Tạo dự án

Android Studio giúp bạn dễ dàng tạo ứng dụng Android cho nhiều loại kiểu dáng thiết bị, chẳng hạn như điện thoại, máy tính bảng, TV và thiết bị Wear. Trang này giải thích cách bắt đầu dự án ứng dụng Android mới hoặc nhập dự án hiện có.

Nếu chưa mở dự án nào, hãy tạo một dự án mới bằng cách nhấp vào Start a new Android Studio project (Bắt đầu một dự án Android Studio mới) trên màn hình Chào mừng của Android Studio.

Nếu đang mở sẵn một dự án, bạn có thể tạo một dự án mới bằng cách chọn File > New > New Project (Tệp > Mới > Dự án mới) trên trình đơn chính.

Chọn loại dự án

Trên màn hình New Project (Dự án mới) hiện ra, bạn có thể chọn loại dự án mình muốn tạo trong các danh mục kiểu dáng thiết bị trên ngăn Templates (Mẫu). Ví dụ: Hình 1 cho thấy các mẫu dự án dành cho điện thoại và máy tính bảng.

Chọn loại dự án bạn muốn tạo.
Hình 1. Chọn loại dự án bạn muốn tạo trên màn hình New Project (Dự án mới).

Khi bạn chọn loại dự án mà mình muốn tạo, điều này sẽ cho phép Android Studio đưa mã mẫu và tài nguyên vào trong dự án để giúp bạn bắt đầu.

Sau khi chọn loại dự án, hãy nhấp vào Next (Tiếp theo).

Định cấu hình dự án

Bước tiếp theo khi tạo dự án là định cấu hình một số chế độ cài đặt, như minh hoạ trong Hình 2. Nếu bạn tạo dự án Mã gốc C++, hãy đọc nội dung Tạo dự án mới có hỗ trợ C/C++ để tìm hiểu thêm về những tuỳ chọn cần định cấu hình.

Thiết lập dự án mới của bạn với một số chế độ cài đặt.
Hình 2. Thiết lập dự án mới của bạn với một số chế độ cài đặt.
 1. Chỉ định Name (Tên) cho dự án.
 2. Chỉ định Package name (Tên gói). Theo mặc định, tên gói này sẽ trở thành không gian tên của dự án (được dùng để truy cập vào tài nguyên dự án) và mã ứng dụng của dự án (được dùng làm mã nhận dạng khi phát hành). Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Định cấu hình mô-đun ứng dụng.
 3. Chỉ định Save location (Vị trí lưu) nơi bạn muốn lưu trữ dự án cục bộ trên máy.
 4. Chọn Language (Ngôn ngữ lập trình) – Kotlin hoặc Java – mà bạn muốn Android Studio sử dụng khi tạo mã mẫu cho dự án mới của mình. Xin lưu ý rằng bạn không bị giới hạn chỉ được sử dụng ngôn ngữ đó trong dự án.
 5. Chọn Minimum API level (Cấp độ API tối thiểu) mà bạn muốn ứng dụng của mình hỗ trợ. Khi bạn chọn một cấp độ API thấp, ứng dụng của bạn sẽ không dùng được nhiều API Android hiện đại. Tuy nhiên, đa số thiết bị Android có thể chạy ứng dụng của bạn. Điều ngược lại cũng đúng khi chọn một cấp độ API cao hơn.

  Nếu muốn xem thêm dữ liệu giúp bạn quyết định, hãy nhấp vào Help me choose (Giúp tôi chọn). Thao tác này sẽ mở ra hộp thoại cho thấy mức độ phân bổ tích luỹ đối với cấp độ API mà bạn đã chọn, cho phép bạn xem tác động của việc sử dụng các cấp độ API tối thiểu.

  Một trình trợ giúp cho thấy mức độ phân bổ tích luỹ của các cấp độ API.
  Hình 3. Một màn hình trợ giúp cho thấy mức độ phân bổ tích luỹ của các cấp độ API.
 6. Dự án của bạn được định cấu hình để sử dụng Thư viện AndroidX theo mặc định, thay cho Thư viện hỗ trợ Android. Bạn có thể chọn Sử dụng thư viện android.support cũ để sử dụng các thư viện hỗ trợ cũ. Tuy nhiên, bạn không nên làm vậy vì các thư viện hỗ trợ cũ sẽ không được hỗ trợ nữa. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc tổng quan về AndroidX.

 7. Khi bạn đã sẵn sàng tạo dự án, hãy nhấp vào Finish (Hoàn tất).

Android Studio tạo dự án mới với một số tài nguyên và mã cơ bản để bạn bắt đầu. Nếu sau này quyết định thêm tính năng hỗ trợ cho một kiểu dáng thiết bị khác, bạn có thể thêm mô-đun vào dự án của mình. Nếu muốn chia sẻ mã và tài nguyên giữa các mô-đun, bạn có thể làm vậy bằng cách tạo thư viện Android.

Để biết thêm thông tin về cấu trúc dự án và các loại mô-đun trong Android, hãy đọc nội dung Tổng quan về dự án. Nếu bạn mới làm quen với việc phát triển ứng dụng trên nền tảng Android, hãy khởi đầu bằng Hướng dẫn cho nhà phát triển Android.

Nhập dự án hiện có

Để nhập một dự án hiện có cục bộ trên máy vào Android Studio, hãy làm như sau:

 1. Nhấp vào File (Tệp) > New (Mới) > Import Project (Nhập dự án).
 2. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy điều hướng đến thư mục gốc của dự án mà bạn muốn nhập.
 3. Nhấp vào OK.

Sau đó, Android Studio sẽ mở dự án trong một cửa sổ IDE mới và lập chỉ mục nội dung tương ứng.

Nếu bạn nhập một dự án qua chế độ quản lý phiên bản, hãy chọn File (Tệp) > New (Mới) > Project from Version Control (Dự án từ chế độ Quản lý phiên bản). Để biết thêm thông tin về cách nhập các dự án qua chế độ quản lý phiên bản, hãy đọc thông tin của IntelliJ về Quản lý phiên bản.