Cài đặt phiên bản xem trước của Android Studio

Nếu muốn có quyền truy cập sớm vào phiên bản Android Studio tiếp theo, bạn không cần phải thay thế phiên bản ổn định hiện có. Bạn có thể cài đặt bản xem trước của Android Studio song song với phiên bản ổn định và làm việc trên cùng một dự án ứng dụng ở cả hai phiên bản.

Điều này có thể xảy ra vì Android Studio lưu trữ các chế độ cài đặt cho mỗi lượt cài đặt trong các thư mục dành riêng cho từng phiên bản. Ví dụ: nếu bạn đã cài đặt phiên bản Android Studio 2.3 ổn định và phiên bản xem trước của Android Studio 3.0 trên Windows, thì chế độ cài đặt cho từng phiên bản sẽ được lưu trong các thư mục như sau:

C:\Users\Jamie\.AndroidStudio2.3\
C:\Users\Jamie\.AndroidStudioPreview3.0\

Trên máy Mac, các thư mục này nằm trong ~/Library/Preferences/~/Library/Application Support/. Trên Linux, các tệp này nằm trong thư mục gốc của bạn.

Theo mặc định, tất cả các lượt cài đặt Android Studio đều có cùng một vị trí công cụ SDK Android như được chỉ định trong Trình quản lý SDK. Vì vậy, các bản cập nhật cho các công cụ SDK khác sẽ có trong mọi phiên bản Android Studio.

Nếu bạn chưa có ứng dụng này, hãy tải Android Studio phiên bản ổn định tại đây. Bạn nên phòng trường hợp gặp lỗi mới trong phiên bản xem trước.

Cài đặt cùng với phiên bản ổn định

Sau khi tải bản xem trước của Android Studio xuống, bạn chỉ cần lưu ứng dụng này cùng với mọi phiên bản Android Studio khác theo mô tả bên dưới.

Windows:

 1. Giải nén tệp ZIP.
 2. Đổi tên thư mục thu được thành một tên độc đáo, chẳng hạn như "Bản xem trước Android Studio".
 3. Di chuyển ứng dụng đó đến một vị trí cố định, chẳng hạn như bên cạnh chế độ cài đặt Android Studio hiện có trong C:\Program Files\Android\.
 4. Bên trong C:\Program Files\Android\Android Studio Preview\bin\, hãy chạy studio64.exe (hoặc nếu bạn đang sử dụng máy 32 bit, hãy khởi chạy studio.exe).
 5. Để cung cấp phiên bản xem trước trong trình đơn Bắt đầu, hãy nhấp chuột phải vào studio64.exe rồi nhấp vào Ghim vào trình đơn Bắt đầu.

Máy Mac:

 1. Giải nén tệp ZIP.

  Lưu ý: Nếu bạn tải phiên bản 2.3 trở xuống, tên ứng dụng không bao gồm số phiên bản. Vì vậy, trước tiên, bạn phải đổi tên ứng dụng đó trước khi di chuyển phiên bản mới vào thư mục ứng dụng. Nếu không, bạn có thể ghi đè phiên bản Android Studio hiện có.

 2. Kéo tệp ứng dụng vào thư mục Ứng dụng của bạn.
 3. Bây giờ, hãy khởi chạy ứng dụng đó.

Linux:

 1. Giải nén tệp ZIP.
 2. Đổi tên thư mục thu được thành tên độc nhất, chẳng hạn như "android-studio-preview".
 3. Hãy chuyển tệp này đến bất cứ nơi nào bạn có phiên bản ổn định, chẳng hạn như trong /usr/local/ cho hồ sơ người dùng hoặc /opt/ cho người dùng chung.
 4. Mở một cửa sổ dòng lệnh, chuyển đến android-studio-preview/bin/ rồi thực thi studio.sh.