, lỗi có thể không được phát hiện trên các thiết bị khác với các hệ số hình dạng khác nhau.

Để xác định sự hồi quy trên các kích thước cửa sổ và màn hình khác nhau, hãy triển khai kiểm thử tự động để xác minh rằng hành vi và giao diện của ứng dụng là nhất quán trên các hệ số hình dạng khác nhau. Thử nghiệm tự động sẽ xác định sớm các vấn đề, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Nội dung cần kiểm thử

Khi phát triển giao diện người dùng cho các kích thước màn hình và cửa sổ khác nhau, hãy đặc biệt chú ý đến hai khía cạnh:

  1. Sự khác biệt giữa thuộc tính hình ảnh của các thành phần và bố cục trên các cửa sổ có kích thước khác nhau
  2. Cách trạng thái được duy trì qua các thay đổi về cấu hình

Thuộc tính hình ảnh

Dù có tuỳ chỉnh giao diện người dùng cho nhiều kích thước cửa sổ hay không, bạn cũng nên xác minh rằng giao diện người dùng có hiển thị chính xác. Xem xét chiều rộng và chiều cao nhỏ gọn, trung bình và mở rộng. Vui lòng xem phần Lớp kích thước cửa sổ để biết các điểm ngắt đề xuất.

Hình 1. Màn hình "Dành cho bạn" trong ứng dụng Now In Android ở nhiều kích thước cửa sổ

Ngoài ra, ứng dụng của bạn có thể không kết xuất một số thành phần trong hệ thống thiết kế như dự kiến khi các giới hạn về kích thước của các thành phần đó bị kéo giãn.

Nếu ứng dụng của bạn có bố cục thích ứng cho nhiều kích thước cửa sổ, bạn nên có kiểm thử tự động để ngăn chặn sự hồi quy. Ví dụ: việc chỉnh sửa lề trên điện thoại có thể dẫn đến sự không nhất quán về bố cục trên máy tính bảng. Tạo kiểm thử giao diện người dùng để xác minh hành vi của bố cục và thành phần, hoặc tạo kiểm thử ảnh chụp màn hình để xác minh bố cục một cách trực quan.

Khôi phục trạng thái

Các ứng dụng chạy trên các thiết bị như máy tính bảng được xoay và đổi kích thước thường xuyên hơn nhiều so với các ứng dụng trên điện thoại. Ngoài ra, thiết bị có thể gập lại giới thiệu các tính năng hiển thị mới, chẳng hạn như gập và mở, có thể kích hoạt thay đổi cấu hình. Ứng dụng của bạn cần có khả năng khôi phục trạng thái khi những thay đổi về cấu hình này xảy ra. Sau đó, bạn cũng cần viết các chương trình kiểm thử để xác nhận rằng ứng dụng của bạn khôi phục trạng thái một cách chính xác.

Hình 2. Thiết bị có thể gập lại, mở 180 độ, mở 180 độ xoay ngang và mở một nửa (trên mặt bàn).

Trước tiên, hãy kiểm thử để đảm bảo rằng ứng dụng không gặp sự cố khi cấu hình thay đổi. Hãy đảm bảo mọi giao diện người dùng trong ứng dụng của bạn đều có thể xử lý mọi thao tác xoay, đổi kích thước hoặc gập. Vì các thay đổi về cấu hình sẽ tạo lại hoạt động theo mặc định, nên một số sự cố xảy ra do các giả định về việc duy trì hoạt động.

Có nhiều cách để kiểm thử các thay đổi về cấu hình, nhưng đối với hầu hết các trường hợp, có 2 cách để kiểm thử:

  • Trong Compose, hãy sử dụng StateRestorationTester để mô phỏng thay đổi về cấu hình một cách hiệu quả mà không cần khởi động lại hoạt động. Hãy xem các phần sau để biết thêm thông tin.
  • Trong mọi quy trình kiểm thử giao diện người dùng như Espresso hoặc Compose, hãy mô phỏng sự thay đổi về cấu hình bằng cách gọi Activity.recreate().

Thường thì bạn không phải sử dụng các thiết bị khác nhau để kiểm thử tính năng khôi phục trạng thái theo các thay đổi về cấu hình. Điều này là do tất cả các thay đổi về cấu hình tạo lại hoạt động đều dẫn đến hậu quả tương tự. Tuy nhiên, một số thay đổi về cấu hình có thể kích hoạt nhiều cơ chế khôi phục trạng thái trên các thiết bị cụ thể.

Ví dụ: khi người dùng đang xem giao diện người dùng danh sách-chi tiết trên một thiết bị có thể gập lại đang mở và họ gập thiết bị để chuyển sang màn hình ngoài, giao diện người dùng thường sẽ chuyển sang trang chi tiết. Bạn nên kiểm thử tự động để khôi phục trạng thái giao diện người dùng này, bao gồm cả trạng thái điều hướng.

Để kiểm thử các thay đổi về cấu hình diễn ra trên các thiết bị chuyển từ màn hình này sang màn hình khác hoặc chuyển sang chế độ nhiều cửa sổ, bạn có nhiều lựa chọn:

  • Sử dụng thiết bị bất kỳ để đổi kích thước màn hình trong quá trình kiểm thử. Trong hầu hết các trường hợp, thao tác này sẽ kích hoạt tất cả cơ chế khôi phục trạng thái mà bạn cần xác minh. Tuy nhiên, quy trình kiểm thử này sẽ không hoạt động đối với logic phát hiện các tư thế cụ thể trong thiết bị có thể gập lại, vì các thay đổi về tư thế không kích hoạt sự thay đổi về cấu hình.
  • Sử dụng một thiết bị hoặc trình mô phỏng hỗ trợ các tính năng mà bạn muốn kiểm thử, kích hoạt các thay đổi về cấu hình liên quan. Ví dụ: bạn có thể điều khiển thiết bị có thể gập lại hoặc máy tính bảng bằng Thiết bị Espresso để chuyển từ trạng thái gập sang mở màn hình phẳng theo hướng ngang. Hãy xem phần Thiết bị Espresso trong bài viết Thư viện và công cụ kiểm thử nhiều kích thước màn hình để biết ví dụ.
Hình 3. Trạng thái gập và mở của thiết bị.

Các loại kiểm thử cho nhiều kích thước màn hình và cửa sổ

Sử dụng loại quy trình kiểm thử thích hợp cho từng trường hợp sử dụng để xác minh rằng quy trình kiểm thử đang hoạt động đúng cách trên nhiều hệ số hình dạng:

  • Các bài kiểm thử hành vi giao diện người dùng khởi chạy một số phần trên giao diện người dùng của ứng dụng, chẳng hạn như màn hình của một hoạt động. Kiểm thử xác minh rằng một số phần tử nhất định tồn tại hoặc có những thuộc tính cụ thể . Các bài kiểm thử có thể tuỳ ý thực hiện các thao tác mô phỏng của người dùng. Đối với khung hiển thị, hãy sử dụng Espresso. Jetpack Compose có API kiểm thử riêng. Các bài kiểm thử hành vi giao diện người dùng có thể được đo lường hoặc cục bộ. Các chương trình kiểm thử đo lường chạy trên thiết bị hoặc trình mô phỏng, còn các chương trình kiểm thử giao diện người dùng cục bộ chạy trên Robolectric trên JVM.

    Sử dụng các bài kiểm thử hành vi trên giao diện người dùng để xác minh rằng cách triển khai thành phần điều hướng trong ứng dụng là chính xác. Thử nghiệm thực hiện các thao tác như nhấp và vuốt. Các bài kiểm thử hành vi trên giao diện người dùng cũng kiểm tra sự tồn tại của một số phần tử hoặc thuộc tính nhất định. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tự động hoá quy trình kiểm thử giao diện người dùng.

  • Kiểm thử ảnh chụp màn hình chụp ảnh màn hình giao diện người dùng hoặc thành phần rồi so sánh hình ảnh đó với ảnh chụp màn hình đã được phê duyệt trước đó. Đây là một cách rất hiệu quả để chống sự hồi quy, vì một ảnh chụp màn hình có thể bao phủ nhiều phần tử và các thuộc tính trực quan của nó. Bạn có thể chạy kiểm thử ảnh chụp màn hình trên JVM hoặc trên các thiết bị. Có nhiều khung kiểm thử ảnh chụp màn hình.

Cuối cùng, bạn có thể cần kiểm thử đơn vị để kiểm thử chức năng của các đơn vị logic hoạt động theo cách khác nhau tuỳ thuộc vào loại thiết bị hoặc kích thước cửa sổ, nhưng phương thức kiểm thử đơn vị ít phổ biến hơn trong lĩnh vực này.

Các bước tiếp theo

Để biết thêm thông tin về cách triển khai các bước kiểm tra trong tài liệu này, hãy xem phần Thư viện và công cụ.