Animasyon araçları desteği

Android Studio, Animasyon Önizlemesi'nde animate*AsState, CrossFade, rememberInfiniteTransition, AnimatedContent, updateTransition ve animatedVisibility öğelerinin incelenmesini destekler. Şunları yapabilirsiniz:

  • Bir geçişi kare kare önizleme
  • Geçişteki tüm animasyonların değerlerini inceleyin
  • Herhangi bir başlangıç durumu ile hedef durum arasındaki geçişi önizleme
  • Birden fazla animasyonu aynı anda inceleyin ve koordine edin

Animasyon Önizlemesi'ni başlattığınızda, önizlemede yer alan herhangi bir geçişi çalıştırabileceğiniz "Animasyonlar" bölmesini görürsünüz. Geçiş ve animasyon değerlerinin her biri varsayılan bir adla etiketlenir. updateTransition ve AnimatedVisibility işlevlerinde label parametresini belirterek etiketi özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Animasyon Önizlemesi konusuna bakın.

Animasyon Önizleme paneli