So sánh các công cụ Trình mô phỏng Android

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bảng sau đây so sánh những công việc bạn có thể thực hiện bằng giao diện người dùng của trình mô phỏng, Trình quản lý thiết bị ảo Android, các tuỳ chọn khởi động dòng lệnh thường dùng, và Bảng điều khiển trình mô phỏng . Bạn có thể thiết lập hồ sơ phần cứngthuộc tính AVD trong Trình quản lý thiết bị ảo Android.

Bảng này so sánh các tính năng tương tự nhưng không nhất thiết có cùng chức năng của các công cụ trình mô phỏng.

Mặc dù không có trong bảng nhưng tiện ích adb cũng hỗ trợ các lệnh để tương tác với thiết bị ảo, như mô tả trong Cầu gỡ lỗi Android. Ví dụ: bạn có thể cài đặt một ứng dụng trên thiết bị ảo bằng cách sử dụng Android Studio , giao diện người dùng của trình mô phỏng hoặcadb. Bạn có thể sao chép tệp vào thiết bị ảo bằng giao diện người dùng của trình mô phỏng hoặc adb, đồng thời sao chép tệp từ thiết bị ảo bằng adb.

Hãy nhớ rằng để sử dụng một số tính năng của trình mô phỏng bằng ứng dụng, bạn cần bật những tính năng đó thông qua các phần tử <uses-feature> và hằng số cấp quyền cho tệp kê khai, tương tự như cách bạn chạy các ứng dụng này trên thiết bị phần cứng.

Bảng 4. So sánh các công cụ Trình mô phỏng Android

Điều khiển giao diện người dùng Thuộc tính hồ sơ phần cứng Thuộc tính AVD Tuỳ chọn khởi động dòng lệnh Lệnh trong bảng điều khiển
Phần cứng thiết bị
Loại thiết bị: Điện thoại/Máy tính bảng, Wear OS, Android TV
Quay lại, Trang chủ, Tổng quan, Trình đơn Đầu vào: Có các nút phần cứng (Quay lại/Trang chủ/Trình đơn)
Cài đặt: Gửi phím tắt đến Nhập đầu vào: Có bàn phím phần cứng Nhập bằng bàn phím

Bàn phím di chuyển

Kiểu điều hướng: Không có, D-pad, Bi xoay, Bánh xe
Chế độ thu phóng
Pin Lệnh power
Điện thoại Lệnh gsmsms send
Xoay Trạng thái của thiết bị được hỗ trợ Khởi động: Hướng Lệnh rotate
Máy ảnh Máy ảnh

(có thể chọn webcam)

-camera-back
-camera-front
-webcam-list

Chụp ảnh màn hình

Cài đặt: Vị trí lưu ảnh chụp màn hình

Hướng
Vị trí
Cảm biến ảo
Cảm biến: Gia tốc kế, Con quay hồi chuyển, GPS, Cảm biến độ gần Lệnh geo
Vân tay Lệnh finger
Âm lượng -noaudio

-no-audio

Lệnh event
Hình ảnh và bộ nhớ ổ đĩa
Bộ nhớ và dung lượng lưu trữ: Thẻ SD -sdcard
Bộ nhớ và dung lượng lưu trữ: Bộ nhớ trong
RAM Bộ nhớ và dung lượng lưu trữ: RAM -memory
Bộ nhớ và dung lượng lưu trữ: Vùng nhớ khối xếp ảo Lệnh vm
Trên trang Your Virtual Devices (Thiết bị ảo của ban) trên Trình quản lý thiết bị ảo Android, hãy nhấp chuột phải vào thiết bị ảo Android rồi chọn Wipe data (Xoá sạch dữ liệu). -wipe-data
Mạng
Lệnh network status
-dns-server
-http-proxy
Mạng: Độ trễ -netdelay Lệnh network delay
-netfast
Mạng di động: Loại mạng Mạng: Tốc độ -netspeed Lệnh network speed
Trạng thái giọng nói
Trạng thái dữ liệu
Lệnh gsm
Cường độ tín hiệu
Cài đặt: Sử dụng vị trí ADB đã phát hiện -port

-ports

Lệnh redir
-tcpdump Lệnh network capture startnetwork capture stop
Hệ thống
Trên trang System Image (Hình ảnh hệ thống) của Trình quản lý thiết bị ảo Android, hãy chọn một hình ảnh hệ thống có khả năng tăng tốc máy ảo. -accel
-accel-check
-no-accel
CPU đa nhân
-engine
Hiệu suất mô phỏng: Đồ hoạ – phần cứng, phần mềm hoặc tự động -gpu
-nojni

-no-jni

-selinux {disabled|permissive}
-timezone
-version
Giao diện người dùng
Cài đặt: Chủ đề giao diện cửa sổ mô phỏng
Đổi kích thước Kích thước màn hình và

Độ phân giải màn hình

Lệnh window
Tròn
-no-boot-anim
Giao diện mặc định Khung thiết bị và

Định nghĩa giao diện tuỳ chỉnh

-screen {touch|multi-touch|no-touch}
Gỡ lỗi
-debug tags
-debug-tag
-debug-no-tag
-logcat
-show-kernel
-verbose