Tạo một dự án

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Android Studio giúp bạn dễ dàng tạo ứng dụng Android cho nhiều loại thiết bị, chẳng hạn như điện thoại di động, máy tính bảng, TV và thiết bị Wear. Trang này sẽ hướng dẫn cách khởi tạo một dự án ứng dụng Android mới hoặc nhập dự án hiện có.

Nếu bạn không mở sẵn dự án nào, Android Studio sẽ hiển thị màn hình Chào mừng, nơi bạn có thể tạo dự án mới bằng cách nhấp vào khởi tạo dự án Android Studio mới.

Nếu bạn đang mở sẵn một dự án, hãy tạo một dự án mới bằng cách chọn File > New > New Project (Tệp > Mới > Dự án mới) trên trình đơn chính.

Sau đó, bạn sẽ thấy trình hướng dẫn Create New Project (Tạo dự án mới), trình hướng dẫn này sẽ giúp bạn chọn loại dự án mình muốn tạo và gắn sẵn mã cùng với tài nguyên khi khởi tạo. Trang này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một dự án mới bằng trình hướng dẫn Tạo dự án mới.

Chọn dự án của bạn

Trên màn hình Choose your project (Chọn dự án của bạn), bạn có thể chọn loại dự án mình muốn tạo từ các danh mục liên quan đến hệ số hình dạng của thiết bị được hiển thị dưới dạng các thẻ ở phần đầu của trình hướng dẫn. Ví dụ: hình 1 cho thấy một dự án với Hoạt động Android cơ bản trên điện thoại và máy tính bảng chỉ định.

Hình 1. Trên màn hình đầu tiên của trình hướng dẫn, hãy chọn loại dự án mà bạn muốn tạo.

Bằng cách chọn loại dự án bạn muốn tạo, Android Studio có thể gắn sẵn mã mẫu và tài nguyên khi khởi tạo.

Sau khi chọn xong, hãy nhấp vào Next (Tiếp theo).

Định cấu hình dự án của bạn

Bước tiếp theo là định cấu hình một số tuỳ chọn cài đặt và tạo dự án mới, như mô tả dưới đây và hiển thị trong hình 2. Đối với việc khởi dự án Native C++ (C++ gốc), bạn có thể tìm hiểu thêm về các tuỳ chọn mà bạn cần định cấu hình bằng cách đọc nội dung Tạo dự án mới có hỗ trợ C/C++.

Hình 2. Thiết lập dự án mới của bạn bằng một số tuỳ chọn cài đặt.

  1. Chỉ định Name (Tên) cho dự án.
  2. Chỉ định Package name (Tên gói). Theo mặc định, tên gói này sẽ trở thành không gian tên của dự án (được dùng để truy cập vào tài nguyên dự án), còn mã ứng dụng của dự án (được dùng làm mã phát hành). Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Định cấu hình mô-đun ứng dụng.
  3. Chỉ định Save location (Vị trí lưu) nơi bạn muốn lưu trữ cục bộ dự án.
  4. Chọn Language (Ngôn ngữ) mà bạn muốn Android Studio sử dụng khi tạo mã mẫu cho dự án mới của mình. Xin lưu ý rằng bạn không nhất thiết chỉ sử dụng ngôn ngữ đó trong dự án.
  5. Chọn Minimum API level (Cấp độ API tối thiểu) mà bạn muốn ứng dụng của mình hỗ trợ. Khi bạn chọn một API với thấp hơn, ứng dụng của bạn sẽ không thể dùng các API Android hiện đại. Tuy nhiên, đa số các thiết bị Android có khả năng chạy ứng dụng của bạn. Trong trường hợp ngược lại, điều này vẫn đúng khi bạn chọn cấp độ API cao hơn. Nếu bạn muốn xem thêm dữ liệu giúp bạn quyết định, hãy nhấp vào Help me choose (Giúp tôi chọn).
  6. Nếu bạn muốn dự án của mình mặc định sử dụng các thư viện AndroidX, vốn là những thay đổi nâng cao trong thư viện hỗ trợ Android, hãy chọn hộp bên cạnh Use AndroidX artifacts (Sử dụng cấu phần mềm AndroidX). Để tìm hiểu thêm, hãy đọc bài viết tổng quan về AndroidX.
  7. Khi bạn đã sẵn sàng khởi tạo dự án, hãy nhấp vào Finish (Hoàn tất).

Android Studio khởi tạo dự án mới với một số tài nguyên và mã cơ bản. Nếu sau đó bạn quyết định thêm hỗ trợ cho một hệ số hình dạng khác của thiết bị, bạn có thể thêm mô-đun vào dự án của mình sau. Nếu muốn chia sẻ mã và tài nguyên giữa các mô-đun, bạn có thể làm vậy bằng cách tạo thư viện Android.

Để biết thêm thông tin về cấu trúc dự án và các loại mô-đun trong Android, hãy đọc bài viết Tổng quan về dự án. Nếu bạn mới bắt đầu phát triển trên nền tảng Android, hãy bắt đầu bằng mục Bắt đầu trên Android.

Nhập dự án hiện có

Để nhập một dự án cục bộ hiện có vào Android Studio, hãy tiến hành các bước sau:

  1. Nhấp vào File (Tệp) > New (Mới) > Import Project (Nhập dự án).
  2. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy điều hướng đến thư mục gốc của dự án mà bạn muốn nhập.
  3. Nhấp vào OK.

Sau đó, Android Studio sẽ mở dự án trong một cửa sổ IDE mới và lập chỉ mục nội dung cho dự án.

Nếu bạn đang nhập một dự án từ tuỳ chọn kiểm soát phiên bản, hãy sử dụng trình đơn File (Tệp) >New (Mới) > Project from Version Control (Dự án từ tuỳ chọn Kiểm soát phiên bản). Để biết thêm thông tin về cách nhập các dự án từ tuỳ chọn kiểm soát phiên bản, hãy đọc nội dung Quy trình dành riêng cho VCS của IntelliJ.

Nếu bạn đang nhập dự án ADT hiện có trong Eclipse vào Android Studio, cách bạn thêm dự án sẽ phụ thuộc vào cấu trúc của dự án. Để đọc thêm về cách nhập các dự án từ Eclipse, hãy xem phần Di chuyển từ Eclipse.