Cập nhật Bộ công cụ SDK và IDE

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sau khi cài đặt Android Studio, bạn có thể dễ dàng cập nhật Bộ công cụ SDK Android và IDE Android Studio qua các bản cập nhật tự động và Trình quản lý SDK Android (Android SDK Manager).

Cập nhật IDE và thay đổi kênh

Android Studio sẽ thông báo cho bạn qua một hộp thoại nhỏ dạng bong bóng khi có bản cập nhật cho IDE, nhưng bạn cũng có thể kiểm tra bản cập nhật theo cách thủ công bằng cách nhấp vào Help (Trợ giúp) > Check for Update (Kiểm tra bản cập nhật) (hoặc Android Studio > Check for Updates (Kiểm tra bản cập nhật) trên Mac).

Bản cập nhật Android Studio có trên các kênh phát hành sau đây:

 • Kênh Canary: Đây là các bản phát hành tiên tiến nhất, được cập nhật hằng tuần và có thể tải xuống tại developer.android.com/studio/preview.

  Ngoài việc nhận được phiên bản canary của Android Studio, bạn cũng sẽ nhận được phiên bản xem trước của các công cụ SDK khác, bao gồm cả Trình mô phỏng Android.

  Mặc dù các bản dựng này dễ gặp lỗi hơn, nhưng chúng đã được thử nghiệm và chúng tôi muốn cung cấp để bạn có thể thử các tính năng mới cũng như đưa ra ý kiến phản hồi. Kênh này không được đề xuất cho hoạt động phát triển để phát hành công khai.

 • Kênh nhà phát triển: Đây là những bản dựng canary đã được tuyển chọn và vượt qua trọn vẹn vòng thử nghiệm nội bộ.
 • Kênh thử nghiệm beta: Đây là các bản phát hành tiềm năng dựa trên các bản dựng canary chính thức, được phát hành để thu thập ý kiến phản hồi trước khi chuyển sang kênh chính thức.
 • Kênh chính thức: Bản phát hành ổn định chính thức mà bạn có thể tải xuống tại developer.android.com/studio.

Nếu muốn thử một trong các kênh xem trước (kênh canary, nhà phát triển hoặc beta) trong khi vẫn sử dụng bản dựng chính thức cho các dự án Android dùng để phát hành chính thức, bạn có thể đồng thời cài đặt cả hai.

Để thay đổi kênh cập nhật cho một phiên bản đã cài đặt, hãy thực hiện như sau:

 1. Mở cửa sổ Preferences (Tuỳ chọn) bằng cách nhấp vào File (Tệp) > Setting (Cài đặt) (hoặc Android Studio > Preferences (Tuỳ chọn) trên Mac).
 2. Trong bảng điều khiển bên trái, hãy nhấp vào Appearance & Behavior (Giao diện và hành vi) > System Setting (Cài đặt hệ thống) > Updates (Bản cập nhật).
 3. Hãy nhớ chọn Automatically check for updates (Tự động kiểm tra bản cập nhật), sau đó chọn một kênh trong danh sách thả xuống (xem hình 1).
 4. Nhấp vào Áp dụng (Apply) hoặc OK.

Hình 1. Các chế độ cập nhật của Android Studio.

Xoá thư mục Android Studio không dùng đến

Trong lần đầu tiên chạy Android Studio phiên bản lớn, Android Studio sẽ tìm các thư mục chứa bộ nhớ đệm, chế độ cài đặt, chỉ mục và nhật ký của các phiên bản Android Studio không tìm thấy bản cài đặt tương ứng. Sau đó, hộp thoại Delete Unused Android Studio (Xoá thư mục Android Studio không dùng đến) sẽ cho thấy vị trí, kích thước và thời gian sửa đổi gần đây nhất của các thư mục không dùng đến này, đồng thời đưa ra tuỳ chọn để xoá các thư mục đó.

Dưới đây là danh sách các thư mục mà Android Studio xem xét xoá:

 • Linux: ~/.AndroidStudio[Preview]_version_
 • Mac: ~/Library/{Preferences, Caches, Logs, Application Support}/AndroidStudio[Preview]_version_
 • Windows: %USER%\.AndroidStudio[Preview]_version_

Cập nhật công cụ bằng Trình quản lý SDK

Trình quản lý SDK Android giúp bạn tải các công cụ SDK, nền tảng và các thành phần khác mà bạn cần đến để phát triển ứng dụng. Sau khi tải xuống, bạn có thể tìm thấy từng gói trong thư mục được chỉ định tại Vị trí SDK Android (Android SDK Location), như minh hoạ trong hình 2.

Để mở Trình quản lý SDK trong Android Studio, hãy nhấp vào Tools (Công cụ) > SDK Manager (Trình quản lý SDK) hoặc nhấp vào SDK Manager (Trình quản lý SDK) trong thanh công cụ. Nếu không sử dụng Android Studio, bạn có thể tải các công cụ xuống qua công cụ dòng lệnh sdkmanager.

Khi có bản cập nhật cho một gói bạn hiện có, dấu gạch ngang sẽ xuất hiện trong hộp kiểm bên cạnh gói đó.

 • Để cập nhật một mục hoặc cài đặt một mục mới, hãy nhấp vào hộp kiểm để dấu kiểm xuất hiện.
 • Để gỡ cài đặt một gói, hãy nhấp để xoá hộp kiểm.

Bản cập nhật đang chờ xử lý sẽ xuất hiện ở cột bên trái với biểu tượng tải xuống . Các yêu cầu xoá đang chờ xử lý sẽ được chỉ báo bằng chữ thập màu đỏ .

Để cập nhật các gói đã chọn, hãy nhấp vào Apply (Áp dụng) hoặc OK, sau đó đồng ý với mọi thoả thuận cấp phép.

Hình 2. Trình quản lý SDK Android.

Bạn nên đặc biệt chú ý đến các công cụ sau đây trong thẻ SDK Tools (Bộ công cụ SDK):

Android SDK Build-Tools (Công cụ xây dựng SDK Android)
Bắt buộc. Bao gồm các công cụ để xây dựng ứng dụng Android. Xem ghi chú phát hành Công cụ xây dựng SDK.
Android SDK Platform-Tools (Công cụ nền tảng SDK Android)
Bắt buộc. Bao gồm nhiều công cụ theo yêu cầu của nền tảng Android, trong đó có công cụ adb.
Android SDK Tools (Bộ công cụ SDK Android)
Bắt buộc. Bao gồm các công cụ thiết yếu như ProGuard. Xem Ghi chú phát hành về Bộ công cụ SDK.
Android Emulator (Trình mô phỏng Android)
Nên dùng. Một công cụ mô phỏng thiết bị dựa trên QEMU mà bạn có thể sử dụng để gỡ lỗi và thử nghiệm ứng dụng trong môi trường thời gian chạy Android thực tế. Xem ghi chú phát hành của Trình mô phỏng Android.

Lưu ý: Hầu hết thư viện API từng được cung cấp qua gói Kho lưu trữ hỗ trợ (chẳng hạn như Thư viện hỗ trợ Android, Bố cục hạn chế, Dịch vụ Google Play và Firebase) nay có sẵn trong kho lưu trữ Maven của Google. Các dự án được tạo bằng Android Studio 3.0 trở lên sẽ tự động thêm kho lưu trữ này vào cấu hình bản dựng. Nếu đang sử dụng một dự án cũ, bạn phải thêm kho lưu trữ Maven của Google theo cách thủ công vào tệp build.gradle.

Trong thẻ SDK Platforms (Nền tảng SDK), bạn cũng phải cài đặt ít nhất một phiên bản của nền tảng Android. Các gói còn thay đổi tuỳ theo phiên bản. Để chỉ tải những ứng dụng cần thiết xuống, hãy nhấp vào hộp kiểm bên cạnh tên phiên bản.

Để xem tất cả các gói có sẵn cho từng nền tảng Android, hãy nhấp vào Show Package Details (Hiện chi tiết gói) ở cuối cửa sổ. Trong từng phiên bản nền tảng, bạn sẽ thấy các gói sau:

Android SDK Platform (Nền tảng SDK Android)
Bắt buộc. Bạn bắt buộc phải cung cấp ít nhất một nền tảng trong môi trường của mình để có thể biên dịch ứng dụng. Để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên các thiết bị mới, hãy sử dụng phiên bản nền tảng mới nhất làm mục tiêu xây dựng. Bạn vẫn có thể chạy ứng dụng của mình trên các phiên bản trước đây, nhưng bạn phải xây dựng dựa trên phiên bản mới nhất để có thể sử dụng các tính năng mới khi chạy trên các thiết bị có phiên bản Android mới nhất.
Ảnh hệ thống ARM hoặc Intel
Nên dùng. Bạn cần phải có ảnh hệ thống để chạy Trình mô phỏng Android. Mỗi phiên bản nền tảng đều có chứa ảnh hệ thống được hỗ trợ. Bạn cũng có thể tải ảnh hệ thống xuống sau khi tạo Thiết bị Android ảo (AVD) trong Trình quản lý thiết bị ảo Android (AVD Manager). Chọn Intel hoặc ARM dựa trên bộ xử lý của máy tính dùng để phát triển.

Lưu ý: Nếu dự định sử dụng API của Dịch vụ Google Play (bao gồm cả Firebase), bạn phải sử dụng ảnh hệ thống API của Google hoặc ảnh hệ thống Google Play (ảnh hệ thống Google Play bao gồm cả ứng dụng Cửa hàng Play).

Danh sách trên chưa đầy đủ và bạn có thể thêm các trang web khác để tải các gói bổ sung xuống qua các bên thứ ba.

Trong một số trường hợp, gói SDK có thể cần đến một bản sửa đổi tối thiểu cụ thể của một công cụ khác. Trong trường hợp đó, Trình quản lý SDK sẽ thông báo cho bạn qua một cảnh báo và thêm các phần phụ thuộc vào danh sách tệp tải xuống.

Mẹo: Bạn cũng có thể tuỳ chỉnh tệp build.gradle để mỗi dự án sử dụng một chuỗi bản dựng và các chế độ biên dịch cụ thể. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung Định cấu hình bản dựng Gradle.

Chỉnh sửa hoặc thêm trang web của công cụ SDK

Để quản lý trang web SDK nơi Android Studio kiểm tra công cụ Android và bản cập nhật công cụ bên thứ ba, hãy nhấp vào thẻ SDK Update Sites (Trang web cập nhật SDK). Bạn có thể thêm các trang web khác lưu trữ công cụ của riêng trang web đó, sau đó tải các gói xuống qua các trang web đó.

Ví dụ: nhà mạng di động hoặc nhà sản xuất thiết bị có thể cung cấp thêm thư viện API mà các thiết bị chạy Android của họ hỗ trợ. Để dùng những thư viện như vậy cho quá trình phát triển, bạn có thể cài đặt gói SDK Android của họ bằng cách thêm URL công cụ SDK của họ vào Trình quản lý SDK trong phần SDK Update Sites (Trang web cập nhật SDK).

Nếu nhà mạng hoặc nhà sản xuất thiết bị đã lưu trữ tệp lưu trữ tiện ích bổ sung SDK trên trang web của họ, hãy làm theo các bước sau để thêm trang web đó vào Trình quản lý SDK Android:

 1. Nhấp vào thẻ SDK Update Sites (Trang web cập nhật SDK).
 2. Nhấp vào biểu tượng Add (Thêm) ở cuối cửa sổ.
 3. Nhập tên và URL của trang web bên thứ ba đó, sau đó nhấp vào OK.
 4. Đảm bảo bạn đã chọn hộp đánh dấu trong cột Enabled (Bật).
 5. Nhấp vào Apply (Áp dụng) hoặc OK.

Giờ đây, mọi gói SDK hiện có trên trang web đó sẽ xuất hiện trong thẻ SDK Platforms (Nền tảng SDK) hoặc SDK Tools (Bộ công cụ SDK) (nếu có).

Tự động tải các gói bị thiếu xuống nhờ Gradle

Khi bạn chạy một bản dựng qua dòng lệnh hoặc khi sử dụng Android Studio 3.3 trở lên, Gradle có thể tự động tải các gói SDK bị thiếu mà một dự án cần, miễn là bạn đã chấp nhận các thoả thuận cấp phép SDK qua Trình quản lý SDK.

Khi bạn chấp nhận thỏa thuận cấp phép qua Trình quản lý SDK, Android Studio sẽ tạo một thư mục giấy phép bên trong thư mục gốc của SDK. Thư mục giấy phép này là cần thiết để Gradle tự động tải các gói bị thiếu xuống.

Lưu ý: Thao tác chấp nhận thoả thuận cấp phép bằng công cụ dòng lệnh android sẽ không tạo ra thư mục giấy phép này. Trước hết, bạn phải chấp nhận các thoả thuận bằng Trình quản lý SDK để có thể sử dụng tính năng này.

Nếu bạn đã chấp nhận các thỏa thuận cấp phép trên một máy trạm nhưng muốn xây dựng dự án của mình trên một máy trạm khác, bạn có thể xuất các giấy phép của mình bằng cách sao chép thư mục giấy phép đã được chấp nhận. Để sao chép giấy phép vào một máy khác, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên máy đã cài đặt Android Studio, hãy nhấp vào Tools (Công cụ) > Android > SDK Manager (Trình quản lý SDK). Ở đầu cửa sổ, hãy để ý phần Android SDK Location (Vị trí SDK Android).
 2. Chuyển đến thư mục đó rồi tìm thư mục licenses/ bên trong. (Nếu bạn không thấy thư mục licenses/, hãy trở lại Android Studio rồi cập nhật các công cụ SDK, đồng thời nhớ chấp nhận các thoả thuận cấp phép. Khi quay lại thư mục gốc của SDK Android, giờ đây bạn sẽ tìm thấy thư mục đó.)
 3. Sao chép toàn bộ thư mục licenses/ rồi dán vào thư mục gốc của SDK Android trên máy mà bạn muốn tạo dự án.

Giờ đây, Gradle sẽ tự động tải được các gói còn thiếu mà dự án của bạn cần đến.

Xin lưu ý rằng tính năng này tự động bị tắt trên các bản dựng chạy trên Android Studio vì trình quản lý SDK xử lý việc tải các gói bị thiếu cho IDE. Bạn cũng có thể tắt tính năng này theo cách thủ công bằng cách thiết lập android.builder.sdkDownload=false trong tệp gradle.properties cho dự án.